Nhận xét nào sau đây là đúng nếu các điều kiện môi trường là ổn định

Câu hỏi
Xét 1 con lắc đơn dao động nhỏ . Dây treo nhẹ , không giãn được cố định một đầu o, đầu kia gắn với vật nặng m. Nhận xét nào sau là đúng nếu các điều kiện về môi trường là ổn định ?
A. Gia tốc của m cùng hướng với vận tốc khi m đi từ biên về vị trí cân bằng
B. Tốc độ góc của m biến thiên điều hòa theo thời gian và vuông góc với li độ cong
C. Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì lực căng dây treo cân bằng với trọng lực t/dụng lên m
D. Khi thế năng của con lắc nhỏ nhất thì m có gia tốc có giá trị khác o
 
Câu hỏi
Xét 1 con lắc đơn dao động nhỏ . Dây treo nhẹ , không giãn được cố định một đầu o, đầu kia gắn với vật nặng m. Nhận xét nào sau là đúng nếu các điều kiện về môi trường là ổn định ?
A. Gia tốc của m cùng hướng với vận tốc khi m đi từ biên về vị trí cân bằng
B. Tốc độ góc của m biến thiên điều hòa theo thời gian và vuông góc với li độ cong
C. Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì lực căng dây treo cân bằng với trọng lực t/dụng lên m
D. Khi thế năng của con lắc nhỏ nhất thì m có gia tốc có giá trị khác o
Mình chọn D. Hi.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Nhận xét nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động cơ 2
hoankuty Nhận xét nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
hao.baobinh10 Nhận xét nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 3
D Nhận xét nào sau đây không đúng? Lí thuyết Dao động cơ 5
C Chọn nhận xét sai về các loại dao động Lí thuyết Dao động cơ 4
superstar Nếu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho vận tốc âm thì xét trên đường tròn lượng giác là mấy điểm Lí thuyết Dao động cơ 13
htthao1506 Biên độ của dao động tổng hợp là biên độ dao động mỗi thành phần khi nào Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Khi thay đổi cách kích thích ban đầu thì đại lượng nào sau đây thay đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
tritanngo99 Trong trường hợp nào sau đây dao động của 1 vật có thể có tần số khác tần số riêng của vật Lí thuyết Dao động cơ 1
D Sau 2s gia tốc toàn phần của chất điểm có giá trị nào? Lí thuyết Dao động cơ 2
L Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm trên đoạn thẳng nào đó? giải thích? Lí thuyết Dao động cơ 1
L Trong chuyển động dđ điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo t Lí thuyết Dao động cơ 2
hau dau Phát biểu nào sau đây đúng Lí thuyết Dao động cơ 1
huynhcashin Dao động nào sớm pha hơn? Lí thuyết Dao động cơ 3
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Phát biểu nào sau đây sai? Lí thuyết Dao động cơ 4
C Biểu thức nào sau đây không đúng? Lí thuyết Dao động cơ 2
C Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo phát biểu nào sau đây là không đúng Lí thuyết Dao động cơ 2
A Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hòa của một vật? Lí thuyết Dao động cơ 1
A Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian Lí thuyết Dao động cơ 1
A Phát biểu nào sau đây là đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
A Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính gia tốc của một vật dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
tam01235 Khi nói về dao động điều hòa phát biểu nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động cơ 4
Oneyearofhope Phát biểu nào dưới đây với con lắc đơn dao động điều hòa là không đúng. Lí thuyết Dao động cơ 2
huynhcashin Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 5
P Thao tác thực hành nào là phù hợp? Lí thuyết Dao động cơ 1
X Hỏi sau đó trong qua trình dđ của clđ so vs khi không có điện trường, đại lượng nào k đổi? Lí thuyết Dao động cơ 2
San Bằng Tất Cả Khi so sánh sự tương quan giữa DĐ điện từ tự do với DĐ cơ điều hòa của CLLX, điều nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
To_Be_The_Best Giá trị con lắc thay đổi như thế nào ? Lí thuyết Dao động cơ 6
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng về dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 4
H Năng lượng dao động điều hòa của một con lắc lò xo thay đổi như thế nào khi... Lí thuyết Dao động cơ 2
P Tốc độ đạt cực đại khi nào? Lí thuyết Dao động cơ 6
P Phát biểu nào đúng về dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top