C biến thiên Tăng tụ điện 1 lượng $\Delta C$ thì tần số dao động riêng của mạch là $80\Pi$. Tính $\omega$

Bài toán : Một cuôn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được trong đoạn mạch xoay chiều có điện áp$u={U}_{0}\cos(\omega t) V$.Ban dầu dung kháng${Z}_{C}$và tổng trở ${Z}_{Lr}$của cuộn dây và $Z$ của toàn mạch đều bằng $100\Omega $.Tăng tụ điện lên một lượng$\Delta C=\dfrac{0,125.{10}^{-3}}{\pi }(F)$thì tần số dao động riêng của mạch khi đó là $80\pi (rad/s)$ .Tần số $\omega $của nguồn điện xoay chiều là:
A.$40\pi (rad/s)$
B.$100\pi (rad/s)$
C.$80\pi (rad/s)$
D.$50\pi (rad/s)$
 
N.trang đã viết:
Một cuôn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được trong đoạn mạch xoay chiều có điện áp$u={U}_{0}\cos(\omega t) V$.Ban dầu dung kháng${Z}_{c}$và tổng trở ${Z}_{Lr}$của cuộn dây và Z của toàn mạch đều bằng $100\Omega $.Tăng tụ điện lên một lượng$\Delta C=\dfrac{0,125.{10}^{-3}}{\Pi }(F)$thì tần số dao động riêng của mạch khi đó là $80\Pi (rad/s)$ .Tần số $\omega $của nguồn điện xoay chiều là:
A.$40\Pi (rad/s)$
B.$100\Pi (rad/s)$
C.$80\Pi (rad/s)$
D.$50\Pi (rad/s)$
Bài Làm
Ta có lúc ban đầu
$$Z_C^2=Z_L^2+r^2=(Z_L-Z_C)^2+r^2=100^2 $$
Từ đó ta có
$$Z_L=Z_C-Z_L\\\Rightarrow Z_L=\dfrac{Z_C}{2}=50 \Omega$$
Sau đó tương tự Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này http://vatliphothong.vn/viewtopic.php?f=24&t=630#p2212
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
N.trang đã viết:
Bài toán : Một cuôn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được trong đoạn mạch xoay chiều có điện áp$u={U}_{0}\cos(\omega t) V$.Ban dầu dung kháng${Z}_{C}$và tổng trở ${Z}_{Lr}$của cuộn dây và $Z$ của toàn mạch đều bằng $100\Omega $.Tăng tụ điện lên một lượng$\Delta C=\dfrac{0,125.{10}^{-3}}{\pi }(F)$thì tần số dao động riêng của mạch khi đó là $80\pi (rad/s)$ .Tần số $\omega $của nguồn điện xoay chiều là:
A.$40\pi (rad/s)$
B.$100\pi (rad/s)$
C.$80\pi (rad/s)$
D.$50\pi (rad/s)$
Lời giải :
Ta có :
 • $Z=Z_C=Z_{Lr}=100\Omega \to \begin{cases}Z_L=50\Omega\\
  r=50\sqrt{3}\Omega
  \end{cases}$
 • $Z_C=2Z_L \to \dfrac{1}{\omega C}=2\omega L \to \dfrac{1}{LC}=2\omega ^2(1)$
 • $\omega_0^2=\dfrac{1}{L.(C+\Delta C)}(2)$
Từ $(1)$ và $(2)$ $\to \dfrac{\omega ^2}{\omega_0 ^2}=\dfrac{C+\Delta C}{2C}\to \dfrac{2\omega ^2}{\omega_0 ^2}=1+\omega Z_C \Delta C $
Thay số liệu vào rút ra được phương trình sau: $$2\omega ^2-80\pi \omega -1=0 \to \omega =40 \pi rad/s$$
 
anh ơi chổ (2) em vần chưa hiểu ? Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này có phải mạch dao động LC đâu ạ .Làm sao mà suuy ra như thế được ạ!
anh có thể giải thích kĩ hơn giúp em được không ạ!
 
N.trang đã viết:
anh ơi chổ (2) em vần chưa hiểu ?Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này có phải mạch dao động LC đâu ạ .Làm sao mà suuy ra như thế được ạ!
anh có thể giải thích kĩ hơn giúp em được không ạ!
Tần số dao động riêng của mạch đây là của mạch dao động LC đừng quá phức tạp hoá vấn đề
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
N.trang đã viết:
Bài này có thêm điện trở R còn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 http://vatliphothong.vn/viewtopic.php?f=24&t=630#p2212là mạch dao động LC
Mọi người giải chi tiết Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này giúp em !
Hai Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giống nhau mà bạn, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 kia có ghi là cuộn dây tức là có gồm $r,L$.


N.trang đã viết:
anh ơi chổ (2) em vần chưa hiểu ? Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này có phải mạch dao động LC đâu ạ .Làm sao mà suuy ra như thế được ạ!
anh có thể giải thích kĩ hơn giúp em được không ạ!
Chú ý: đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ghi là tần số riêng của mạch , mà tần số riêng của mạch thì bằng $\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ mà bạn,
 
Lời giải :
Ta có :
 • $Z=Z_C=Z_{Lr}=100\Omega \to \begin{cases}Z_L=50\Omega\\
  r=50\sqrt{3}\Omega
  \end{cases}$
 • $Z_C=2Z_L \to \dfrac{1}{\omega C}=2\omega L \to \dfrac{1}{LC}=2\omega ^2(1)$
 • $\omega_0^2=\dfrac{1}{L.(C+\Delta C)}(2)$
Từ $(1)$ và $(2)$ $\to \dfrac{\omega ^2}{\omega_0 ^2}=\dfrac{C+\Delta C}{2C}\to \dfrac{2\omega ^2}{\omega_0 ^2}=1+\omega Z_C \Delta C $
Thay số liệu vào rút ra được phương trình sau: $$2\omega ^2-80\pi \omega -1=0 \to \omega =40 \pi rad/s$$
Anh ơi !
$\omega Z_C \Delta C $ sao lại bằng $80\pi$ vay ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn đang tăng thì điện áp giữa 2 bản tụ bằng. Bài tập Điện xoay chiều 2
ohana1233 Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 4
N Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
P Cần tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Khi giá trị R tăng thì Bài tập Điện xoay chiều 4
Đàm Nam Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 0
Hasting f biến thiên Sự tăng giảm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
H Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 4U thì công suất điện cung cấp cho khu dân cư tăng từ P? Bài tập Điện xoay chiều 3
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
xuanhoang281 f biến thiên Tăng tần số từ 0 Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
BoythichFAP Truyền tải điện Cần phải tăng điện áp hai đầu nơi phát lên tới giá trị gần nhất nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
thoheo Thứ tự lần lượt các vôn kế chỉ cực đại khi tăng dần tần số là Bài tập Điện xoay chiều 2
V Biểu thức cường độ dòng điện trước khi tăng điện dung là Bài tập Điện xoay chiều 7
M f biến thiên Khi tăng tần số của dòng điện lên 2 lần thì $U_{MB}$ Bài tập Điện xoay chiều 6
0 Giữ nguyên tần số,tăng hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp đến giá trị $U_{2}$ thì chỉ số vô Bài tập Điện xoay chiều 5
tam01235 Khi tăng tần số lên gấp 3 lần ban đầu thì công suất đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
B Hệ số công suất khi bỏ cuộn dây, R tăng $\sqrt{3}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
H Sau đó tăng R từ giá trị R0 thì Bài tập Điện xoay chiều 1
Muộn L biến thiên $U_L$ tăng hay giảm? Bài tập Điện xoay chiều 1
hao.baobinh10 Phải tăng điện áp nơi truyền đi lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 6
T Khi giá trị R tăng thì Bài tập Điện xoay chiều 4
skylinehermes MBA Nếu tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn thứ cấp bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
thanh thương Muốn hiệu suất trong quá trình tải điện năng tăng đến 95% thì Bài tập Điện xoay chiều 10
JDieen XNguyeen Tăng điện áp nơi truyền tải lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 2
Alitutu Truyền tải điện Nếu tăng điện áp trước khi truyền đi lên 3 lần thì hiệu suất truyền tải bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
chinhanh9 Tăng tần số của dòng điện lên 2 lần thì điện áp giữa MB thay đổi như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 7
N Nếu tăng tần số của điện áp đến giá trị bằng 2f thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi nếu tăng điện áp trạm phát lên 3U thì trạm này cung cấp đủ điện năng cho bao nhiêu hộ dân? Bài tập Điện xoay chiều 3
H Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Để giảm điện áp trên đường dây tải điện 100 lần thì cần tăng điện áp ở nơi phát lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 1
H MBA Trong máy biến thế, khi hiệu điện thế ở mạch thứ cấp tăng k lần thì Bài tập Điện xoay chiều 1
Xiwang Nếu tăng R thì: Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin L biến thiên Tăng I thì trong mạch sẽ có Bài tập Điện xoay chiều 1
Math_IneRap f biến thiên Khi tăng tần số của dòng điện đến $60Hz$ thì: Bài tập Điện xoay chiều 2
$\pi^{2}$ MPĐ Nếu tiếp tục tăng tốc độ của rôto thêm 60vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng lúc này Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
D Truyền tải điện Điện áp truyền tải cần tăng lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 8
T Khi đó điện áp hiệu dụng đầu nguồn phải tăng Bài tập Điện xoay chiều 3
ironman3_95 Truyền tải điện Tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu để công suất hao phí giảm 100 lần, P tiêu thụ không đổi? Bài tập Điện xoay chiều 16
To_Be_The_Best Truyền tải điện Điện áp máy phát cần tăng bao nhiêu lần ? Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley Truyền tải điện Điện áp hai cực của mọt trạm phát điện cần tăng bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 1
ngocnhat95 Nếu tăng đồng thời ở cuộn sơ cấp và thứ cấp số vòng dây như nhau thì điện áp cuộn thứ cấp sẽ: Bài tập Điện xoay chiều 10
S Khi tăng giá trị của R thì: Bài tập Điện xoay chiều 6
leduong Khi đó điện áp hiệu dụng trên nguồn phải tăng Bài tập Điện xoay chiều 9
ShiroPin Truyền tải điện Điện áp ở nơi phát trước và sau khi tăng là Bài tập Điện xoay chiều 1
T Cần tăng điên áp nguồn lên bao nhiêu lần để công suất tiêu thu không đổi Bài tập Điện xoay chiều 3
ShiroPin Nếu tăng đường kính dây chì lên 1,44 lần thì dây chì chịu được dòng điện có giá trị hiệu dụng tối đa Bài tập Điện xoay chiều 1
C Điện áp giữa hai cực của máy phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để công suất hao phí giảm 100 lần Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top