Bước sóng $\lambda _2$ bằng

Bài toán
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng hai khe được chiếu đồng thời bằng 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 = 0,54 10^{-6}$ và $\lambda_2 < \lambda_1$ . Trên một miền nào đó người ta thấy tổng cộng 21 vân sáng trong đó có 3 vân sáng trùng nhau và 2 trong 3 vân trùng nằm ở 2 đầu của miền này . Bước sóng $\lambda _2$ bằng
A. $0,4 10^{-6}$
B. $0,48 10^{-6}$
C. $0,45 10^{-6}$
D. $0,42 10^{-6}$
 
Bài toán
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng hai khe được chiếu đồng thời bằng 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 = 0,54 10^{-6}$ và $\lambda_2 < \lambda_1$ . Trên một miền nào đó người ta thấy tổng cộng 21 vân sáng trong đó có 3 vân sáng trùng nhau và 2 trong 3 vân trùng nằm ở 2 đầu của miền này . Bước sóng $\lambda _2$ bằng
A. $0,4 10^{-6}$
B. $0,48 10^{-6}$
C. $0,45 10^{-6}$
D. $0,42 10^{-6}$
Làm theo trắc nghiệm thế này thử nhé bạn . Bạn cứ lấy lần lượt các $\lambda _2$ mà chia cho $\lambda _1$ . Cứ thấy tổng tử và mẫu nhỏ thua (21 +3 ) : 2 là ta chọn. May mắn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này ta chọn được C . ( Không khuyến khích áp dụng ). Mà đây là cách ngẫu hứng . Không chắc đúng bạn a. ^^
 
Làm theo trắc nghiệm thế này thử nhé bạn . Bạn cứ lấy lần lượt các $\lambda _2$ mà chia cho $\lambda _1$ . Cứ thấy tổng tử và mẫu nhỏ thua (21 +3 ) : 2 là ta chọn. May mắn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này ta chọn được C . ( Không khuyến khích áp dụng ). Mà đây là cách ngẫu hứng . Không chắc đúng bạn a. ^^
Bài này có tính ra được cụ thể không bạn
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Chiếu bằng bức xạ có bước sóng lambda 3= 200m thì vận tốc cực đại của quang điện tử là: Bài tập Sóng ánh sáng 4
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng $\lambda $ có giá trị là Bài tập Sóng ánh sáng 1
cuonghp96 Bước sóng $\lambda _3$ là Bài tập Sóng ánh sáng 3
ShiroPin Bước sóng $\lambda$ cảu ánh sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Bước sóng $\lambda _{2}$ có giá trị Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Tìm bước sóng $\lambda _{3}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Tiêu cự của thấu kính ứng với bước sóng $\lambda _{2}$ bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Bước sóng $\lambda _{2}=?$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Bước sóng $\lambda$ có giá trị là: Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Bước sóng của $\lambda _{2}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 4
H Bước sóng ${\lambda }_{2}$ có giá trị Bài tập Sóng ánh sáng 1
dtdt95 Số vân của bức xạ ${\lambda}_1$ và của bức xạ ${\lambda}_2$ lệch nhau 3 vân,bước sóng ${\lambda}_2$? Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Bước sóng $\lambda _{2}$ có giá trị bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Bước sóng $\lambda _{2}$ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
Sao Mơ Tiêu cự của thấu kính ứng với bước sóng $\lambda _{2}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 5
T Bài toán trùng vân tìm bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tích Chu Bước sóng ánh sáng không thể có giá trị nào dưới đây? Bài tập Sóng ánh sáng 5
Mến Bước sóng của một trong hai bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 4
P Bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 4
I Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thực hành đo bước sóng ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
Q Bước sóng $\lambda_2$ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 2
judyhuyen17498 Bức xạ đơn sắc có bước sóng nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
thần lực vương Giao thoa sóng ánh sáng hai bước xạ Bài tập Sóng ánh sáng 0
Nguyễn Đình Huynh Bước sóng của bức xạ màu cam là Bài tập Sóng ánh sáng 1
loveparadise1510 Bước sóng của λ2 là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
BlackWolf25 Bước sóng ánh sáng màu đỏ dùng trong thí nghiệm là Bài tập Sóng ánh sáng 1
khanhtrinh97 Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là Bài tập Sóng ánh sáng 7
Hải Quân Hỏi có thể tìm được bao nhiêu bước sóng của các bức xạ khác? Bài tập Sóng ánh sáng 4
apple13197 Tính bước sóng của bức xạ trên Bài tập Sóng ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là Bài tập Sóng ánh sáng 1
datanhlg Bước sóng của bức xạ có phương và tia ló song song DC? Bài tập Sóng ánh sáng 2
Hoàng Phong Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là Bài tập Sóng ánh sáng 2
Mai Bò Bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 2
cuonghp96 Bước sóng của nguồn sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 1
cuonghp96 Bước sóng ánh sáng bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
S Tính bước sóng λ2 Bài tập Sóng ánh sáng 4
datanhlg Bước sóng cần tìm là? Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0.76 \mu m$ còn có bao nhiêu vân sáng n Bài tập Sóng ánh sáng 2
tranlehaiquan Bước sóng có giá trị ? Bài tập Sóng ánh sáng 4
binhngoc96 Bước sóng của những bức xạ đó? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Bước sóng dùng trong thí nghiệm là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Heavenpostman Khi một chùm sáng đơn sắc lan truyền tới một khe hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì : Bài tập Sóng ánh sáng 1
pobungphe Ta thay nguồn sáng đơn sắc với bước sóng $\lambda_2 = 0,6 \mu m$ thì số vân sáng trong miền đó là Bài tập Sóng ánh sáng 0
rainmeteror Bước sóng của bức xạ này là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
P Bỏ thấu kính, cho ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,68 μm đi qua các khe thì khoảng vân là Bài tập Sóng ánh sáng 2
T Xác định bước sóng trong giao thoa ánh sáng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Số vân sáng quan sát được khi khoảng cách hai khe bằng 6 lần bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 2
L Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
B Tìm bước sóng trường giao thoa. Bài tập Sóng ánh sáng 2
L Khi êlectron chuyển từ quĩ đạo N về quĩ đạo L thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn có bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top