Gia tốc của A và B ngay sau khi dây đứt lần lượt là

Bài toán
Hai vật có khối lượng lần lượt 2m và m được nối với nhau và treo vào 1 lò xo thẳng đứng bằng sợi dây mảnh , không dãn . G là gia tốc rơi tự do . Khi hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng , người ta cắt đứt dây nối 2 vật . Gia tốc của A và B ngay sau khi dây đứt lần lượt là :
A. $\dfrac{g}{2}$ và $\dfrac{g}{2}$
B. $\dfrac{g}{2}$ và g
C. g và $\dfrac{g}{2}$
D. g và g
Mọi người giải thích giùm bạn nhé !
 
Bài toán
Hai vật có khối lượng lần lượt 2m và m được nối với nhau và treo vào 1 lò xo thẳng đứng bằng sợi dây mảnh , không dãn . G là gia tốc rơi tự do . Khi hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng , người ta cắt đứt dây nối 2 vật . Gia tốc của A và B ngay sau khi dây đứt lần lượt là :
A. $\dfrac{g}{2}$ và $\dfrac{g}{2}$
B. $\dfrac{g}{2}$ và g
C. g và $\dfrac{g}{2}$
D. g và g
Mọi người giải thích giùm bạn nhé !
Vật 2 rơi tự do với gia tốc $g$.
Vật 1 dao động với biên độ:

$A=\dfrac{\left(2m-m\right)g}{k}=\dfrac{mg}{k}$

Gia tốc lúc này:

$a=\omega ^2A=\dfrac{k}{2m} \dfrac{mg}{k}=\dfrac{g}{2}$.

Chọn B.
 
Bài toán
Hai vật có khối lượng lần lượt 2m và m được nối với nhau và treo vào 1 lò xo thẳng đứng bằng sợi dây mảnh , không dãn . G là gia tốc rơi tự do . Khi hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng , người ta cắt đứt dây nối 2 vật . Gia tốc của A và B ngay sau khi dây đứt lần lượt là :
A. $\dfrac{g}{2}$ và $\dfrac{g}{2}$
B. $\dfrac{g}{2}$ và g
C. g và $\dfrac{g}{2}$
D. g và g
Mọi người giải thích giùm bạn nhé !
Em xem ở đây:
http://vatliphothong.vn/t/2939/
http://vatliphothong.vn/t/5882/
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Giá trị lớn nhất của gia tốc là? Bài tập Dao động cơ 0
M Tỉ số giữa gia tốc cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai là ? Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ lớn nhất vật nhỏ khi gia tốc của nó bằng không lần thứ 3 là? Bài tập Dao động cơ 1
V Tỉ số gia tốc và gia tốc trọng trường của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
dungleducanh Tỉ số gia tốc của vật ở vị trí biên và vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm có giá trị? Bài tập Dao động cơ 3
kienduc_2000 Gia tốc a của vật chia cho g ngay khi thả lần 1 là? Bài tập Dao động cơ 0
Tú Zô Gia tốc của chất điểm tại biên âm là? Bài tập Dao động cơ 9
V Khi đó độ lớn gia tốc của chất điểm thứ hai là Bài tập Dao động cơ 3
K Gia tốc min của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 6
hoàidien Khi v= 10$\sqrt{10}$ cm/s và đang chuyển động chậm dần thì gia tốc của nó là: Bài tập Dao động cơ 4
F Tính gia tốc của toa xe ? Bài tập Dao động cơ 1
c87777 Gia tốc của chất điểm khi đi qua C Bài tập Dao động cơ 2
S Khi gia tốc của vật là 50 m/s2 thì tốc độ của vật là: Bài tập Dao động cơ 2
A Gia tốc của vật đổi chiều là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tính vận tốc và gia tốc của vật khi dây treo có góc lệch $\alpha =\dfrac{\alpha _0}{\sqrt{3}} rad.$ Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Gia tốc của vật nặng Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hướng chuyển động của chất điểm và hướng gia tốc của nó ngược nhau là Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Gia tốc lớn nhất của vật bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Hassan_pro Gia tốc trọng trường của thí nghiệm là: Bài tập Dao động cơ 2
M Độ lớn gia tốc của vật khi vật qua vị trí có li độ bằng 8cm là Bài tập Dao động cơ 3
L Tìm độ lớn lực đàn hồi, độ giãn lò xo khi vật cân bằng và gia tốc của xe Bài tập Dao động cơ 2
C Gia tốc của vật lúc vừa mới thả là Bài tập Dao động cơ 2
A Độ lớn gia tốc của vật lúc vừa buông ra là Bài tập Dao động cơ 1
A Vận tốc và gia tốc của vật khi pha dao động của vật có giá trị là $\frac{17\pi }{6}$ rad là: Bài tập Dao động cơ 1
D Gia tốc cực đại của vật có giá trị gần giá trị nào dưới đây : Bài tập Dao động cơ 2
Del Enter Tính từ t = 0 thời điểm thứ 2014 gia tốc của vật có độ lớn $50 \pi^2 cm/s$ là? Bài tập Dao động cơ 4
0 Tính $\omega_{A}$ và gia tốc góc của điểm. Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm đó là Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Hiệu tốc độ của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 và lần 4 gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 8
ĐỗĐạiHọc2015 Tại các thời điểm $x_1=x_2$ và gia tốc của chúng đều âm thì li độ của dao động tổng hợp là. Bài tập Dao động cơ 2
K Độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Lấy gia tốc trọng trường $10m/s^{2}$. Li độ cực đại của con lắc là. Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị tương ứng $a_1=-a_2=-a_3=\sqrt{2}m/s^2$ thì gia tốc cực đại của dao động là. Bài tập Dao động cơ 2
Thảo Bùi Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng: Bài tập Dao động cơ 2
hang49 Gia tốc cực tiểu của vật là: Bài tập Dao động cơ 1
xuongrongnt Vận tốc của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể từ thời điểm t=0 Bài tập Dao động cơ 1
missyou1946 Độ lớn gia tốc trong dao động điều hòa của vật khi nó qua li độ 8cm là ? Bài tập Dao động cơ 0
H Tại vị trí dây treo hợp đưng phương thẳng đứng góc b' = 0,01 rad thì gia tốc của con lắc có độ lớn Bài tập Dao động cơ 1
A Tỉ số gia tốc của vật và gia tốc trọng trường ngay khi thả lần thứ nhất là: Bài tập Dao động cơ 3
H Tỉ số gia tốc của vật và gia tốc trọng trường ? Bài tập Dao động cơ 1
ASBQE Gia tốc của vật A ngay sau khi cắt bằng Bài tập Dao động cơ 4
inconsolable Vận tốc của 2 vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể từ lúc va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
P Tìm gia tốc cực đại của chuyển động cho từng mức năng lượng ấy.? Bài tập Dao động cơ 0
D Gia tốc của vật là Bài tập Dao động cơ 3
phaidodaihoc1996 Gia tốc của vật A ngay sau khi cắt dây bằng : Bài tập Dao động cơ 1
Z0ombie Xác định chiều và độ lớn của gia tốc Bài tập Dao động cơ 4
Nắng Gia tốc của con lắc đơn. Bài tập Dao động cơ 2
Nguyn.trim Ở thời điểm t+$\dfrac{3\pi}{20}$ s thì gia tốc của vật là Bài tập Dao động cơ 8
$\pi^{2}$ Tính độ lớn gia tốc của vật khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top