Tìm khoảng cách giữa hai khe sáng

Bài toán
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, ánh sáng đơn sắc được sử dụng có bước sóng $\lambda $, với 2 khe sáng $S_{1}$,$S_{2}$ cách nhau a(mm). Các vân giao thoa được quan sát trên một màn ảnh M song song với 2 khe và cách 2 khe môt khoảng D. Nếu ta dời màn M lại gần thêm 50cm theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa 2 khe thì khoảng vân thay đổi một lượng bằng 250 lần bước sóng. Tính a?
A. 20mm
B. 2mm
C. 1mm
D. 3mm
 
Bài toán
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, ánh sáng đơn sắc được sử dụng có bước sóng $\lambda $, với 2 khe sáng $S_{1}$,$S_{2}$ cách nhau a(mm). Các vân giao thoa được quan sát trên một màn ảnh M song song với 2 khe và cách 2 khe môt khoảng D. Nếu ta dời màn M lại gần thêm 50cm theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa 2 khe thì khoảng vân thay đổi một lượng bằng 250 lần bước sóng. Tính a?
A. 20mm
B. 2mm
C. 1mm
D. 3mm
Lời giải

Ta có:
$$
\left\{\begin{matrix}
i_{1}=\dfrac{\lambda D}{a} & & \\
i_{2}=\dfrac{\lambda \left(D-0,5\right)}{a} & &
\end{matrix}\right.$$
$$\Rightarrow i_{1}-i_{2}=\dfrac{0,5\lambda }{a}=250\lambda $$
$$\Rightarrow \lambda =0,002\left(m\right)=2\left(mm\right)$$
Đáp án B. :)
 
Bài toán
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, ánh sáng đơn sắc được sử dụng có bước sóng $\lambda $, với 2 khe sáng $S_{1}$,$S_{2}$ cách nhau a(mm). Các vân giao thoa được quan sát trên một màn ảnh M song song với 2 khe và cách 2 khe môt khoảng D. Nếu ta dời màn M lại gần thêm 50cm theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa 2 khe thì khoảng vân thay đổi một lượng bằng 250 lần bước sóng. Tính a?
A. 20mm
B. 2mm
C. 1mm
D. 3mm
Lời giải

Ta có:
$$
\left\{\begin{matrix}
i_{1}=\dfrac{\lambda D}{a} & & \\
i_{2}=\dfrac{\lambda \left(D-0,5\right)}{a} & &
\end{matrix}\right.$$
$$\Rightarrow i_{1}-i_{2}=\dfrac{0,5\lambda }{a}=250\lambda $$
$$\Rightarrow \lambda =0,002\left(m\right)=2\left(mm\right)$$
Đáp án B. :)
Chuẩn luôn :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Tìm khoảng cách giữa 2 vệt sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Tại M trên màn có hiệu khoảng cách từ M đến $S_{1},S_{2}$ là 5µm, tìm tần số lớn nhất của bức xạ cho Bài tập Sóng ánh sáng 2
T Tìm khoảng cách ban đầu giữa 2 khe Bài tập Sóng ánh sáng 1
dreamhigh315 Tìm khoảng cách giữa hai khe $S_1$, $S_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
V Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N Bài tập Sóng ánh sáng 15
BackSpace Tìm khoảng vân? Bài tập Sóng ánh sáng 0
banana257 Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N Bài tập Sóng ánh sáng 1
lvcat Tìm khoảng vân và số vân sáng quan sát được trên màn. Bài tập Sóng ánh sáng 0
_hieen_ Tìm vị trí của S mà người quan sát thấy. Bài tập Sóng ánh sáng 0
phamngocchieulinh Tìm số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 2
linhvu24011999 Cho nguồn di chuyển vận tốc không đổi, tìm vận tốc vân tối Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Bài toán trùng vân tìm bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 0
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tú Zô Tìm chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 2
Tú Zô Tìm tiêu cự của thấu kính Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Tìm chiết suất của lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 3
judyhuyen17498 Tìm số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím Bài tập Sóng ánh sáng 0
X Tìm công suất Bài tập Sóng ánh sáng 6
Hải Quân Hỏi có thể tìm được bao nhiêu bước sóng của các bức xạ khác? Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hải Quân Tìm số các vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 10
Hải Quân Tìm số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 0
Hải Quân Tìm số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
T Tìm chiết suất của lăng kính. Bài tập Sóng ánh sáng 3
S Tìm bức xạ mất hoàn toàn năng lượng Bài tập Sóng ánh sáng 1
datanhlg Bước sóng cần tìm là? Bài tập Sóng ánh sáng 4
V Tìm giá trị của k Bài tập Sóng ánh sáng 1
Lê Mai Xuân Giao thoa với thấu kính Bi-ê. Tìm độ rộng của vùng giao thoa trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 5
tiepkent Tìm vị trí đầu tiên cho vân sáng trùng nhau: Bài tập Sóng ánh sáng 23
P Tìm số vân tối trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 3
Cherry Tìm các chiết suất $n_1$ và $n_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
tkvatliphothong Tìm số vân sáng quan sát được trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 19
B Tìm số vân sáng quan sát được. Bài tập Sóng ánh sáng 1
B Tìm bước sóng trường giao thoa. Bài tập Sóng ánh sáng 2
T Tìm bề rộng lớn nhất của chùm tia tới sao cho 2 chùm tia ló ra khỏi bản thủy tinh tác rời nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 2
LeLinh Tìm bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Thí nghiệm Young, tìm số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 3
H Thí nghiệm Young, tìm bước sóng $\lambda_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
dreamhigh315 Tìm bước sóng ánh sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Tìm tổng số các vân sáng đơn sắc riêng biệt Bài tập Sóng ánh sáng 3
D Tìm bước sóng $\lambda _{3}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Tìm bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
S Tìm bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Tìm bước sóng của nguồn phát Bài tập Sóng ánh sáng 3
triminhdovip137 Tìm bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
lvcat Tìm số vân sáng dịch chuyển qua O trong 1s khi cho nguồn sáng dao động điều hòa Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Tìm số vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm có trên màn ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
tkvatliphothong Tìm bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 4
T Tìm một trong các vị trí có màu giống vân sáng trung tâm cách vân trung tâm một đoạn Bài tập Sóng ánh sáng 3
T Tìm bước sóng của $\lambda_2$ khi biết số vân của bức xạ $\lambda_1 $ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top