Muốn hiệu suất trong quá trình tải điện năng tăng đến 95% thì

Bài toán
Điện năng ở 1 trạm phát điện được truyền đi với công suất không đổi và điện áp hiệu dụng là 4kv , hiệu suất trong quá trình tải điện năng là 80%. Muốn hiệu suất trong quá trình tải điện năng tăng đến 95% thì ta phải :
A. tăng điện áp đến 8kv
B. tăng đ/a lên đến 12kv
C. tăng đ/a lên đến 4.5kv
D. giảm đ/a xuống còn 2kv
 
Bài toán
Điện năng ở 1 trạm phát điện được truyền đi với công suất không đổi và điện áp hiệu dụng là 4kv , hiệu suất trong quá trình tải điện năng là 80%. Muốn hiệu suất trong quá trình tải điện năng tăng đến 95% thì ta phải :
A. tăng điện áp đến 8kv
B. tăng đ/a lên đến 12kv
C. tăng đ/a lên đến 4.5kv
D. giảm đ/a xuống còn 2kv
Bài làm:
$H_1=\dfrac{P_1-\Delta P_1}{P_1}=1-\dfrac{\Delta P_1}{P}=1-\dfrac{P_1. R}{U_1^{2}\cos \varphi ^{2}}\rightarrow \dfrac{P_1. R}{U_1^{2}\cos \varphi _1^{2}}=1-H_1$ (1)
Tương tự:
$ \dfrac{P_2. R}{U_2^{2}\cos \varphi ^{2}}=1-H_2$ (2)
Lấy $\dfrac{1}{2}$ được:
$\dfrac{U_2}{U_1}=\sqrt{\dfrac{1-H_1}{1-H_2}}$
Thay số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trên:
$U_2=8kV$
Chọn A.
 
Bài này là anh em song sinh với 1 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của 1 bạn nào đấy. Mình giải ra đ/a A. How about u ?
 
Thank you. Bài này rất giống với 1 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 bạn ni giải , nhưng mình áp dụng công thức của bạn thì không có đ/a. Mình cũng giải ra A. Hihi bạn đánh máy sao ra cú pháp dữ thế :)
 
Thank you. Bài này rất giống với 1 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 bạn ni giải , nhưng mình áp dụng công thức của bạn thì không có đ/a. Mình cũng giải ra A. Hihi bạn đánh máy sao ra cú pháp dữ thế :)
Áp dụng công thức sao không ra đáp án vậy bạn, xem lại nhé.

$\dfrac{U_2}{4}=\sqrt{\dfrac{1-0,8}{1-0,95}}=2\Rightarrow U_2=8kV$
 
Mình xem Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của bạn JDieen XNguyeen giống Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 mình mà, công thức bạn giải cho bạn ấy mình áp dụng không ra nên mình hỏi . Mình hơi thắc mắc chỗ công thức ấy mà.
 
Mình xem Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của bạn JDieen XNguyeen giống Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 mình mà, công thức bạn giải cho bạn ấy mình áp dụng không ra nên mình hỏi . Mình hơi thắc mắc chỗ công thức ấy mà.
Cả 2 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hoàn toàn khác nhau ấy, chú ý Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này đề cho "Công suất truyền đi không đổi(nơi phát)". Còn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 kia là "Công suất nơi tiêu thụ không đổi".
 
Bài này là anh em song sinh với 1 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của 1 bạn nào đấy . Mình giải ra đ/a A. How about u ?
Thank you. Bài này rất giống với 1 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 bạn ni giải , nhưng mình áp dụng công thức của bạn thì không có đ/a. Mình cũng giải ra A. Hihi bạn đánh máy sao ra cú pháp dữ thế :)
Mình nghĩ bạn không nên dùng mấy cái này How about u và Thank you nhé(Dùng tiếng Việt)
Chỉ dùng trong các box nói chuyện và các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đăng đã thực sự được giải quyết:))
 
Thank you. Bài này rất giống với 1 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 bạn ni giải , nhưng mình áp dụng công thức của bạn thì không có đ/a. Mình cũng giải ra A. Hihi bạn đánh máy sao ra cú pháp dữ thế :)
Bạn nay phải thêm chia 100 vào hiệu suất 80% ở trên với 95% ở dưới nó mới ra kết quả
 
Mình xem Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của bạn JDieen XNguyeen giống Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 mình mà, công thức bạn giải cho bạn ấy mình áp dụng không ra nên mình hỏi . Mình hơi thắc mắc chỗ công thức ấy mà.
Bạn nay phải thêm chia 100 vào hiệu suất 80% ở trên với 95% ở dưới nó mới ra kết quả
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Truyền tải điện Muốn hiệu suất tải điện là 95% cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi Bài tập Điện xoay chiều 3
X Muốn thu đc chỉ 3 vạch quang phổ thì động năng của e có gtri ntn? Bài tập Điện xoay chiều 1
dimitri_9x Muốn quạt hoạt động bình thường phải điều chỉnh biến trở như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
Longdragon Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
pipi Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở Bài tập Điện xoay chiều 2
N Truyền tải điện Muốn độ giảm thế trên đường dây không quá 1%U thì tiết diện của đường dây dẫn phải thỏa điều kiện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
ashin_xman_No1 R biến thiên Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điền chỉnh điện trở như thế nào: Bài tập Điện xoay chiều 1
H MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải lúc đầu là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
letuyen1403 C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
T Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu R và hai đầu tụ C lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
P Cần tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
Lê Quang Hưng L biến thiên Điện áp hiệu dụng trên AM khi chưa thay đổi L là? Bài tập Điện xoay chiều 1
phuchang Trong cách mắc hình sao hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha là? Bài tập Điện xoay chiều 3
Đào Anh Thành Gía trị của f để hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm max Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
hoàidien Để hiệu điện thế 2 đầu cùng pha với điện áp hai đầu R thì điện dung của tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 2
L Khi tốc độ quay của rôto là n2 thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện đại cực đại và bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 4
hhoangle Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đàm Nam Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
Tú Zô Điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 0
T Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là. Bài tập Điện xoay chiều 6
V Điện áp hiệu dụng trên R Bài tập Điện xoay chiều 5
V f biến thiên Điện áp hiệu dụng trên cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
Trust me C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại thì giá tri của C là: Bài tập Điện xoay chiều 1
H Hiệu suất €2-€1 bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 0
Y Truyền tải điện Hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi cấp điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
V Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 1
Văn Long C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu AM khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
phanha11a1 C biến thiên Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 1
L Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa LC là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 5
T MPĐ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
X MBA Xác định hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
H Hiệu suất truyền tải điện năng là Bài tập Điện xoay chiều 0
Hasting f biến thiên Sự tăng giảm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
L Tìm cường độ hiệu dụng cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top