Tìm độ cao của khối tâm của khí

Bài toán
Một khí lí tưởng có khối lượng mol M được đựng trong một bình hình trụ thẳng đứng rất cao đặt trong trọng trường đều có gia tốc rơi tự do là g . Coi nhiệt độ của khí ở mọi nơi là như nhau và bằng T. Hãy tìm độ cao của khối tâm của khối khí.
 

Quảng cáo

Top