Vận tốc ánh sáng màu lam trong thủy tinh bằng ??

Bài toán
Chiết suất của nước đối với ánh sáng màu lam là $N_{1}=1,3371$ và chiết suất tỉ đối của thủy tinh đối với nước là $n_{2}=1,1379$ . Cho $c=3.10^{8} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Vận tốc ánh sáng màu lam trong thủy tinh bằng ? ?
 
Chiết suất của nước đối với ánh sáng màu lam là $n_{1}=1,3371$ và chiết suất tỉ đối của thủy tinh đối với nước là $n_{2}=1,1379$. Cho $c=3.10^{8} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ . Vận tốc ánh sáng màu lam trong thủy tinh bằng?
Chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng lam:

$n=n_{1}n_{2}=1,5215$

$\Rightarrow v=\dfrac{c}{n}=1,97.10^{8} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
linhvu24011999 Cho nguồn di chuyển vận tốc không đổi, tìm vận tốc vân tối Bài tập Sóng ánh sáng 0
Hải Quân Chiếu bằng bức xạ có bước sóng lambda 3= 200m thì vận tốc cực đại của quang điện tử là: Bài tập Sóng ánh sáng 4
H Tính vận tốc chuyển động v′ của vân tối thứ 2 xuất hiện trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 0
•One-HicF Tính vận tốc chuyển động $v’$ của vân tối thứ 2 xuất hiện trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Bo Valenca So với trong chân không, tốc độ của tia sáng trong chất lỏng Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Tốc độ truyền ánh sáng đỏ trong chất lỏng Bài tập Sóng ánh sáng 0
M Tính tốc độ ban đầu của electron và điện áp ban đầu giữa hai cực của ống Cu-lit-giơ. Bài tập Sóng ánh sáng 1
trangconan123 Thí nghiệm II của Niutơn về sóng ánh sáng chứng minh Bài tập Sóng ánh sáng 2
XiangXiang Thực nghiệm giao thoa ánh sáng của một chùm nhiều ánh sáng đơn sắc Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tích Chu Bước sóng ánh sáng không thể có giá trị nào dưới đây? Bài tập Sóng ánh sáng 5
I Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thực hành đo bước sóng ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
judyhuyen17498 Tìm số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím Bài tập Sóng ánh sáng 0
thần lực vương Giao thoa sóng ánh sáng hai bước xạ Bài tập Sóng ánh sáng 0
hoankuty Điều thú vị nào sau đây là không đúng về ánh sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 3
BlackWolf25 Bước sóng ánh sáng màu đỏ dùng trong thí nghiệm là Bài tập Sóng ánh sáng 1
khanhtrinh97 Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là Bài tập Sóng ánh sáng 7
minhtangv Thí nghiệm giao thoa 2 ánh sáng đơn sắc Bài tập Sóng ánh sáng 5
lannhi Bài tập sóng ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là Bài tập Sóng ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tại vị trí vân tối thứ tư, hiệu đường đi của ánh sáng từ S1 và S2 đến đó là. Bài tập Sóng ánh sáng 2
cuonghp96 Bước sóng ánh sáng bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
Oneyearofhope Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên có giá trị nào? Bài tập Sóng ánh sáng 1
xuongrongnt Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên là Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ xấp xỉ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
hao.baobinh10 Hiệu đường đi của ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 8
N Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0.76 \mu m$ còn có bao nhiêu vân sáng n Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Xác định số vân trùng của 3 ánh sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Cách tính số vân sáng trong hiện tượng giao thoa hỗn hợp ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
chinhanh9 Còn bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác? Bài tập Sóng ánh sáng 1
BackSpace Hệ thức liên hệ giữa chiết suất của thấu kính phân kỳ đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ là Bài tập Sóng ánh sáng 2
superstar Tính khoảng cách tiêu điểm của thấu kính ứng cới các ánh sáng đỏ tím Bài tập Sóng ánh sáng 4
LeLinh Vùng chồng lên nhau giữa quang phổ ánh sáng trắng bậc hai và bậc ba trên màn có bề rộng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
ShiroPin Khoảng cách ngắn nhất từ vân sáng bậc 6 của ánh sáng lam đến vân tối xuất hiện trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 5
Đ Một chùm sáng song song tách ra từ ánh sáng mặt trời Bài tập Sóng ánh sáng 3
Đ Trong thí nghiệm yang về giao thoa với nguồn phát ánh sáng trắng , có dùng kính lọc sắc, trường hợp Bài tập Sóng ánh sáng 3
Heavenpostman Phát biểu nào sau đây nói về giao thoa ánh sáng là không đúng? Bài tập Sóng ánh sáng 4
Cherry Khoảng cách giữa 2 vết sáng của ánh sáng đơn sắc dưới đáy bình Bài tập Sóng ánh sáng 1
Heavenpostman Chọn kết luận đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng: Bài tập Sóng ánh sáng 12
banana257 Điều nào sau đây là SAI khi nói về ánh sáng đơn sắc: Bài tập Sóng ánh sáng 13
P Bỏ thấu kính, cho ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,68 μm đi qua các khe thì khoảng vân là Bài tập Sóng ánh sáng 2
V Hỏi vị trí gần vân trung tâm nhất có ánh sáng không đơn sắc cách vân trung tâm một khoảng bao xa ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Xác định bước sóng trong giao thoa ánh sáng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Bước sóng $\lambda$ cảu ánh sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Heavenpostman Số vân sáng có màu của ánh sáng đơn sắc $\lambda _{2}$ ... ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
ShiroPin Vùng chồng lên nhau giữu quang phổ ánh sáng bậc hai và bậc ba trên màn có bề rộng Bài tập Sóng ánh sáng 2
T Sóng ánh sáng truyền vào môi trường khác nhau có bị thay đổi màu? Bài tập Sóng ánh sáng 3
L Trong một chất lỏng có chiết suất đối với ánh sáng này là 1,5 thì bước sóng của ánh sáng này bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Chiếu một chùm ánh sáng hẹp đa sắc thì những tia nào ló ra khỏi mặt bên AC Bài tập Sóng ánh sáng 1
M Tính chiết suất của chất rắn trong suốt đó đối với ánh sáng màu vàng. Bài tập Sóng ánh sáng 3
dreamhigh315 Tìm bước sóng ánh sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top