Tìm bán kính của electron quang điện

Bài toán
Chiếu bức xạ thích hợp vào tâm của catốt của motộ tế bào quang điện thì tốc độ ban đầu cực đại của electron quang điện là $7.10^{5}$ (m/s) . Đặt hiệu điện thế giữa anốt và catốt là $U_{AK}=1V$ . Coi anốt và catốt là các bản phẳng rất rộng và song song nhau , cách nhau một khoảng 1 (cm) . Khối lượng và điện tích của electron là $9,1.10^{-31}$ kg và $-1,6.10^{-19}$ C . Tìm bán kính lớn nhất của miền trên anốt có electron quang điện đập vào.
A. 6,4 cm
B. 2,5 cm
C. 2,4 cm
D. 2,3 cm .
 
Bài toán
Chiếu bức xạ thích hợp vào tâm của catốt của motộ tế bào quang điện thì tốc độ ban đầu cực đại của electron quang điện là $7.10^{5}$ (m/s) . Đặt hiệu điện thế giữa anốt và catốt là $U_{AK}=1V$ . Coi anốt và catốt là các bản phẳng rất rộng và song song nhau , cách nhau một khoảng 1 (cm) . Khối lượng và điện tích của electron là $9,1.10^{-31}$ kg và $-1,6.10^{-19}$ C . Tìm bán kính lớn nhất của miền trên anốt có electron quang điện đập vào.
A. 6,4 cm
B. 2,5 cm
C. 2,4 cm
D. 2,3 cm .
Lời giải

$E_đ=\left| e.U_h\right|$
$\Leftrightarrow \dfrac{m.v_o^2}{2}=e.U_{h}$
$\Leftrightarrow \dfrac{9,1.10^{-31}.\left(7.10^{5}\right)^2}{2}=-1,6.10^{-19}.U_{h}$​

Bạn tính được $U_h$
Ta lại có:
$R_{max}=2d.\sqrt{\dfrac{U_h}{U_{AK}}}$​
 
Công thức $R_{max}$ là ntn vậy?
Capture.PNG

Ta có :
$R=V_o.t\left(1\right)$
$d=\dfrac{at^2}{2}$
Với:
$a=\dfrac{qE}{m}=\dfrac{qU}{md}$
$\Rightarrow d=\dfrac{qUt^2}{2md}\Rightarrow \sqrt{\dfrac{2md^2}{qU}}\left(2\right)$
Tiếp đến:
$\dfrac{mV_o^2}{2}=q.\left|U_h \right|\Rightarrow V_o=\sqrt{\dfrac{2q\left|U_h \right|}{m}}\left(3\right)$
Thay2,3 vào 1 bạn được công thức như trên :D
Mấy cái nè tớ đều đọc được ở tài liệu công thức tổng hợp của thầy Nguyễn Hồng Khánh :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
To_Be_The_Best Tìm chu kì bán rã của chất phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
Spin9x Tìm chu kỳ bán rã của chất Rn222 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
lvcat Tìm tuổi của món đồ cổ khi biết chu kì bán rã của $C^{14}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
phenol phenic Tìm chu kì bán rã của U234. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Đậu Hoàng Anh Tìm vận tốc hai hạt trung gian Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
G Tìm thể tích He sinh ra trong thời gian t=T Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Enzan Tìm giá trị của $x$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
B Tìm vận tốc proton Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
B Tìm tỉ số số hạt của hai chất phóng xạ $\dfrac{N_{1}}{N_{2}}$ lúc đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
proboyhinhvip Tìm góc tạo bởi hạt nhân X và hạt nơtron Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
datanhlg Tìm năng lượng để tách 1 g $^{4}He_{2}$ thành proton va notron? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Enzan Tìm chu kì của chất phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Tìm năng lượng liên kết của hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
T Tìm động năng hạt $\alpha$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
cavacar Tìm thời điểm hạt thứ 2 phân rã? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
triminhdovip137 Tìm năng lượng của phản ứng hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
H Tìm góc giữa hướng chuyển động của các hạt sau phản ứng. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
linh Tìm tốc độ của hạt mêzôn để năng lượng toàn phần của nó gấp 10 lần năng lượng nghỉ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
P Tìm số nguyên tử chất B sau thời gian t? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Tìm tỉ lệ giữa số hạt nhân Y và X tại thời điểm $t_2$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
K Tính chu kỳ bán rã của natri Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
canhdieunogio Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Chu kì bán rã của chất phóng xạ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Máy đếm được $n_2=\frac{9}{64}n_1$ xung. Chu kì bán rã T có giá trị bằng bao nhiêu. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
Bo Valenca Chu kì bán rã của chất phóng xạ X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Thảo Bùi Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn, biết chu kỳ bán rã của Ra là 1590 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian $t_{2}-t_{1}$ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
P Xác định chu kì bán rã của ${}^{234}U$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
superstar Chu kì bán rã T có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
superstar Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
ShiroPin Chu kì bán rã của hỗn hợp Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
Nắng Khối lượng chì sau 3 chu kì bán rã. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
triminhdovip137 Chu kì bán rã T có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Xác định chu kì bán rã của X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Xác định chu kì bán rã của chất đó. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
adamdj Chu kì bán rã Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
K Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này xấp xỉ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
K Chu kỳ bán rã $T$ có giá trị là bao nhiêu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top