Thời điểm động năng bằng thế năng???

Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có $k=10N/m$, $m=25g$, $g=10m/s^2$. Ban đầu ta nâng vật lên sao cho lò xo không bị biến dạng rồi thả nhẹ cho dao động. Gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động, trục Ox thẳng đứng chiều dương hướng xuống. Động năng bằng thế năng vào thời điểm?
A. $\dfrac{3\pi}{80}+\dfrac{k\pi}{40}$
B. $\dfrac{3\pi}{80}+\dfrac{k\pi}{20}$
C. $\dfrac{\pi}{80}+\dfrac{k\pi}{40}$
D. $-\dfrac{\pi}{80}+\dfrac{k\pi}{40}$
 
mtuan69 đã viết:
Bài toán: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có $k=10N/m$, $m=25g$, $g=10m/s^2$. Ban đầu ta nâng vật lên sao cho lò xo không bị biến dạng rồi thả nhẹ cho dao động. Gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động, trục Ox thẳng đứng chiều dương hướng xuống. Động năng bằng thế năng vào thời điểm?
A. $\dfrac{3\pi}{80}+\dfrac{k\pi}{40}$
B. $\dfrac{3\pi}{80}+\dfrac{k\pi}{20}$
C. $\dfrac{\pi}{80}+\dfrac{k\pi}{40}$
D. $-\dfrac{\pi}{80}+\dfrac{k\pi}{40}$
Lời giải:
Ta có:​
\[ T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}=\dfrac{\pi}{10}\]​
Ban đầu vật ở biên âm. Các vị trí có động năng bằng thế năng là $x=\pm\dfrac{A}{\sqrt{2}}$​
Như vậy trên đường tròn lượng giác các điểm này cách đều nhau $90^0$ tương đương$\dfrac{T}{4}$​
Thời điểm ban đầu từ biên âm đến vị trí $x=-\dfrac{A}{\sqrt{2}}$ theo chiều dương là$\dfrac{T}{8}$​
Vậy:​
\[ t=\dfrac{T}{8}+\dfrac{kT}{4}\]​
hay \[ t=\dfrac{\pi}{80}+\dfrac{k\pi}{40}\]​
Chọn $C$​
 
Bạn có thể biến đổi như sau:
Động năng bằng thế năng:
$$ \sin(\alpha)^2 = \cos(\alpha)^2$$
Nên $ \tan(\alpha) = \sqrt {2} $ hoặc $ - \sqrt{2}$
Từ đó suy ra kết quả
 
hosyhaiql đã viết:
Bạn có thể biến đổi như sau:
Động năng bằng thế năng:
$$ \sin(\alpha)^2 = \cos(\alpha)^2$$
Nên $ \tan(\alpha) = \sqrt {2} $ hoặc $ - \sqrt{2}$
Từ đó suy ra kết quả
Bạn có nhầm không?
$$ \sin(\alpha)^2 = \cos(\alpha)^2$$
\[ \Leftrightarrow \dfrac{\sin(\alpha)^2}{\cos(\alpha)^2}=1\]
\[ \Leftrightarrow \tan^2{\alpha}=1\]
???
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
Tích Chu Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
Khánh Linh 147 Xác định thời điểm đầu tiên cả hai con lắc cùng trở lại trạng thái dao động này Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
H Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng? Bài tập Dao động cơ 3
K Động năng của một vật tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 3
F Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng , tỷ số động năng của M và động năng của N là ? Bài tập Dao động cơ 2
Học Lý Vận tốc trung bình tính từ thời điểm ban đầu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2 là Bài tập Dao động cơ 9
blackberry9320 Tổng tốc độ của hai dao động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 5
T Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hòa với biên độ mới là Bài tập Dao động cơ 4
A Trong dao động điều hòa, gọi tốc độ và gia tốc tại hai thời điểm khác nhau lần lượt là $v_{1};v_{2}$ Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm li độ $x$ vào thời điểm $t=\frac{1}{60}(s)$ ứng với dao động tổng hợp có biên độ nhỏ nhất? Bài tập Dao động cơ 36
Z Năng lượng dao động và động năng của vật ở thời điểm t=1.5s Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tại các thời điểm $x_1=x_2$ và gia tốc của chúng đều âm thì li độ của dao động tổng hợp là. Bài tập Dao động cơ 2
D Tính tỉ số động năng Wđ1/Wđ2 của hai con lắc tại thời điểm gặp nhau lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 4
highhigh Đến thời điểm ${{t}_{2}}={{t}_{1}}+\frac{T}{4}$ thì vật đang chuyển động Bài tập Dao động cơ 4
xuongrongnt Kể từ lúc thả vật thời điểm con lắc có thế năng bằng 3 lần động năng lần 3 là Bài tập Dao động cơ 1
Yami Tìm quãng đường vật đi được từ lúc thả đến thời điểm động năng bằng $16,875mJ$ lần thứ $100$ Bài tập Dao động cơ 1
M Thời điểm chất điểm đi qua vị trí có động năng bằng thế năng lần thứ 1016 là Bài tập Dao động cơ 1
Đức Trung Tại thời điểm khi dao động của phần tử tại N là 6cm thì giao động của phần tử M là Bài tập Dao động cơ 2
Gem Tại thời điểm $x_{1}=x_{2}$ dao động tổng hợp có li độ là Bài tập Dao động cơ 8
huynhcashin Tính tốc độ dao động trung bình của hệ từ thời điểm ban đầu đến thời điểm mà lực đàn hồi của lò xo c Bài tập Dao động cơ 3
inconsolable Đến thời điểm $t_0$ thì con lắc 1 thực hiện được hơn con lắc 2 đúng 1 dao động. Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Tại thời điểm $x_1=x_2$ li độ dao động tổng hợp là: Bài tập Dao động cơ 12
tien dung Thời điểm phải buông vật (2) để dao động của (2) đối với (1) có biên độ dao động cực đại có thể là Bài tập Dao động cơ 2
N Trong dao động điều hòa , ở thời điểm nào thì $W_đ=W_t$ Bài tập Dao động cơ 4
Đá Tảng Tại thời điểm pha dao động bằng $\dfrac{1}{6}$ lần độ biến thiên pha trong một chu kì, tốc độ của v Bài tập Dao động cơ 7
superstar Li độ dao động ở thời điểm sau đó 13s Bài tập Dao động cơ 1
ferollsan Thời điểm phải buông vật (2) để dao động của (2) đối với (1) có biên độ dao động cực đại Bài tập Dao động cơ 2
superstar Ở thời điểm M có động năng gấp 3 lần thế năng tỉ số động năng của M và thế năng của N là ? Bài tập Dao động cơ 2
N Kể từ thời điểm ban đầu t = 0, khoảng thời gian nhỏ nhất để tỉ số giữa động năng của vật và thế năn Bài tập Dao động cơ 1
N Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hoà với biên độ là Bài tập Dao động cơ 1
pipi Thời gian chuyển động của chất điểm là Bài tập Dao động cơ 2
N Thời điểm vật qua vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng lần thứ 2010 là: Bài tập Dao động cơ 4
N Thời điểm động năng của vật và thế năng lò xo bằng nhau lần thứ 2013 là Bài tập Dao động cơ 1
hoaluuly777 Thời gian chất điểm chuyển động trên mặt phẳng nghiêng là Bài tập Dao động cơ 8
T Thời điểm phải buông vật (2) để dao động của (2) đối với (1) có biên độ dao động cực đại có thể là: Bài tập Dao động cơ 5
N Tại thời điểm có động năng bằng 3 lần thế năng của vật, khoảng cách giữa hai vật là? Bài tập Dao động cơ 7
T Trong chu kỳ đầu tiên kể từ gốc thời gian vật chuyển động chầm dần qua vị trí x=2 cm tại thời điểm . Bài tập Dao động cơ 5
H Tại các thời điểm $x_{1} = x_{2}$ và gia tốc của chúng đều âm thì li độ của dao động tổng hợp là Bài tập Dao động cơ 10
NTH 52 Tìm động năng của vật tại thời điểm t=$\dfrac{1}{3}$ s? Bài tập Dao động cơ 1
M Lực gây ra chuyển động của chất điểm ở thời điểm $t=\dfrac{1}{12}s$ có độ lớn bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Tăng Hải Tuân Hỏi bao lâu sau thời điểm t thì vật có động năng cực đại? Bài tập Dao động cơ 1
T Bài toán về thời gian ngắn nhất để trạng thái của hai dao động được lặp lại như thời điểm ban đầu Bài tập Dao động cơ 1
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ cứng của lò xo dựa vào 3 thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
A Xác định thời điểm vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top