Tần số $\omega$ của nguồn điện xoay chiều bằng :

Bài toán
Một cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện C thay đổi được trong mạch điện xoay chiều có điện áp $u=U_0\cos {\omega t}$. Ban đầu dung kháng $Z_C$, tổng trở cuộn dây $Z_d$ và tổng trở Z bằng nhau và bằng $100 \Omega $. Tăng điện dung thêm 1 lượng $\dfrac{0,125.10^{-3}}{\pi } \left(F\right)$ thì tần số dao động riêng của mạch khi đó là $80\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$. Tần số $\omega $ của nguồn điện xoay chiều bằng :
A. $80\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
B. $100\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
C. $40\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
D. $50\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
 
Last edited:
Tớ cũng chưa giải cụ thể nhưng tớ thấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nè 4 pt 4 ẩn chắc là sẽ có đáp án thôi( nói cũng như không :) )
Ẩn gồm: $C,L,r, \omega $
PT gồm:
$Z=100$​
$Z_d=100$
$Z=Z_d$​
phương trình còn lại là dữ kiện $C$ thay đổi làm tần số dao động riêng thay đổi ( mình chưa rõ tần số dao động riêng là nói đến cái j nữa )
 
Bài toán
Một cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện C thay đổi được trong mạch điện xoay chiều có điện áp $u=U_0\cos {\omega t}$. Ban đầu dung kháng $Z_C$, tổng trở cuộn dây $Z_d$ và tổng trở Z bằng nhau và bằng $100 \Omega $. Tăng điện dung thêm 1 lượng $\dfrac{0,125.10^{-3}}{\pi } \left(F\right)$ thì tần số dao động riêng của mạch khi đó là $80\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$. Tần số $\omega $ của nguồn điện xoay chiều bằng :
A. $80\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
B. $100\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
C. $40\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
D. $50\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
Tớ cũng chưa giải cụ thể nhưng tớ thấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nè 4 pt 4 ẩn chắc là sẽ có đáp án thôi( nói cũng như không :) )
Ẩn gồm: $C,L,r, \omega $
PT gồm:
$Z=100$
$Z_d=100$
$Z=Z_d$​
phương trình còn lại là dữ kiện $C$ thay đổi làm tần số dao động riêng thay đổi ( mình chưa rõ tần số dao động riêng là nói đến cái j nữa )
Ta sẽ tính được $Z_L$ =50. Tần số dao dộng riêng của mạch chính là giống với trong điện từ đó. Sau đó ta thế L và C theo $\omega $ vào biểu thức tính tần sô riêng thì sẽ có được phương trình 1 ẩn $\omega $
Đáp án : B
 
Bài toán
Một cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện C thay đổi được trong mạch điện xoay chiều có điện áp $u=U_0\cos {\omega t}$. Ban đầu dung kháng $Z_C$, tổng trở cuộn dây $Z_d$ và tổng trở Z bằng nhau và bằng $100 \Omega $. Tăng điện dung thêm 1 lượng $\dfrac{0,125.10^{-3}}{\pi } \left(F\right)$ thì tần số dao động riêng của mạch khi đó là $80\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$. Tần số $\omega $ của nguồn điện xoay chiều bằng :
A. $80\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
B. $100\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
C. $40\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
D. $50\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
Tham khảo tại đây:
http://vatliphothong.vn/t/584/#post-2532
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Y f biến thiên Hãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số? Bài tập Điện xoay chiều 0
anhtran Giảm tần số dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
ahehe Sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần của tần số là? Bài tập Điện xoay chiều 6
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
N f biến thiên Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì tần số w bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Tần số f có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 2
C Cho đoạn mạch xoay chiều có tần số 50Hz, chỉ có cuộn cảm thuần với cảm kháng 50. Tại thời điểm t1 cu Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong f biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi tần số là $f_1$ gần giá trị nào nhất sau Bài tập Điện xoay chiều 6
ĐỗĐạiHọc2015 Khi tần số $f=f_3=f_1\sqrt{2}$ là thì công suất tỏa nhiệt trên R là: Bài tập Điện xoay chiều 4
xuanhoang281 f biến thiên Tăng tần số từ 0 Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
BoythichFAP f biến thiên Hệ số công suất khi tần số $f_1$ và $f_2$ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn Hộp đen Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị $f_0$ là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
please help f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
thanhanbbt f biến thiên Tần số f1 có giá trị gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau? Bài tập Điện xoay chiều 4
thoheo Thứ tự lần lượt các vôn kế chỉ cực đại khi tăng dần tần số là Bài tập Điện xoay chiều 2
K f biến thiên Tần số f lúc ban đầu là? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Hỏi hệ số công suất của mạch $AB$ lớn nhất có thể trong $3$ lần thay đổi tần số đạt giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn f biến thiên Điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại thì tần số phải bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N f biến thiên Tính tần số ban đầu Bài tập Điện xoay chiều 1
Trà My HVCS f biến thiên Tính tần số của dòng điện khi dòng điện hiệu dụng hai đầu tụ cực đại Bài tập Điện xoay chiều 15
tkvatliphothong f biến thiên Tần số dòng điện lúc này là Bài tập Điện xoay chiều 1
M f biến thiên Khi tăng tần số của dòng điện lên 2 lần thì $U_{MB}$ Bài tập Điện xoay chiều 6
0 Giữ nguyên tần số,tăng hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp đến giá trị $U_{2}$ thì chỉ số vô Bài tập Điện xoay chiều 5
Bo Valenca Tần số dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 8
P Tần số f của dòng điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 MPĐ Khi roto quay với tốc độ n thì tần số dòng điện là. Bài tập Điện xoay chiều 2
T Tần số f của dòng điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable Hãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số? Bài tập Điện xoay chiều 1
tam01235 Khi tăng tần số lên gấp 3 lần ban đầu thì công suất đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
chinhanh9 Tìm tần số cộng hưởng Bài tập Điện xoay chiều 2
hoangkkk Nếu $U=\sqrt{U_1^2+U_2^2}$ thì tần số góc là Bài tập Điện xoay chiều 3
Hoàng Phong Cảm kháng của cuộn dây khi còn ở tần số $f_1$ là Bài tập Điện xoay chiều 1
cuonghp96 f biến thiên Tần số thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 6
inconsolable Nếu chỉ mắc $C_1$ nối tiếp với cuộn dây thì tần số cộng hưởng là: Bài tập Điện xoay chiều 3
chinhanh9 f biến thiên Tìm hệ thức liên hệ giữa các tần số Bài tập Điện xoay chiều 2
chinhanh9 C biến thiên Tần số của nguồn điện xoay chiều là? Bài tập Điện xoay chiều 3
SuSu1407 Khi tần số là 90 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạnh bằng: Bài tập Điện xoay chiều 2
chinhanh9 Tăng tần số của dòng điện lên 2 lần thì điện áp giữa MB thay đổi như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 7
N Nếu tăng tần số của điện áp đến giá trị bằng 2f thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tức thời Tính tần số dòng điện , hđt đặt vào 2 đầu mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 1
H f biến thiên Khi tần số bằng 60 Hz thì công suất trên đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
Math_IneRap f biến thiên Khi tăng tần số của dòng điện đến $60Hz$ thì: Bài tập Điện xoay chiều 2
BackSpace Giá trị của tần số để hệ số công suất bằng 1 là Bài tập Điện xoay chiều 2
ohana1233 f biến thiên Khi tần số của dòng điện đến 60 Hz thì Bài tập Điện xoay chiều 1
Math_IneRap Tần số của dòng điện là? Bài tập Điện xoay chiều 1
tisdadu R biến thiên Tần số góc $\omega$ bằng bao nhiêu để hiệu điện thế $U_{RL}$ không phụ thuộc vào R? Bài tập Điện xoay chiều 4
ThanhBook f biến thiên Tần số f thay đổi thì... Bài tập Điện xoay chiều 1
Heavenpostman MPĐ Trong máy phát điện xoay chiều một pha, suất điện động xoay chiều có tần số không phụ thuộc vào ? Bài tập Điện xoay chiều 4
C f biến thiên Tìm công suất tiêu thụ cực đai khi tần số f thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top