Trên đường nối AB, số điểm dao động với biên độ 3mm?

Bài toán
Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 12 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_{A}=u_{B}=2\cos _50\pi t \left(mm\right)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Trên đường nối AB, số điểm dao động với biên độ 3mm?
A. 28
B. 32
C. 30
D. 16

(Đáp án C)
(Cho mình hỏi là dạng giao thoa sóng này có thể vẽ như sóng dừng để khảo sát được k? Và làm thế nào để biết đó là loại sóng dừng nào hay điều đó k quan trọng? Mình cám ơn. )
 
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có vấn đề
Bài toán
Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 12 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_{A}=u_{B}=2\cos _50\pi t \left(mm\right)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Trên đường nối AB, số điểm dao động với biên độ 3mm?
A. 28
B. 32
C. 30
D. 16

(Đáp án C)
(Cho mình hỏi là dạng giao thoa sóng này có thể vẽ như sóng dừng để khảo sát được k? Và làm thế nào để biết đó là loại sóng dừng nào hay điều đó k quan trọng? Mình cám ơn. )
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
T Điểm dao động cực đại trên đường tròn gần trung trực đoạn nối hai nguồn nhất? Bài tập Sóng cơ 1
N Trên đường nối $S_{1}S_{2}$ số điểm dao động với biên độ 3mm là: Bài tập Sóng cơ 1
Enzan Số điểm dao động với biên độ $3mm$ trên đường nối AB là Bài tập Sóng cơ 4
huynhcashin Trên đường nối hai nguồn, số điểm dao động với biên độ cực đại cùng pha với nhau Bài tập Sóng cơ 2
inconsolable Số các điểm có biên độ bằng $\sqrt{2}$ lần biên độ của nguồn trên đường nối 2 nguồn là: Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Số các điểm có biên độ 5mm trên đường nối 2 nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
H Muốn M nằm trên vân lõm thì phải dịch chuyển nguồn $S_{2}$ dọc theo đường nối $S_{1},S_{2}$....... Bài tập Sóng cơ 7
lvcat Tìm điểm gần nhất trên đường thẳng nối 2 nguồn dao động cùng pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 2
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
trang331 Trên đoạn đường AB, vận động viên nghe thấy tiềng còi báo thức trong khoảng thời gian xấp xỉ Bài tập Sóng cơ 2
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
V Số đường cực đại giao thoa quan sát được trên mặt nước là Bài tập Sóng cơ 1
Văn Long Số điểm cực đại cực tiểu trên đường vuông góc với 2 nguồn tại I. Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tính quãng đường Việt đi trên dốc nghiêng? Bài tập Sóng cơ 1
anhhudson Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A trên đường tròn là? Bài tập Sóng cơ 2
minhtangv Tìm số cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
phanha11a1 Biên độ của 1 điểm trên đường trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 4
apple13197 Trên đường cực đại ấy trong đoạn từ M đến N (kể cả hai điểm M, N) sô điểm dao động cùng pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
T Điểm M gần nhất trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ dao động cùng pha hai nguồn cách nguồn $S_1$ Bài tập Sóng cơ 2
BoythichFAP Trên mặt nước có số đường cực tiểu giao thoa là? Bài tập Sóng cơ 1
takawings Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn AB cách trung điểm O một đoạn tối thiểu bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
BoythichFAP Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực AB nhất thì góc D có độ lớn? Bài tập Sóng cơ 1
T Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực của AB nhất , góc có độ lớn ??? Bài tập Sóng cơ 2
hoankuty Trên đường tròn tâm $S_{1}$ có bao nhiêu điểm cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 8
C Xét các điểm M trên mặt nước thuộc đường thẳng đi qua A vuông góc với A mà dao động với biên độ cực Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Số điểm không dao động trên đường tròn nội tiếp hình vuông AMBN là? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Nếu tính đường trung trực của AB là vân thứ nhất thì điểm M nằm trên vân cực đại thứ mấy? Bài tập Sóng cơ 5
A Phương trình sóng tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB là Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách nguồn $S_{1}$? Bài tập Sóng cơ 2
hoankuty Hỏi trên đường tròn tâm $I$ bán kính $R=15(cm)$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 6
GS.Xoăn Điểm M trên đường tròn cách A xa nhất dao động với biên độ? Bài tập Sóng cơ 5
Đinh Phúc Trên mặt nước quan sát đc số đường cực đại mỗi bên đường trung trực S1S2 là Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường elip thuộc mặt nước nhận AB làm tiêu điểm là Bài tập Sóng cơ 7
Hoàng Phong Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm $S_1$ bán kính $S_1 S_2$ điểm mà phần tử tại đó biên Bài tập Sóng cơ 3
Hoàng Phong Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM ,cùng phía với M so với nguồn O ,cách O 1 khoảng 2cm Bài tập Sóng cơ 14
Change Tìm số điểm có dao động là $5 cm$ trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
luxubuhl Xác định số điểm cực đại, cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn AB Bài tập Sóng cơ 6
hoankuty Hỏi các điểm $P,Q$ nằm trên các đường dao động cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 6
JDieen XNguyeen Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $CD$ có 5 điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn nằm trên đường trung trực $S_1S_2$ cách nguồn $S_1$ Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Số điểm trên đường tròn thuộc mặt phẳng chất lỏng nhận MN làm đường kính có biên độ dao động A/2 Bài tập Sóng cơ 5
missyou1946 Xác định số điểm dao động với biên độ 3cm trên đường tròn đường kính AB Bài tập Sóng cơ 6
missyou1946 M nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách AB một đoạn gần nhất MB bằng Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $S_3S_4$ có 5 điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 3
Tungthanhphan Tìm trên đường trung trực của AB một điểm N gần M nhất dao động cùng pha với M Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Xác định số đường cực đại trên AC Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Đường cao CH vuông góc với AB tại H. Trên đoạn CH có số điểm dao động cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top