Khi ánh sáng truyền ngược lại từ môi trường 2 sang môi trường 1 thì?

Câu hỏi
Khi một chùm ánh sáng trắng đi từ môi trường 1 sang môi trường 2 và bị tán sắc thì tia đỏ lệch ít nhất, tia tím lệch nhiều nhất. Như vậy, khi ánh sáng truyền ngược lại từ môi trường 2 sang môi trường 1 thì?
Đáp án:Tia đỏ vẫn lệch ít nhất, tia tím lệch nhiều nhất. Giải thích tại sao?
 
Trong hiện tượng tán sắc thì tia đỏ lệch ít nhất, tia tím lệch nhiều nhất.
Ngoài ra, trong cùng một môi trường trong suốt thì:
-chiết suất tăng dần từ đỏ đến tím
-n=c/v nên vận tốc và bước sóng giảm dần từ đỏ đến tím.
-tần số tăng dần từ đỏ đến tím,
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Xuân Thành Một người mặc một chiếc áo màu đỏ khi vào phòng chỉ có ánh sáng tím thì người đó thấy áo của mình mà Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ánh sáng trắng Lí thuyết Sóng ánh sáng 11
N Hỏi khi đó hệ vân dịch chuyển một khỏang bao nhiêu? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
Huy Nguyễn Khi đó chùm tia khúc xạ Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
huynhcashin Chọn phương án sai khi nói về tia X Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
chinhanh9 Chọn phát biểu sai khi tia sáng đơn sắc đi từ thủy tinh ra không khí? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về máy quang phổ Lí thuyết Sóng ánh sáng 6
dungpro1511 Khi thang máy đứng yên thì chu kỳ là bao nhiêu? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
To_Be_The_Best Khi ló ra khỏi mặt nước thì Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
dodanh041001 Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiếc suất môi trường vào Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
Tích Chu Ánh sáng hồ quang điện không chứa bức xạ nào sau đây? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
Q Thực hành lí 12 đo bước sóng ánh sáng Lí thuyết Sóng ánh sáng 0
huynhcashin Ánh sáng có thể giao thoa qua khe Iâng là vì ánh sáng trước đó đã bị Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
Oneyearofhope Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
JDieen XNguyeen Chùm ánh sáng mặt trời là chùm ánh sáng gì Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
huynhcashin Thuyết điện từ ánh sáng Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
chinhanh9 Chiết suất môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
V Thắc mắc về " số ánh sáng màu đỏ quan sát được " với nguồn sáng 2 bức xạ đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
N Tại sao ánh sáng không truyền qua được gỗ mà truyền qua được thủy tinh Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
To_Be_The_Best Chọn phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
NTH 52 Quang phổ của ánh sáng do ngọn đèn điện dây tóc phát ra Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
H Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng ${\lambda }_{2}=0,75\mu m$ thì quan sát được... Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
tkvatliphothong Chọn phương án đúng về năng lượng của ánh sáng Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
lkshooting Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
sparkling_star Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
To_Be_The_Best Sự phân tích chùm as trắng đi qua lk thành các tia sáng màu là do ? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
thehiep Để tăng khoảng cách giữa các vân sáng ta nên ? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
kiemro721119 Giảm cường độ chiếu sáng trong thí nghiệm Iâng. Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top