Tính chiết suất của khối thủy tinh

Bài toán
Một tấm thủy tinh phẳng dày 1cm, chiết suất n, hai mặt song song với nhau được đặt trên một gương phẳng. Trên mặt tấm thủy tinh có một điểm sáng S và một vết đen A cách nhau SA = 1,4 cm. Một ngươi nhìn vào vết A theo phương làm với mặt thủy tinh góc 30o thì thấy A che khuất ảnh của S. Tính chiết suất của khối thủy tinh Đáp án : N ~ = 1,51
 

Quảng cáo

Top