Hai chất điểm cách nhau 5cm vào thời điểm đầu tiên là?

Bài toán
Hai chất điểm M, N dao động điều hòa trên cùng trục tọa độ Ox(O là vị trí cân bằng). Coi trong quá trình dao động,2 chất điểm không va chạm. Biết $x_{1}=10.\cos \left(4\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)$ cm và $x_{2}=10\sqrt{2}.\cos \left(4\pi t+\dfrac{\pi }{12}\right)cm$. Hai chất điểm cách nhau 5cm vào thời điểm đầu tiên là?
A. $\dfrac{11}{24} s$
B. $\dfrac{3}{8} s$
C. $\dfrac{1}{8} s$
D. $\dfrac{5}{24} s$
 
Bài toán
Hai chất điểm M, N dao động điều hòa trên cùng trục tọa độ Ox(O là vị trí cân bằng). Coi trong quá trình dao động,2 chất điểm không va chạm. Biết $x_{1}=10.\cos \left(4\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)cm và x_{2}=10\sqrt{2}.\cos \left(4\pi t+\dfrac{\pi }{12}\right)cm$. Hai chất điểm cách nhau 5cm vào thời điểm đầu tiên là?
A. $\dfrac{11}{24} s$
B. $\dfrac{3}{8} s$
C. $\dfrac{1}{8} s$
D. $\dfrac{5}{24} s$
Giải phương trình lượng giác $10\sqrt{2}.\cos \left(4\pi t+\dfrac{\pi }{12}\right) -10.\cos \left(4\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)=5$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Toe Hai chất điểm M,N dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 4
V Khi đó độ lớn gia tốc của chất điểm thứ hai là Bài tập Dao động cơ 3
CrapWolf Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là Bài tập Dao động cơ 5
CrapWolf Vị trí mà hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 5
GS.Xoăn Thời điểm mà li độ của hai chất điểm bằng nhau lần thứ 3 xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 2
P Khoảng thời gian ngắn nhất để hai chất điểm có cùng li độ Bài tập Dao động cơ 10
Hải Quân Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là ? Bài tập Dao động cơ 8
Nguyễn Quốc Hưng Khoảng cách giữa hai chất điểm bằng? Bài tập Dao động cơ 17
NTH 52 Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 4
zkdcxoan Chu kì dao động của chất điểm thứ hai gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 5
apple13197 Tốc độ chất điểm thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 14
zkdcxoan Giá trị nhỏ nhất của khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương Ox gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 6
H Vận tốc chất điểm thứ hai bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
Xuân Thành Khoảng cách giữa hai chất điểm Bài tập Dao động cơ 5
091031103 Khoảng cách hai chất điểm khi đó là? Bài tập Dao động cơ 8
JDieen XNguyeen Biên độ dao động của hai chất điểm là Bài tập Dao động cơ 1
duong tho Hai chất điểm dao động dọc theo trục Ox Bài tập Dao động cơ 2
rainmeteror Thời điểm 2013 hai chất điểm gặp nhau là Bài tập Dao động cơ 11
T Khoảng cách giữa hai chất điểm là? Bài tập Dao động cơ 4
sooley Biên độ dao động của hai chất điểm là Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Tính khoảng thời gian từ lần thứ 3, hai chất điểm gặp nhau đến lần gặp nhau thứ 4 của hai chất điểm Bài tập Dao động cơ 2
rainmeteror Thời gian hai chất điểm cách nhau 5 cm ?? Bài tập Dao động cơ 11
dreamhigh315 Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm đó theo phương Ox Bài tập Dao động cơ 2
N Vị trí mà hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 2
H Tính tỉ số tốc độ của hai chất điểm khi chúng gặp nhau Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm số lần hai chất điểm gặp nhau trong $20s$ Bài tập Dao động cơ 4
P Thời điểm hai chất điểm cách nhau 5cm kể từ ban đầu Bài tập Dao động cơ 7
thehiep Thời điểm hai chất điểm cách nhau $5cm$ lần thứ $2013$ kể từ lúc $t=0s$ Bài tập Dao động cơ 1
S Hai chất điểm dao động điều hòa...tính khoảng cách lớn nhất giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 2
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
K Đến $t=6 \Delta t$ thì khoảng cách hai vật là Bài tập Dao động cơ 0
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
M Tỉ số giữa gia tốc cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai là ? Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
H Nếu xem đồng hồ thứ hai chạy đúng thì đồng hồ thứ nhất chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
0 Thời điểm khoảng cách giữa hai vật cực đại lần thứ 2014 Bài tập Dao động cơ 1
Khánh Linh 147 Xác định thời điểm đầu tiên cả hai con lắc cùng trở lại trạng thái dao động này Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
NTH 52 Khi vật $A$ở vị trí cao nhất thì vật $B$ chưa chạm đất, khoảng cách giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 1
G Khoảng cách giữa hai vật là Bài tập Dao động cơ 3
T Hai con lắc đơn có chiều dài l1 = 64cm, l2 = 81cm Bài tập Dao động cơ 3
T Thời gian cả hai đi qua vị trí cân bằng theo cùng chiều lần thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 4
kienduc_2000 Khoảng thời gian giữa 2013 lần liên tiếp hai vật gặp nhau? Bài tập Dao động cơ 0
T Thời gian ngắn nhất giữa hai lần con lắc có vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
T Hỏi sau thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu hai vật lại ở vị trí ngang nhau? Bài tập Dao động cơ 11
Mến Khoảng cách lớn nhất giữa hai hình chiếu của hai dao động trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
minhlamdc Hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top