Giải chi tiết đề thi HSG môn Lý Tỉnh Thái Bình 2014

Câu 1:Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=\dfrac{1}{4\pi }$ thì dòng điện trong mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp $u=150\sqrt{2}\cos _120\pi t\left(V\right)$ thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là?

A. $i=5\cos \left(120\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$ B. $i=5\cos \left(120\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$

C. $i=5\sqrt{2}\cos \left(120\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$ D. $i=5\sqrt{2}\cos \left(120\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$

Câu 2:Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ học?

A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
B. Tần số dao động cưỡng bức (khi ổn định) bằng tần số của lực cưỡng bức.

C. Tần số dao động duy trì của một hệ cơ học bằng tần số dao động riêng của hệ ấy.

D. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra cộng hưởng.

Câu 3:Cho một nguồn xoay chiều ổn định. Nếu mắc vào nguồn điện một điện trở thuần R thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị là $I_{1}=3A$ . Nếu mắc vào nguồn một tụ điện C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ có giá trị là $I_{2}=4A$. Người ta mắc cả R và C nối tiếp rồi mắc vào nguồn điện trên thì độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu mạch là

A. 0,64 rad. B. 0,93 rad. C. -0,64 rad D. -0,93 rad

Câu 4: Một con lắc đơn có chiều dài l=1m dao động với biên độ góc $\alpha _{o}=0,158\left(rad\right)$ tại nơi có $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Điểm treo con lắc cách mặt đất nằm ngang 1,8m. Khi đi qua vị trí cân bằng, dây treo bị đứt. Điểm chạm đất của con lắc cách đường thẳng đứng đi qua vị trí cân bằng một đoạn là:
A. 0,2m. B. 0,4m. C. 0,5m. D. 0,3m.

Câu 5: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R=32Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có tần số f=50Hz. Gọi $u_{R};u_{L}$ tương ứng là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, và hai đầu cuộn dây. Biết $625u_{R}^{2}+256u_{L^{2}}=1600$ . Độ tự cảm của cuộn dây là?

A. $\dfrac{4}{10\pi }\left(H\right)$ B. $\dfrac{1}{2\pi }\left(H\right)$ C. $\dfrac{0,16}{\pi }\left(H\right) D. $\frac{1}{4\pi }(H)$

Câu 6: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang, lò xo có độ cứng $k=10 \ \text{N}/\text{m}$,vật nặng có khối lượng m=100g. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là µ=0,2. Ban đầu vật được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 10cm. Thời gian từ lúc thả vật đến khi lò xo không biến dạng lần 2 có giá trị gần đúng là?
A.0,52s. B.0,85. C.0,92. D.0,47s.

Câu 7:Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương có dao động lần lượt là $x_{1}=16cos(4\pi t-\frac{\pi }{4}$ và $x_{2}=A_{2}cos(4\pi t+\varphi )$. Biết $x_{1}=-8(cm)$ thì $x_{2}=-3,2(cm)$ còn khi $x_{2}=0 $thì $x_{1}=-8\sqrt{3}(cm)$, và độ lệch pha của hai dao động thành phần nhỏ hơn $90^{o}$ . Biên độ của dao động tổng hợp là:
B.24,6cm. C.22,4cm. D.20cm A.14cm.

Câu 8: Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục và tỷ lệ thuận với góc xoay theo hàm bậc nhất từ giá trị từ $C_{1}=100pF$ tới giá trị $C_{2}=490pF$, tương ứng khi góc xoay của các bản tụ tăng dần từ $0^{o}$ tới $180^{o}$. Tụ điện được mắc với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5µH để tạo thành mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện.Để thu được sóng điện từ có bước sóng 20m thì cần xoay tụ ở vị trí tương ứng với góc quay xấp xỉ bằng?
A. $18,2^{o}$ B. $9,45^{o}$. C. $37,5^{o}$. D. $42,6^{o}$

Câu 9: Tại thời điểm ban đầu,điện tích trên tụ của mạch dao động LC lí tưởng với giá trị cực đại là $q=10^{−8}C$. Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 2µs. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là
A. 7,85A. B. 78,52mA. C. 15,72mA. D. 5,55mA.

Câu10:Trong thí nghiệm giao thoa sóng với hai nguồn sóng A, B giống nhau trên mặt nước. Hai sóng truyền đi có tốc độ không đổi và bước sóng là 2cm. Tại điểm M trên mặt nước, trong miền gặp nhau giữa hai sóng có hiệu đường truyền là 3,2cm, sóng dao động có biên độ a. M’ là điểm đối xứng của M qua trung điểm của AB. Số điểm dao động với biên độ bằng a trên đoạn MM’(không kể M, M’) là

A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
Mong các bạn trong forum ủng hộ giải trong dip tết này nha Oneyearofhope tien dung vietpro213tb tung113311 hao.baobinh10 @_hihi_haha_ untilyou1996 achanh96 . . . . . . . .
 
Câu 1:Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=\dfrac{1}{4\pi }$ thì dòng điện trong mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp $u=150\sqrt{2}\cos _120\pi t\left(V\right)$ thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là?

A. $i=5\cos \left(120\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$ B. $i=5\cos \left(120\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$

C. $i=5\sqrt{2}\cos \left(120\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$ D. $i=5\sqrt{2}\cos \left(120\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$

Câu 2:Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ học?

A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
B. Tần số dao động cưỡng bức (khi ổn định) bằng tần số của lực cưỡng bức.

C. Tần số dao động duy trì của một hệ cơ học bằng tần số dao động riêng của hệ ấy.

D. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra cộng hưởng.

Câu 3:Cho một nguồn xoay chiều ổn định. Nếu mắc vào nguồn điện một điện trở thuần R thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị là $I_{1}=3A$ . Nếu mắc vào nguồn một tụ điện C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ có giá trị là $I_{2}=4A$. Người ta mắc cả R và C nối tiếp rồi mắc vào nguồn điện trên thì độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu mạch là

A. 0,64 rad. B. 0,93 rad. C. -0,64 rad D. -0,93 rad

Câu 4: Một con lắc đơn có chiều dài l=1m dao động với biên độ góc $\alpha _{o}=0,158\left(rad\right)$ tại nơi có $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Điểm treo con lắc cách mặt đất nằm ngang 1,8m. Khi đi qua vị trí cân bằng, dây treo bị đứt. Điểm chạm đất của con lắc cách đường thẳng đứng đi qua vị trí cân bằng một đoạn là:
A. 0,2m. B. 0,4m. C. 0,5m. D. 0,3m.

Câu 5: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R=32Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có tần số f=50Hz. Gọi $u_{R};u_{L}$ tương ứng là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, và hai đầu cuộn dây. Biết $625u_{R}^{2}+256u_{L^{2}}=1600$ . Độ tự cảm của cuộn dây là?

A. $\dfrac{4}{10\pi }\left(H\right)$ B. $\dfrac{1}{2\pi }\left(H\right)$ C. $\dfrac{0,16}{\pi }\left(H\right) D. $\frac{1}{4\pi }(H)$

Câu 6: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang, lò xo có độ cứng $k=10 \ \text{N}/\text{m}$,vật nặng có khối lượng m=100g. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là µ=0,2. Ban đầu vật được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 10cm. Thời gian từ lúc thả vật đến khi lò xo không biến dạng lần 2 có giá trị gần đúng là?
A.0,52s. B.0,85. C.0,92. D.0,47s.

Câu 7:Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương có dao động lần lượt là $x_{1}=16cos(4\pi t-\frac{\pi }{4}$ và $x_{2}=A_{2}cos(4\pi t+\varphi )$. Biết $x_{1}=-8(cm)$ thì $x_{2}=-3,2(cm)$ còn khi $x_{2}=0 $thì $x_{1}=-8\sqrt{3}(cm)$, và độ lệch pha của hai dao động thành phần nhỏ hơn $90^{o}$ . Biên độ của dao động tổng hợp là:
B.24,6cm. C.22,4cm. D.20cm A.14cm.

Câu 8: Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục và tỷ lệ thuận với góc xoay theo hàm bậc nhất từ giá trị từ $C_{1}=100pF$ tới giá trị $C_{2}=490pF$, tương ứng khi góc xoay của các bản tụ tăng dần từ $0^{o}$ tới $180^{o}$. Tụ điện được mắc với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5µH để tạo thành mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện.Để thu được sóng điện từ có bước sóng 20m thì cần xoay tụ ở vị trí tương ứng với góc quay xấp xỉ bằng?
A. $18,2^{o}$ B. $9,45^{o}$. C. $37,5^{o}$. D. $42,6^{o}$

Câu 9: Tại thời điểm ban đầu,điện tích trên tụ của mạch dao động LC lí tưởng với giá trị cực đại là $q=10^{−8}C$. Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 2µs. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là
A. 7,85A. B. 78,52mA. C. 15,72mA. D. 5,55mA.

Câu10:Trong thí nghiệm giao thoa sóng với hai nguồn sóng A, B giống nhau trên mặt nước. Hai sóng truyền đi có tốc độ không đổi và bước sóng là 2cm. Tại điểm M trên mặt nước, trong miền gặp nhau giữa hai sóng có hiệu đường truyền là 3,2cm, sóng dao động có biên độ a. M’ là điểm đối xứng của M qua trung điểm của AB. Số điểm dao động với biên độ bằng a trên đoạn MM’(không kể M, M’) là

A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
Mong các bạn trong forum ủng hộ giải trong dip tết này nha Oneyearofhope tien dung vietpro213tb tung113311 hao.baobinh10 @_hihi_haha_ untilyou1996 achanh96 . . . . . . . .
Trước lấy đề latex trên diễn đần về làm toàn ra không có đáp án. Hjx.
 
Câu 1:Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=\dfrac{1}{4\pi }$ thì dòng điện trong mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp $u=150\sqrt{2}\cos _120\pi t\left(V\right)$ thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là?

A. $i=5\cos \left(120\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$ B. $i=5\cos \left(120\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$

C. $i=5\sqrt{2}\cos \left(120\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$ D. $i=5\sqrt{2}\cos \left(120\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$

Câu 2:Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ học?

A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
B. Tần số dao động cưỡng bức (khi ổn định) bằng tần số của lực cưỡng bức.

C. Tần số dao động duy trì của một hệ cơ học bằng tần số dao động riêng của hệ ấy.

D. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra cộng hưởng.

Câu 3:Cho một nguồn xoay chiều ổn định. Nếu mắc vào nguồn điện một điện trở thuần R thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị là $I_{1}=3A$ . Nếu mắc vào nguồn một tụ điện C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ có giá trị là $I_{2}=4A$. Người ta mắc cả R và C nối tiếp rồi mắc vào nguồn điện trên thì độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu mạch là

A. 0,64 rad. B. 0,93 rad. C. -0,64 rad D. -0,93 rad

Câu 4: Một con lắc đơn có chiều dài l=1m dao động với biên độ góc $\alpha _{o}=0,158\left(rad\right)$ tại nơi có $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Điểm treo con lắc cách mặt đất nằm ngang 1,8m. Khi đi qua vị trí cân bằng, dây treo bị đứt. Điểm chạm đất của con lắc cách đường thẳng đứng đi qua vị trí cân bằng một đoạn là:
A. 0,2m. B. 0,4m. C. 0,5m. D. 0,3m.

Câu 5: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R=32Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có tần số f=50Hz. Gọi $u_{R};u_{L}$ tương ứng là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, và hai đầu cuộn dây. Biết $625u_{R}^{2}+256u_{L^{2}}=1600$ . Độ tự cảm của cuộn dây là?

A. $\dfrac{4}{10\pi }\left(H\right)$ B. $\dfrac{1}{2\pi }\left(H\right)$ C. $\dfrac{0,16}{\pi }\left(H\right) D. $\frac{1}{4\pi }(H)$

Câu 6: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang, lò xo có độ cứng $k=10 \ \text{N}/\text{m}$,vật nặng có khối lượng m=100g. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là µ=0,2. Ban đầu vật được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 10cm. Thời gian từ lúc thả vật đến khi lò xo không biến dạng lần 2 có giá trị gần đúng là?
A.0,52s. B.0,85. C.0,92. D.0,47s.

Câu 7:Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương có dao động lần lượt là $x_{1}=16cos(4\pi t-\frac{\pi }{4}$ và $x_{2}=A_{2}cos(4\pi t+\varphi )$. Biết $x_{1}=-8(cm)$ thì $x_{2}=-3,2(cm)$ còn khi $x_{2}=0 $thì $x_{1}=-8\sqrt{3}(cm)$, và độ lệch pha của hai dao động thành phần nhỏ hơn $90^{o}$ . Biên độ của dao động tổng hợp là:
B.24,6cm. C.22,4cm. D.20cm A.14cm.

Câu 8: Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục và tỷ lệ thuận với góc xoay theo hàm bậc nhất từ giá trị từ $C_{1}=100pF$ tới giá trị $C_{2}=490pF$, tương ứng khi góc xoay của các bản tụ tăng dần từ $0^{o}$ tới $180^{o}$. Tụ điện được mắc với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5µH để tạo thành mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện.Để thu được sóng điện từ có bước sóng 20m thì cần xoay tụ ở vị trí tương ứng với góc quay xấp xỉ bằng?
A. $18,2^{o}$ B. $9,45^{o}$. C. $37,5^{o}$. D. $42,6^{o}$

Câu 9: Tại thời điểm ban đầu,điện tích trên tụ của mạch dao động LC lí tưởng với giá trị cực đại là $q=10^{−8}C$. Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 2µs. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là
A. 7,85A. B. 78,52mA. C. 15,72mA. D. 5,55mA.

Câu10:Trong thí nghiệm giao thoa sóng với hai nguồn sóng A, B giống nhau trên mặt nước. Hai sóng truyền đi có tốc độ không đổi và bước sóng là 2cm. Tại điểm M trên mặt nước, trong miền gặp nhau giữa hai sóng có hiệu đường truyền là 3,2cm, sóng dao động có biên độ a. M’ là điểm đối xứng của M qua trung điểm của AB. Số điểm dao động với biên độ bằng a trên đoạn MM’(không kể M, M’) là

A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
Mong các bạn trong forum ủng hộ giải trong dip tết này nha Oneyearofhope tien dung vietpro213tb tung113311 hao.baobinh10 @_hihi_haha_ untilyou1996 achanh96 . . . . . . . .
:still_dreaming::still_dreaming: không lo ăn tết đi C, lại còn giải đề hsg nữa. :What:
 
Nè cái j mà lại tag vô thế nè định không cho t ăn tết hả -_- fb thì bị tag vô mấy cái link vớ vẩn sang đây thì bị tag vô cái link không vớ vẩn tí nào :'(
Rảnh vừa thôi đi gói bánh chưng đê :v
 
:still_dreaming::still_dreaming: không lo ăn tết đi C, lại còn giải đề hsg nữa. :What:
Nè cái j mà lại tag vô thế nè định không cho t ăn tết hả -_- fb thì bị tag vô mấy cái link vớ vẩn sang đây thì bị tag vô cái link không vớ vẩn tí nào :'(
Rảnh vừa thôi đi gói bánh chưng đê :v
Còn 2 ngày nửa mà 1 ngày 25 câu, 1 người 5 câu z khỏe không :P
Với lại làm thảo lận đ. A luôn! Đề này chưa có đ, a !
 
Nè cái j mà lại tag vô thế nè định không cho t ăn tết hả -_- fb thì bị tag vô mấy cái link vớ vẩn sang đây thì bị tag vô cái link không vớ vẩn tí nào :'(
Rảnh vừa thôi đi gói bánh chưng đê :v
Lâu lắm ms thấy C lên tiếng đấy. Học hết chưa? Ra tết lên dd nhiều cùng chém chứ. :Burn_joss_stick:
 
Câu 1:Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=\dfrac{1}{4\pi }$ thì dòng điện trong mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp $u=150\sqrt{2}\cos _{120}\pi t\left(V\right)$ thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là?

A. $i=5\cos \left(120\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$ B. $i=5\cos \left(120\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$

C. $i=5\sqrt{2}\cos \left(120\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$ D. $i=5\sqrt{2}\cos \left(120\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$
Lời giải
$R=30\left(\Omega \right);Z_{L}=30\left(\Omega \right)$
$I_{o}=\dfrac{150\sqrt{2}}{\sqrt{30^{2}+30^{2}}}=5\left(A\right)$
$\varphi =-\dfrac{\pi }{4}=\varphi_{u}-\varphi_{i} \Rightarrow \varphi_{i}=-\dfrac{\pi }{4}$
$\Rightarrow$ A
 
Tình hình đang đợi tiền lì xì để đi in đề đây xin mấy thằng bạn mà chúng ló còn kẹt xỉn :( :o :v
Ngắm cái máy tính suốt ngày cũng không iu nó được
Chương trình thì học hết lâu rôi từ hồi tháng 10 cơ nhưng cứ vạt và vật vờ ôn cho nó xong hết lý thuyết hóa từ hồi lớp 10 (ông thầy bắt vậy :( ) nên có thời gian out dđ lâu ấy mà :D
Thồi thì mấy hum nay có trở lại nhưng vẫn ăn hhaij không kém xưa! !!
Mong anh chị em chỉ giáo :)
 
Câu 1:Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=\dfrac{1}{4\pi }$ thì dòng điện trong mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp $u=150\sqrt{2}\cos _120\pi t\left(V\right)$ thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là?

A. $i=5\cos \left(120\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$ B. $i=5\cos \left(120\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$

C. $i=5\sqrt{2}\cos \left(120\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$ D. $i=5\sqrt{2}\cos \left(120\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$

Câu 2:Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ học?

A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
B. Tần số dao động cưỡng bức (khi ổn định) bằng tần số của lực cưỡng bức.

C. Tần số dao động duy trì của một hệ cơ học bằng tần số dao động riêng của hệ ấy.

D. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra cộng hưởng.

Câu 3:Cho một nguồn xoay chiều ổn định. Nếu mắc vào nguồn điện một điện trở thuần R thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị là $I_{1}=3A$ . Nếu mắc vào nguồn một tụ điện C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ có giá trị là $I_{2}=4A$. Người ta mắc cả R và C nối tiếp rồi mắc vào nguồn điện trên thì độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu mạch là

A. 0,64 rad. B. 0,93 rad. C. -0,64 rad D. -0,93 rad

Câu 4: Một con lắc đơn có chiều dài l=1m dao động với biên độ góc $\alpha _{o}=0,158\left(rad\right)$ tại nơi có $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Điểm treo con lắc cách mặt đất nằm ngang 1,8m. Khi đi qua vị trí cân bằng, dây treo bị đứt. Điểm chạm đất của con lắc cách đường thẳng đứng đi qua vị trí cân bằng một đoạn là:
A. 0,2m. B. 0,4m. C. 0,5m. D. 0,3m.

Câu 5: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R=32Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có tần số f=50Hz. Gọi $u_{R};u_{L}$ tương ứng là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, và hai đầu cuộn dây. Biết $625u_{R}^{2}+256u_{L^{2}}=1600$ . Độ tự cảm của cuộn dây là?

A. $\dfrac{4}{10\pi }\left(H\right)$ B. $\dfrac{1}{2\pi }\left(H\right)$ C. $\dfrac{0,16}{\pi }\left(H\right) D. $\frac{1}{4\pi }(H)$

Câu 6: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang, lò xo có độ cứng $k=10 \ \text{N}/\text{m}$,vật nặng có khối lượng m=100g. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là µ=0,2. Ban đầu vật được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 10cm. Thời gian từ lúc thả vật đến khi lò xo không biến dạng lần 2 có giá trị gần đúng là?
A.0,52s. B.0,85. C.0,92. D.0,47s.

Câu 7:Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương có dao động lần lượt là $x_{1}=16cos(4\pi t-\frac{\pi }{4}$ và $x_{2}=A_{2}cos(4\pi t+\varphi )$. Biết $x_{1}=-8(cm)$ thì $x_{2}=-3,2(cm)$ còn khi $x_{2}=0 $thì $x_{1}=-8\sqrt{3}(cm)$, và độ lệch pha của hai dao động thành phần nhỏ hơn $90^{o}$ . Biên độ của dao động tổng hợp là:
B.24,6cm. C.22,4cm. D.20cm A.14cm.

Câu 8: Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục và tỷ lệ thuận với góc xoay theo hàm bậc nhất từ giá trị từ $C_{1}=100pF$ tới giá trị $C_{2}=490pF$, tương ứng khi góc xoay của các bản tụ tăng dần từ $0^{o}$ tới $180^{o}$. Tụ điện được mắc với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5µH để tạo thành mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện.Để thu được sóng điện từ có bước sóng 20m thì cần xoay tụ ở vị trí tương ứng với góc quay xấp xỉ bằng?
A. $18,2^{o}$ B. $9,45^{o}$. C. $37,5^{o}$. D. $42,6^{o}$

Câu 9: Tại thời điểm ban đầu,điện tích trên tụ của mạch dao động LC lí tưởng với giá trị cực đại là $q=10^{−8}C$. Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 2µs. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là
A. 7,85A. B. 78,52mA. C. 15,72mA. D. 5,55mA.

Câu10:Trong thí nghiệm giao thoa sóng với hai nguồn sóng A, B giống nhau trên mặt nước. Hai sóng truyền đi có tốc độ không đổi và bước sóng là 2cm. Tại điểm M trên mặt nước, trong miền gặp nhau giữa hai sóng có hiệu đường truyền là 3,2cm, sóng dao động có biên độ a. M’ là điểm đối xứng của M qua trung điểm của AB. Số điểm dao động với biên độ bằng a trên đoạn MM’(không kể M, M’) là

A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
Mong các bạn trong forum ủng hộ giải trong dip tết này nha Oneyearofhope tien dung vietpro213tb tung113311 hao.baobinh10 @_hihi_haha_ untilyou1996 achanh96 . . . . . . . .
Lạ nhỉ? Thi HSG bằng trắc nghiệm cơ á? Chưa thấy bao giờ :P
1. B
2. D
3. C
4. D
5. B
6. A
7. D
8. ? Cậu chắc là 20m chứ? T tìm ra C nhỏ quá -_-
9. D
10. A
 
Câu 1:Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=\dfrac{1}{4\pi }$ thì dòng điện trong mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp $u=150\sqrt{2}\cos _120\pi t\left(V\right)$ thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là?

A. $i=5\cos \left(120\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$ B. $i=5\cos \left(120\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$

C. $i=5\sqrt{2}\cos \left(120\pi t+\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$ D. $i=5\sqrt{2}\cos \left(120\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$

Câu 2:Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ học?

A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
B. Tần số dao động cưỡng bức (khi ổn định) bằng tần số của lực cưỡng bức.

C. Tần số dao động duy trì của một hệ cơ học bằng tần số dao động riêng của hệ ấy.

D. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra cộng hưởng.

Câu 3:Cho một nguồn xoay chiều ổn định. Nếu mắc vào nguồn điện một điện trở thuần R thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị là $I_{1}=3A$ . Nếu mắc vào nguồn một tụ điện C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ có giá trị là $I_{2}=4A$. Người ta mắc cả R và C nối tiếp rồi mắc vào nguồn điện trên thì độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu mạch là

A. 0,64 rad. B. 0,93 rad. C. -0,64 rad D. -0,93 rad

Câu 4: Một con lắc đơn có chiều dài l=1m dao động với biên độ góc $\alpha _{o}=0,158\left(rad\right)$ tại nơi có $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Điểm treo con lắc cách mặt đất nằm ngang 1,8m. Khi đi qua vị trí cân bằng, dây treo bị đứt. Điểm chạm đất của con lắc cách đường thẳng đứng đi qua vị trí cân bằng một đoạn là:
A. 0,2m. B. 0,4m. C. 0,5m. D. 0,3m.

Câu 5: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R=32Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có tần số f=50Hz. Gọi $u_{R};u_{L}$ tương ứng là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, và hai đầu cuộn dây. Biết $625u_{R}^{2}+256u_{L^{2}}=1600$ . Độ tự cảm của cuộn dây là?

A. $\dfrac{4}{10\pi }\left(H\right)$ B. $\dfrac{1}{2\pi }\left(H\right)$ C. $\dfrac{0,16}{\pi }\left(H\right) D. $\frac{1}{4\pi }(H)$

Câu 6: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang, lò xo có độ cứng $k=10 \ \text{N}/\text{m}$,vật nặng có khối lượng m=100g. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là µ=0,2. Ban đầu vật được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 10cm. Thời gian từ lúc thả vật đến khi lò xo không biến dạng lần 2 có giá trị gần đúng là?
A.0,52s. B.0,85. C.0,92. D.0,47s.

Câu 7:Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương có dao động lần lượt là $x_{1}=16cos(4\pi t-\frac{\pi }{4}$ và $x_{2}=A_{2}cos(4\pi t+\varphi )$. Biết $x_{1}=-8(cm)$ thì $x_{2}=-3,2(cm)$ còn khi $x_{2}=0 $thì $x_{1}=-8\sqrt{3}(cm)$, và độ lệch pha của hai dao động thành phần nhỏ hơn $90^{o}$ . Biên độ của dao động tổng hợp là:
B.24,6cm. C.22,4cm. D.20cm A.14cm.

Câu 8: Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục và tỷ lệ thuận với góc xoay theo hàm bậc nhất từ giá trị từ $C_{1}=100pF$ tới giá trị $C_{2}=490pF$, tương ứng khi góc xoay của các bản tụ tăng dần từ $0^{o}$ tới $180^{o}$. Tụ điện được mắc với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5µH để tạo thành mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện.Để thu được sóng điện từ có bước sóng 20m thì cần xoay tụ ở vị trí tương ứng với góc quay xấp xỉ bằng?
A. $18,2^{o}$ B. $9,45^{o}$. C. $37,5^{o}$. D. $42,6^{o}$

Câu 9: Tại thời điểm ban đầu,điện tích trên tụ của mạch dao động LC lí tưởng với giá trị cực đại là $q=10^{−8}C$. Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 2µs. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là
A. 7,85A. B. 78,52mA. C. 15,72mA. D. 5,55mA.

Câu10:Trong thí nghiệm giao thoa sóng với hai nguồn sóng A, B giống nhau trên mặt nước. Hai sóng truyền đi có tốc độ không đổi và bước sóng là 2cm. Tại điểm M trên mặt nước, trong miền gặp nhau giữa hai sóng có hiệu đường truyền là 3,2cm, sóng dao động có biên độ a. M’ là điểm đối xứng của M qua trung điểm của AB. Số điểm dao động với biên độ bằng a trên đoạn MM’(không kể M, M’) là

A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
Mong các bạn trong forum ủng hộ giải trong dip tết này nha Oneyearofhope tien dung vietpro213tb tung113311 hao.baobinh10 @_hihi_haha_ untilyou1996 achanh96 . . . . . . . .
Ở Thái Bình đã thi học sinh giỏi rồi hả cậu? Tớ bây giờ chuyển sang khối B nên cũng ít lên diễn đàn, hihi.
 
Câu 1:
$$
\left\{\begin{matrix}
R=30\Omega & & \\
Z_{L}=30\Omega & &
\end{matrix}\right.\rightarrow Z=30\sqrt{2}\Omega $$
$$
\left\{\begin{matrix}
I_{0}=\dfrac{U_{0}}{Z}=\dfrac{150\sqrt{2}}{30\sqrt{2}}=5\left(A\right) & & \\
\tan \varphi =\dfrac{Z_{L}}{R}=1 & &
\end{matrix}\right.$$
Do mạch chỉ chứa R;L nên I trễ pha hơn U.
$$\rightarrow \varphi _{I}=\varphi _{U}-\varphi =-\dfrac{\pi }{4}$$
$$\Rightarrow i=5\cos \left(120\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$$
Đáp án A.
Câu 3:
$$
\left\{\begin{matrix}
\dfrac{U}{R}=3 & & \\
\dfrac{U}{Z_{c}}=4 & &
\end{matrix}\right.$$
$$\Rightarrow \dfrac{Z_{C}}{R}=\dfrac{3}{4}$$
$$\Rightarrow \varphi _{I}-\varphi _{U}=arc\tan \dfrac{3}{4}\approx 0,64\left(rad\right)$$
Đáp án A.
Câu 4:
Theo phương ngang; vật chuyển động đều với vận tốc:
$$v_{max}=\alpha _{0}\sqrt{gl}=0,158\sqrt{10}\left(m\right)$$
Theo phương thẳng đứng:
$$h=\dfrac{gt^{2}}{2}\Rightarrow t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}=\sqrt{\dfrac{1,8.2}{10}}=0,6\left(s\right)$$
$$\Rightarrow d=v_{max}t=0,6.0,158.\sqrt{10}\approx 0,3\left(m\right)$$
Đáp án D.
Câu 5:
$$\leftrightarrow \dfrac{u_{R}^{2}}{\left(\dfrac{8}{5} \right)^{2}}+\dfrac{u_{L}^{2}}{\left(\dfrac{5}{2}\right)^{2}}=1$$
Điều kiện:
$$
\left\{\begin{matrix}
u_{R}\leq \dfrac{8}{5}\left(V\right) & & \\
u_{L}\leq \dfrac{5}{2}\left(V\right) & &
\end{matrix}\right.$$
$$\Rightarrow U_{oR}=\dfrac{8}{5}\left(V\right);U_{0L}=\dfrac{5}{2}\left(V\right)$$
$$\Rightarrow \dfrac{R}{\omega L}=\dfrac{8}{5}.\dfrac{2}{5}=\dfrac{16}{25}\leftrightarrow L=\dfrac{25R}{16L}=\dfrac{1}{2\pi }\left(H\right)$$
Đáp án B.
 
Câu 6:
capture0.GIF

Lời giải
Vị trí cân bằng động:
$$\left| x_{1}\right|=\left| x_{2}\right|=\dfrac{\mu mg}{k}=2\left(cm\right)$$
Ban đầu vật ở M; MO=10(cm); khi dao động biên độ thực chất của vật là A=Mx2=10-2=8(cm); vật bắt đầu dao động đến vị trí N đối xứng với M qua x2 mất T/2(s); bh thì vị trí cân bằng của vật là x1; biên độ dao động là A’=Nx1=4(cm); vật đi từ N đến x1 mất T/4(s); và đi từ x1 đến O(A’/2) mất T/12(s)
$$\Rightarrow t=\dfrac{T}{2}+\dfrac{T}{4}+\dfrac{T}{12}\approx 0,52\left(s\right)$$
Đáp án A.
 
Gọi N đối xứng với M qua trung trực đoạn AB thì số đường cực đại giữa M và M' bằng số cực đại giữa M và N. Bạn tìm đc là 3.
Điểm M không phải là cực đại, do đó số điểm dđ có biên độ bằng a là 3.2 = 6
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Dung Le KIỂM TRA ĐỊNH KÌ DAO ĐỘNG CƠ - GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Trần Anh Tuấn Giải chi tiết đề thi thử THPT QG Lần 1 Trường Chuyên KHTN 2016 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 7
GS.Xoăn Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia lần 4 Bamabel năm 2015 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
JDieen XNguyeen Đề và lời giải chi tiết thi thử chuyên Vinh lần một năm 2014 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 4
Tăng Hải Tuân Giải chi tiết đề lần 2 Chuyên Sư Phạm Hà Nội - 2013 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 20
N Giải chi tiết 8 đề thi thử ĐHSPHN năm 2012 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Sky Fighter [ĐH2013]Giải chi tiết đề thi thử chuyên Quốc Học lần 1 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 8
D Đề thi thử lần 1 2012-2013 (đáp án + giải chi tiết) Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 3
Tăng Hải Tuân Giải chi tiết đề lần I Chuyên Sư Phạm Hà Nội - 2013 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 24
GS.Xoăn Tổng hợp lời giải một số câu khó trong đề thi thử THPT Quốc gia 2015 lần 2- Bamabel Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
datanhlg Luyện giải đề trước kỳ thi đại học Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2
T [ĐH 2013]Giải đề thi thử trường TRƯỜNG THPT NAM TRỰC lần I Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 6
Trần Anh Tuấn Đề thi thử THPT QG Lần 1 Trường Chuyên ĐHSP 2016 ( kèm giải chi tiết ) Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 3
Trần Anh Tuấn Đề thi thử THPT QG Lần 2 Trường Chuyên KHTN 2016 ( kèm giải chi tiết ) Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
GS.Xoăn Đáp án chi tiết Đề thi thử đại học môn Vật lí trường THPT chuyên- Đại học Vinh năm 2015 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 4
D Đề thi thử lần 1 chuyên Nguyễn Huệ 2013 (Đáp án chi tiết) Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 5
Tăng Hải Tuân [Đề thi + Đáp án chi tiết] Thi thử Vật Lí - Chuyên ĐHSP 2012 - Lần 3 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2
Tăng Hải Tuân [Đề thi + Đáp án chi tiết] Thi thử Vật Lí - Chuyên ĐHSP 2012 - Lần 2 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Tăng Hải Tuân [Đề thi + Đáp án chi tiết] Thi thử Vật Lí - Chuyên ĐHSP 2012 - Lần 1 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top