Tìm điều kiện của $l$ để vật dao động điều hòa.

Bài toán:
Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng $m=200$g treo vào đầu một lò xo nhẹ có độ cứng $k=50$N/m. Đầu trên của lò xo được treo cố định bởi một sợi dây mềm. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng một đoạn $l$ rồi thả nhẹ cho vật dao động.$g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tìm điều kiện của $l$ để vật dao động điều hòa
 
Huyền Đức đã viết:
Bài toán:
Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng $m=200$g treo vào đầu một lò xo nhẹ có độ cứng $k=50$N/m. Đầu trên của lò xo được treo cố định bởi một sợi dây mềm. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng một đoạn $l$ rồi thả nhẹ cho vật dao động. $g=10m/s^2$. Tìm điều kiện của $l$ để vật dao động điều hòa
Lời giải:
Đây là Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán nội lực trong dao động cơ. Có bao nhiêu sợi dây thì có bấy nhiêu cặp nội lực.​
Ta có công thức:​
\[ A \le \dfrac{mg}{k}\]​
Thay số ta được $A \le 4cm$​
Chứng minh công thức tương tự Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này:​
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
My sky Nếu lực căng dây tối đa của dây chịu được Tmax=2N. Tìm điều kiện của $v_0$ để dây không bị đứt Bài tập Dao động cơ 0
ghjcghj Tìm điều kiện của lò xo 2 để vật m không bị trượt trên vật M Bài tập Dao động cơ 0
mpmikisg Tìm điều kiện con lắc DĐĐH Bài tập Dao động cơ 2
chinhanh9 Tìm điều kiện về biên độ để dây luôn căng Bài tập Dao động cơ 1
A Tìm lực F và thời gian để thóa mãn điều kiện A! Bài tập Dao động cơ 2
H Tìm điều kiện của $V_{0}$. Bài tập Dao động cơ 2
H Tìm điều kiện của biên độ để tồn tại thời điểm khoảng cách giữa hai vật không đổi Bài tập Dao động cơ 1
L Tìm điều kiện về giá trị V0 để vật nặng dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 0
P Tìm điều kiện của biên độ trong DĐĐH. Bài tập Dao động cơ 3
H Tìm điều kiện về giá trị $v_0$ để vật nặng dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
O Chứng minh vật dao động điều hòa. Tìm tần số dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
N Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 1
V Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vật dao dộng điều hòa Bài tập Dao động cơ 9
vinh7aa Tìm biên độ dao động điều hòa: Bài tập Dao động cơ 1
Math_IneRap Tìm chu kì của 1 vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 6
H Tìm góc $\varphi $ trong tổng hợp hai dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 6
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Bé ss minki Tìm A max Bài tập Dao động cơ 2
Đạt QH Tìm cơ năng của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm góc nhọn a Bài tập Dao động cơ 0
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm Tìm $v_{0}$ Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm $\varphi, k$ Bài tập Dao động cơ 6
T Tìm biên độ A Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
N Tìm chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 0
C Tìm tỉ số $\dfrac{\triangle l}{l}$ Bài tập Dao động cơ 1
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
isala Tìm quãng đường đi được trong giây thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
O Tìm lực nén cực đại của lò xo Bài tập Dao động cơ 4
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
Tú Zô Tìm biên độ A ? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top