Ý nghĩa của hiện tượng giao thoa sóng là khi có hiện tượng gioa thoa xảy ra là?

Ý nghĩa của hiện tượng giao thoa sóng là khi có hiện tượng gioa thoa xảy ra là
A. đo được vận tốc truyền sóng
B. đo được tần số của sóng
C. kết luận đối tượng đang nghiên cứu có bản chất sóng
D. kết luận hai sóng gioa thoa là hai sóng cùng biên độ
C
 
Lil.Tee đã viết:
Ý nghĩa của hiện tượng giao thoa sóng là khi có hiện tượng gioa thoa xảy ra là
A. đo được vận tốc truyền sóng
B. đo được tần số của sóng
C. kết luận đối tượng đang nghiên cứu có bản chất sóng
D. kết luận hai sóng gioa thoa là hai sóng cùng biên độ
C
Cái này nếu là em làm sẽ theo cách loại trừ.
Nếu A đúng thì B cũng đúng. Vì đo cái này thì sẽ tính được cái kia. Tùy theo mỗi loại sóng mà người ta dùng vận tốc hay tần số đặc trưng.
Giao thoa có thể xảy ra ở các loại sóng: sóng cơ, sóng điện từ, sóng ánh sáng...
Đáp án $D$ chắc chắn sai vì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập sóng cơ nói lên quá rõ điều này.
Vậy chỉ còn đáp án $C$ đúng.
 

Quảng cáo

Top