Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn nằm trên đoạn MN là

Bài toán
Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp $S_{1}$ và $S_{2}$ dao động cùng pha với tần số là $16Hz$. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước $24 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Xét hai điểm M, N nằm trên đường trung trực của AB và cùng một phía của AB. Biết điểm M và điểm N cách $S_{1}$ và $S_{2}$ những khoảng lần lượt là $8cm$ và $16cm$. Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn nằm trên đoạn MN là
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
 
Bài toán
Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp $S_{1}$ và $S_{2}$ dao động cùng pha với tần số là $16Hz$. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước $24 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Xét hai điểm M, N nằm trên đường trung trực của AB và cùng một phía của AB. Biết điểm M và điểm N cách $S_{1}$ và $S_{2}$ những khoảng lần lượt là $8cm$ và $16cm$. Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn nằm trên đoạn MN là
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Bài làm:
  • Gọi I là điểm di động trên $MN$ và cách hai nguồn một khoảng bằng $d$, để I cùng pha với nguồn khi:

    $d=k\lambda=1,5k$

  • Ta có:

    $S_1N\leq d\leq S_1M \Leftrightarrow 8\leq 1,5k\leq 16$

  • Có 5 giá trị của k nên chọn B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
trang sumi Li độ dao động tại M vào thời điểm t'=t+2,01(s) bằng Bài tập Sóng cơ 0
hà trang Tìm số điểm dao động với biên độ =8 Bài tập Sóng cơ 2
hà trang Tìm số điểm trên đường tròn có biên độ dao động bằng a/2 Bài tập Sóng cơ 1
M Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2? Bài tập Sóng cơ 0
M Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ đến vị trí cân bằng? Bài tập Sóng cơ 3
tam01235 Hời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 3
A Khoảng cách xa nhất từ O tới điểm mà có cường độ cực đại gần giá trị nào nhất? Bài tập Sóng cơ 0
Alitutu Trên cung phần tư OM có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 2
Giọt lệ mặn Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cức tiểu nằm trên xx' là Bài tập Sóng cơ 1
H Trên AB có bao nhiêu điểm biên độ bằng không? Bài tập Sóng cơ 2
hoangkkk Số điểm cực tiểu trên đoạn EF Bài tập Sóng cơ 3
hoangkkk Tìm khoảng thời gian để điểm N hạ xuống thấp nhất Bài tập Sóng cơ 4
Lại Nam Anh Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng... Bài tập Sóng cơ 0
ChienNguyen111 Tần số dao động của nguồn Bài tập Sóng cơ 0
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
N Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là? Bài tập Sóng cơ 6
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
D Số điểm dao động cực đại và ngược pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 2
L Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
lethaopdf Số điểm nhiều nhất không dao động Bài tập Sóng cơ 0
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
Phương Dung Công suất trung bình để duy trì dao động Bài tập Sóng cơ 0
tritanngo99 Muốn dây rung thành một bó thì tần số dao động $f$ là Bài tập Sóng cơ 1
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lệch pha cực đại giữa hai dao động đã cho gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
N Trên chu vi hình chữ nhật $ABCD$, số điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Dao động với biên độ cực đại xa A nhất cách A là Bài tập Sóng cơ 1
T Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 3
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
lethisao Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là Bài tập Sóng cơ 1
manhktnd98 Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
DanHien Tại thời điểm t=0, đầu O của sợi dây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu dao động Bài tập Sóng cơ 1
ghjcghj Hợp lực truyền dao động để tạo nên sóng ngang trên bề mặt chất lỏng là? Bài tập Sóng cơ 4
V Số điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 9
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top