Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365.

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều vào mạch điện AB gồm các linh kiện $R_1,C,R_2,L,R_3$ nối tiếp theo thứ tự trên. M, N, P, Q lần lượt là các điểm nằm giữa 2 linh kiện liên tiếp nhau. Biết $Z_L=3Z_C, R_1=30\Omega , R_2=60\Omega , R_3=15\Omega $ và $U_{AN}+U_{NP}+U_{QB} = U_{NQ}+\sqrt{U_{MQ}^2-\left(\sqrt{15}U_{QB}\right)^2}$. Có bao nhiêu giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365.
A. 1
B. 3
C. 2
D. 0
 
Từ giả thiết:

$U_{AN}+U_{NB}+U_{QB}=U_{NQ}+\sqrt{U_{MQ}^{2}-\left(\sqrt{15}U_{QB}\right)^{2}}\rightarrow Z_{AN}+Z_{NB}+Z_{QB}=Z_{NQ}+\sqrt{Z_{MQ}^{2}-\left(\sqrt{15}Z_{QB}\right)^{2}}$

Thay $R_{1}=30,R_{2}=60,R_{3}=15,Z_{L}=3Z_{C}$ vào, Đặt Zc = x (x>0) ta có:

$\sqrt{9x^{2}+5625}+\sqrt{4x^{2}+225}-\sqrt{x^{2}+900}-75=0$

Đặt f(x) = $\sqrt{9x^{2}+5625}+\sqrt{4x^{2}+225}-\sqrt{x^{2}+900}-75$
( Với x > 0 )

Ta có: f'(x)= $\dfrac{9x}{\sqrt{9x^{2}+5625}}+\dfrac{4x}{\sqrt{4x^{2}+225}}-\dfrac{x}{\sqrt{x^{2}+900}}$


*$ \dfrac{9x}{\sqrt{9x^{2}+5625}}=3\sqrt{\dfrac{9x^{2}}{9x^{2}+5625}}=3\sqrt{\dfrac{x^{2}}{x^{2}+625}}>\sqrt{\dfrac{x^{2}}{x^{2}+900}}=\dfrac{x}{\sqrt{x^{2}+900}}$

$\rightarrow f'\left(x\right)>0$ với mọi x > 0

$\rightarrow $ phương trình

$\sqrt{9x^{2}+5625}+\sqrt{4x^{2}+225}-\sqrt{x^{2}+900}-75=0$

có nhiều nhất 1 nghiệm, bấm máy tính thấy có nghiệm nên đó là nghiệm duy nhất.

Vậy có 1 giá trị của C thỏa mãn!
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều vào mạch điện AB gồm các linh kiện $R_1,C,R_2,L,R_3$ nối tiếp theo thứ tự trên. M, N, P, Q lần lượt là các điểm nằm giữa 2 linh kiện liên tiếp nhau. Biết $Z_L=3Z_C, R_1=30\Omega , R_2=60\Omega , R_3=15\Omega $ và $U_{AN}+U_{NP}+U_{QB} = U_{NQ}+\sqrt{U_{MQ}^2-\left(\sqrt{15}U_{QB}\right)^2}$. Có bao nhiêu giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365.
A. 1
B. 3
C. 2
D. 0
Nghiệm duy nhất $Z_{C}^2=15$ nên chọn A. :V
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
T Tỉ số R/ZL gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
giolanh Tỉ số P/Po gần nhất giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 22
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ số công suất toàn mạch lúc này gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Hệ số công suất có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 5
Hải Quân Tần số f có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 2
P Hệ số công suất của mạch MB gần giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty Hỏi khi đó,tỉ số giữa cảm kháng so với dung kháng gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
tkvatliphothong f biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi tần số là $f_1$ gần giá trị nào nhất sau Bài tập Điện xoay chiều 6
hoankuty C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi $U_{Cmax}$ gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 8
ĐỗĐạiHọc2015 MPĐ Tỉ số giữa $\frac{\omega_3}{\omega_o}$ gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn Hộp đen Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị $f_0$ là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
Uchiha Sasuke98 L biến thiên Tỉ số $\frac{U_{L}}{U_{C}}$ có giá trị là ? Bài tập Điện xoay chiều 15
GS.Xoăn Lệch pha Khi nối thêm cuộn cảm thuần $L$ thì hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất trong các giá tr Bài tập Điện xoay chiều 4
thanhanbbt f biến thiên Tần số f1 có giá trị gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau? Bài tập Điện xoay chiều 4
NTH 52 Tức thời Tỉ số $\dfrac{R}{\omega L}$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
PrinceX f biến thiên Hệ số công suất mạch khi $f=160 Hz$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
P Hệ số côg suất của đoạn mạch có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Hỏi hệ số công suất của mạch $AB$ lớn nhất có thể trong $3$ lần thay đổi tần số đạt giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch khi đó $\textbf{gần giá trị nào nhất}$ sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 8
GS.Xoăn C biến thiên Với giá trị nào của C thì vôn kế chỉ giá trị cực tiểu, số chỉ vôn kế lúc đó là : Bài tập Điện xoay chiều 6
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
little_cry96 C biến thiên Hiệu số giữa $U_2-U_1$ có giá trị gần nhất là? Bài tập Điện xoay chiều 2
0 Giữ nguyên tần số,tăng hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp đến giá trị $U_{2}$ thì chỉ số vô Bài tập Điện xoay chiều 5
M Hệ số công suất của mạch có giá trị ? Bài tập Điện xoay chiều 6
Muộn f biến thiên Tìm giá trị của $f_{1}$ để hệ số công suất của đoạn mạch khi $U_{C_{max}}$ đạt giá trị lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 9
P Tính tỉ số các giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng trong hai trường hợp trên Bài tập Điện xoay chiều 2
T L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch lúc này có giá trị xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 23
geomineq L biến thiên Hệ số công suất của mạch $AB$ khi $L = Lo$ có giá trị bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 9
tkvatliphothong Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 9
N Nếu tăng tần số của điện áp đến giá trị bằng 2f thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 5
tutsao3 Giá trị hệ số công suất của đoạn mạch đó là Bài tập Điện xoay chiều 6
San Bằng Tất Cả L biến thiên Hiệu số $\varphi _{1}-\varphi _{2}$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
huynhcashin C biến thiên Một trong số các giá trị công suất tiêu thụ của mạch có thể là Bài tập Điện xoay chiều 7
ohana1233 f biến thiên Giá trị hệ số công suất đó là Bài tập Điện xoay chiều 2
BackSpace Giá trị của tần số để hệ số công suất bằng 1 là Bài tập Điện xoay chiều 2
A Hệ số công suất của mạch có giá trị ? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Trong số các cường độ hiệu dụng trên giá trị lớn nhất là Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top