Giá trị $L_2$ là???

Bài toán
Mạch điện AB gồm AM nối tiếp MB. AM gồm $R$ nối tiếp cuận dây thuần cảm $L$,$L$ thay đổi. MB chỉ chứa tụ $C$.$u_{AB}=100\sqrt{2}\cos 100\pi t$. Điều chỉnh $L=L_1$ thì $I=0,5A$ và $U_{MB}=100V$,$i$ chậm pha $\dfrac{\pi }{3}$ so với $u$. Điều chỉnh $L=L_2$ thì $U_{AM}$ đạt max. Giá trị $L_2$ là:
A. $\dfrac{1+\sqrt{2}}{\pi }$
B. $\dfrac{1+\sqrt{3}}{\pi }$
C. $\dfrac{2+\sqrt{3}}{\pi }$
D. $\dfrac{2,5}{\pi }$
 
Last edited:
Bài toán
Mạch điện AB gồm AM nối tiếp MB. AM gồm $R$ nối tiếp cuận dây thuần cảm $L$,$L$ thay đổi. MB chỉ chứa tụ $C$.$u_{AB}=100\sqrt{2}\cos 100\pi t$. Điều chỉnh $L=L_1$ thì $I=0,5A$ và $U_{MB}=100V$,$i$ chậm pha $\dfrac{\pi }{3}$ so với $u$. Điều chỉnh $L=L_2$ thì $U_{AM}$ đạt max. Giá trị $L_2$ là:
A. $\dfrac{1+\sqrt{2}}{\pi }$
B. $\dfrac{1+\sqrt{3}}{\pi }$
C. $\dfrac{2+\sqrt{3}}{\pi }$
D. $\dfrac{2,5}{\pi }$
Có: $z_{c}=200=z$ , $\tan \varphi =\dfrac{z_{L}-z_{C}}{R} = \sqrt{3}\Leftrightarrow z_{L}-z_{C} =R\sqrt{3}\Leftrightarrow R = 100$.
Sử dụng công thức khi L thay đổi mà $U_{RL}$ max ta có:
$z_{L}^{2}-z_{C}.z_{L}-R^{2}=0$ suy ra được $z_{L}$ và được L = $\dfrac{1+\sqrt{2}}{\pi }$.
Đáp án A.
 
Bài toán
Mạch điện AB gồm AM nối tiếp MB. AM gồm $R$ nối tiếp cuận dây thuần cảm $L$,$L$ thay đổi. MB chỉ chứa tụ $C$.$u_{AB}=100\sqrt{2}\cos 100\pi t$. Điều chỉnh $L=L_1$ thì $I=0,5A$ và $U_{MB}=100V$,$i$ chậm pha $\dfrac{\pi }{3}$ so với $u$. Điều chỉnh $L=L_2$ thì $U_{AM}$ đạt max. Giá trị $L_2$ là:
A. $\dfrac{1+\sqrt{2}}{\pi }$
B. $\dfrac{1+\sqrt{3}}{\pi }$
C. $\dfrac{2+\sqrt{3}}{\pi }$
D. $\dfrac{2,5}{\pi }$
Lời giải

  • Khi $L=L_{1}$
$$\rightarrow R=100\left(\Omega \right);Z_{C}=200\left(\Omega \right)$$
  • Khi $L=L_{2}$
$$\rightarrow Z_{L}^{2}-Z_{L}.Z_{C}-R^{2}=0$$
$$\rightarrow Z_{L}=100+100\sqrt{2}\left(\Omega \right)$$
$$\Rightarrow L=\dfrac{1+\sqrt{2}}{\pi }\left(H\right)$$
Đáp án A.
 
Làm sao tính R=100 được vậy ạ
Từ giả thiết ta có $$Z=Z_{C}=\dfrac{U_{MB}}{I}=\dfrac{100}{0,5}=200.$$
$$\Rightarrow Z_{C}=\sqrt{R^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}=200.$$
Mà theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ra ta có $\tan \varphi =\dfrac{Z_{L}-Z_{C}}{R} = \sqrt{3}$
$$\Leftrightarrow Z_{L}-Z_{C} =R\sqrt{3}\Leftrightarrow R = 100.$$
 
Từ giả thiết ta có $$Z=Z_{C}=\dfrac{U_{MB}}{I}=\dfrac{100}{0,5}=200.$$
$$\Rightarrow Z_{C}=\sqrt{R^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}=200.$$
Mà theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ra ta có $\tan \varphi =\dfrac{Z_{L}-Z_{C}}{R} = \sqrt{3}$
$$\Leftrightarrow Z_{L}-Z_{C} =R\sqrt{3}\Leftrightarrow R = 100.$$
Ý mình là làm sao biết $Z_L$ để tính R ý
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
U Lệch pha Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị của U là Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng Công suất lớn nhất có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoàidien Giá trị R và C1 là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
T C biến thiên Giá trị của R là?? Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của $R_m$ và $P_m$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là. Bài tập Điện xoay chiều 6
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
minhlamdc Giá trị của n là Bài tập Điện xoay chiều 9
phanha11a1 L biến thiên Giá trị của R là Bài tập Điện xoay chiều 2
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của n là. Bài tập Điện xoay chiều 0
I $\left(U_{AM}+U_{MB}\right)$ có giá trị lớn nhất, khi đó điện áp giữa hai đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Giá trị của $U$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 6
L Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 5
V Công suất này có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
caybutbixanh Giá trị $f_1$ là : Bài tập Điện xoay chiều 3
Phúc Lạc Dược C biến thiên Giá trị r và $Z_C$ là Bài tập Điện xoay chiều 2
shochia Điện trở có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
A Lúc điện áp hai đầu mạch có giá trị $200\sqrt{3}$ lần thứ 3 là. Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Giá trị của R0 là? Bài tập Điện xoay chiều 8
BoythichFAP MBA Giá trị $U_{0}$3 là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Giá trị của độ tự cảm lúc đó là? Bài tập Điện xoay chiều 4
N Giá trị của C là? Bài tập Điện xoay chiều 0
A Giá trị của cảm kháng khi $L=L_1$ là. Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Lúc này điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện có giá trị lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Nguyễn Đình Huynh Giá trị của $\varphi$ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của $N_1$ và $N_3$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của $\omega_o$ là. Bài tập Điện xoay chiều 3
tkvatliphothong f biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi tần số là $f_1$ gần giá trị nào nhất sau Bài tập Điện xoay chiều 6
GS.Xoăn Hộp đen Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị $f_0$ là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Giá trị gần nhất của $n$ là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tại thời điểm t=$\frac{1}{24}(s)$ giá trị của suất điện động cảm ứng trong khung sẽ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Hỏi giá trị gần nhất của $k$ là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân L biến thiên Giá trị của U là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Uchiha Sasuke98 L biến thiên Tỉ số $\frac{U_{L}}{U_{C}}$ có giá trị là ? Bài tập Điện xoay chiều 15
Hải Quân Giá trị của U là? Bài tập Điện xoay chiều 0
please help Hộp đen Giá trị của R và phần tử trong hộp kín là gì? Bài tập Điện xoay chiều 3
N Giá trị $ \alpha $ không thể là Bài tập Điện xoay chiều 5
Kai Shy f biến thiên Khi mạch cộng hưởng thì giá trị của $f$ là? Bài tập Điện xoay chiều 12
loveparadise1510 Giá trị hiệu dụng của dòng điện là Bài tập Điện xoay chiều 5
NTH 52 Giá trị của $U_o$ là? Bài tập Điện xoay chiều 8
isaacnewtontp C biến thiên Giá trị cực đại của tổng điện áp hiệu dụng $(U_{AM} + U_{MB})$ là Bài tập Điện xoay chiều 11
T Giá trị của $P_2$ là: Bài tập Điện xoay chiều 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top