Hỏi trong khoảng giữa đoạn nối A và B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với 2 nguồn kết hợp A và B. Với $\lambda $ là bước sóng thì AB=11,8$\lambda $. Hỏi trong khoảng giữa đoạn nối A và B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn.
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với 2 nguồn kết hợp A và B. Với $\lambda $ là bước sóng thì AB=11,8$\lambda $. Hỏi trong khoảng giữa đoạn nối A và B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn.
Nếu 2 nguồn cùng pha:
Số điểm dao động với biên độ cực đại trên nguồn:

$-11,8<>

Do đó có 23 điểm dao động với biên độ max trên đoạn AB.

Ta thấy : với O là trung điểm của AB thì:

$OA=OB=5,9\lambda $_nên O không dao động cùng hay ngược pha với nguồn nào cả. Do đó không có điểm nào dao động cùng pha với 2 nguồn trên đoạn AB.
Còn với 2 nguồn bất kỳ thì với dữ kiện như này, mình nghĩ là không đủ!
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với 2 nguồn kết hợp A và B. Với $\lambda $ là bước sóng thì AB=11,8$\lambda $. Hỏi trong khoảng giữa đoạn nối A và B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn.
Đáp án là 10 hay 11 điểm thì phải, chắc là 11 điểm :)
 
Ta xét:

$\dfrac{AB}{\lambda }$.

Nếu thương số này là 1 số nguyên chẵn thì cực đại tại O cùng pha với 2 nguồn. Còn thương số này lẻ thì cực đại tại O ngược pha với nguồn. Với 2 nguồn cùng pha thì số cực đại cùng pha luôn ít hơn cực đại ngược pha là 1.

Nhưng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này, thương số là 11,8(ở trên, em lấy 5,9_nhưng không khác gì so với 11,8. .Đều không nguyên)__mà nếu $\dfrac{AB}{\lambda }$ đã không nguyên thì trên AB sẽ không có điểm nào dao động cùng pha với nguồn cả
P/s:trên đây là với 2 nguồn cùng pha, nếu suy biến ra 2 nguồn bất kì thì phải có thêm độ lệch pha $\Delta \varphi $ giữa 2 nguồn để làm tiếp!
 
Ta có phương trình sóng tổng hợp tại điểm M bất kỳ trên khoảng AB cùng pha nhau như sau:
$u_M$ = 2acos($\pi $ $\dfrac{MA-MB}{\lambda }$ )cos($ \omega $ t -$\pi $ $\dfrac{AB}{\lambda }$)
Mà có $\dfrac{AB}{\lambda }$ = 11,8 nên độ lệch pha của M và 2 nguồn bằng $\pi $ /5 khác 0 nên chắc chắn trên AB không có điểm nào thoả mãn . . .
 
Last edited:
Nếu 2 nguồn cùng pha:
Số điểm dao động với biên độ cực đại trên nguồn:

$-11,8<>

Do đó có 23 điểm dao động với biên độ max trên đoạn AB.

Ta thấy : với O là trung điểm của AB thì:

$OA=OB=5,9\lambda $_nên O không dao động cùng hay ngược pha với nguồn nào cả. Do đó không có điểm nào dao động cùng pha với 2 nguồn trên đoạn AB.
Còn với 2 nguồn bất kỳ thì với dữ kiện như này, mình nghĩ là không đủ!
Nếu hai nguồn bất kì thì $M$ dao động cùng pha với nguồn nào
 
Nếu hai nguồn bất kì thì $M$ dao động cùng pha với nguồn nào
E nghĩ là dựa vào độ lệch pha giữa 2 nguồn. Từ đó tính được vị trí cực đại giữa O. Xét khoảng cách $\dfrac{OA}{\lambda };\dfrac{OB}{\lambda }$. Anh nào nguyên chẵn thì lấy. .. .Không nguyên hoặc nguyên lẻ thì bỏ
 
Đáp án đúng là 11. Nhưng mình nghĩ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có vấn đề!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
huynhcashin Hỏi dây đàn đó có thể phát ra bao nhiêu hoạ âm có tần số trong khoảng 8 kHz -11kHz Bài tập Sóng cơ 6
A Hỏi ống sáo có khả năng cộng hưởng những âm có tần số nào sau đây, biết tốc độ âm trong không khí v= Bài tập Sóng cơ 1
lam_vuong Hỏi người trong sân ga sẽ nghe tiếng còi tàu với tần số là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 0
letiendo2001 Câu hỏi về độ lệch pha Bài tập Sóng cơ 1
thuthuynguyen Hỏi tại $t_2=t_1+ 2.01$ s thì li độ bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
L Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
B Hỏi thời gian ngắn nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
N Hỏi vân giao thoa qua $M$ là vân nào? Bài tập Sóng cơ 9
D Hỏi có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng acăn 2 Bài tập Sóng cơ 0
T Hỏi sau khi quay thì khoảng cách giữa hai nguồn đã bị thay đổi một khoảng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Hỏi bạn A nghe được âm có cường độ là bao nhiêu khi bạn ấy ném còn trúng cái bìa cứng? Bài tập Sóng cơ 4
Q Hỏi khi cả ba vòng đầu tiên chạy thì mức cường độ âm tại O là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Hỏi trên đoạn nối $2$ nguồn có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với 2 nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Hỏi có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn nối $2$ nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Hỏi trên đường tròn tâm $I$ bán kính $R=15(cm)$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 6
GS.Xoăn Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có mấy vị trí của mực nước chúng ta được âm rất nhỏ Bài tập Sóng cơ 5
hoankuty Hỏi có bao nhiêu điểm M cực đại và ngược pha với $S_{2}$ ? Bài tập Sóng cơ 24
skylinehermes Hỏi cường độ sáng tại O là tâm màn ảnh thay đổi như thế nào ? Bài tập Sóng cơ 0
hoankuty Hỏi các điểm $P,Q$ nằm trên các đường dao động cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 6
hoankuty Hỏi thời gian ngắn nhất kể từ khi $O_{2}$ bắt đầu dao động thì hình dạng cảu 2 sợi dây giống nhau là Bài tập Sóng cơ 7
chinhanh9 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao lâu thì O,P,Q thẳng hàng? Bài tập Sóng cơ 21
inconsolable Hỏi trên đoạn nối 2 nguồn có bao nhiêu điểm cực đại cùng phau với $u_2$? Bài tập Sóng cơ 2
litlleduck Hỏi M cách B một khoảng? Bài tập Sóng cơ 8
JDieen XNguyeen Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $CD$ có 5 điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 1
A Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Hỏi phải thay đổi tần số bằng bao nhiêu để trên dây có 8 bụng sóng? Bài tập Sóng cơ 3
M Hỏi li độ điểm M cách O $2,5m$ tại thời điểm $2s$ Bài tập Sóng cơ 2
inconsolable Hỏi M cách B 1 khoảng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 9
N Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 3
superstar Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ ,cùng pha với điểm M cách A một khoảng 1cm Bài tập Sóng cơ 1
P Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2 Bài tập Sóng cơ 0
inconsolable Tại thời điểm t2,li độ của A và C đều bằng +5,5 mm. Hỏi khi đó li độ của B là Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Hỏi trên đoạn nối 2 nguồn có bao nhiêu điểm cực đại dao động cùng pha với S1 Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Hỏi điểm B có thể lên cao nhất so với mặt nước là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì 3 điểm O, P, Q thẳng hàng? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ khi $O_1$ bắt đầu dao động thì hình dạng của 3 sợi dâ Bài tập Sóng cơ 4
N Hỏi vào thời điểm nào sao đây vật có gia tốc bằng $15\pi (m/s^2)$: Bài tập Sóng cơ 3
ngocnhat95 Hỏi trên đoạn $S_1S_2$ có mấy điểm dao động cùng pha với $S_1$ Bài tập Sóng cơ 21
rainmeteror Hỏi mức cường độ âm lớn nhất mà loa có thể phát ra Bài tập Sóng cơ 1
P Hỏi người quan sát thấy sóng truyền có chu kì bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 2
ngocnhat95 Hỏi người đó nghe được âm có tần số là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
N Hỏi dàn nhạc giao hưởng đó có bao nhiêu người? Bài tập Sóng cơ 1
D Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên đoạn S3S4 có 5 điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 2
H Điểm M thỏa mãn MA - MB = 5 (m). Hỏi tại M ta nghe được âm như thế nào? Bài tập Sóng cơ 4
H Hỏi trên CD có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với 2 nguồn? Bài tập Sóng cơ 12
ashin_xman Hỏi đường cao hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $S_{3}$,$S_{4}$ có 5 điểm dao động cực đại? Bài tập Sóng cơ 2
dreamhigh315 Hỏi đường cực đại gần nguồn $A$ nhất sẽ cách $A$ bao nhiêu cm? Bài tập Sóng cơ 3
K Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Âm truyền đi trong môi trường Bài tập Sóng cơ 1
Đạt QH Số vân cực đại trong vùng giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top