Tìm quãng đường đi được và Vmax.

Bài toán:
Một con lắc lò xo có khối lượng $m=200\left(g\right) ; k=100\left(\dfrac{N}{m}\right)$ hệ số ma sát bằng 0,1. Nén lò xo lại một đoạn 10(cm)rồi thả nhẹ cho tắt dần, lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tìm quãng đường đi được và $v_max$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài làm
Độ giảm biên độ trong 1 nửa chu kì là:$ $\Delta A=\dfrac{2\mu mg}{k}=4.{10}^{-3}(m)=0.4(cm)$$
Số nửa chu kì mà con lắc di chuyển được là
$$n=\dfrac{A}{\Delta A}=25$$

Quoảng đường mà vật đi được là:

$$S=\dfrac{n(2({A}_{1}-d)+(n-1)d)}{2}=\dfrac{25(2.9,6-24.0,4)}{2}=120(cm)$$
Mình áp dụng công thức thầy mình dạy để tình vận tốc lớn nhất:
Vị trí vận tốc đạt giá trị lớn nhất là:
$$x=\dfrac{\mu mg}{k}=0.2(cm)$$
$${{v}_{max}}^{2}=\dfrac{k}{m}({A}^{2}-{x}^{2})-2\mu g(A-x)=\dfrac{249802}{5}\Rightarrow {v}_{max}=\sqrt{\dfrac{249802}{5}}$$
:)
Không biết có đúng không?
 
ashin_xman đã viết:
Bài làm
Độ giảm biên độ trong 1 chu kì là:$ $\Delta A=\dfrac{2\mu mg}{k}=4.{10}^{-3}(m)=0.4(cm)$$
Số nửa chu kì mà con lắc di chuyển được là
$$n=\dfrac{A}{\Delta A}=25$$

Quoảng đường mà vật đi được là:

$$S=\dfrac{n(2{A}_{1}+(n-1)d)}{2}=\dfrac{25(2.10-24.0,4)}{2}=130(cm)$$
Mình áp dụng công thức thầy mình dạy để tình vận tốc lớn nhất:
Vị trí vận tốc đạt giá trị lớn nhất là:
$$x=\dfrac{\mu mg}{k}=0.2(cm)$$
$${{v}_{max}}^{2}=\dfrac{k}{m}({A}^{2}-{x}^{2})-2\mu g(A-x)=\dfrac{249802}{5}\Rightarrow {v}_{max}=\sqrt{\dfrac{249802}{5}}$$
:)
Không biết có đúng không?
Trời ơi độ giảm biên độ trong $1T$ là $\Delta A=\dfrac{4\mu mg}{k}$ thế này chứ ??? :sad:(
 
ashin_xman đã viết:
Bài làm
Độ giảm biên độ trong 1 chu kì là:$ $\Delta A=\dfrac{2\mu mg}{k}=4.{10}^{-3}(m)=0.4(cm)$$
Số nửa chu kì mà con lắc di chuyển được là
$$n=\dfrac{A}{\Delta A}=25$$

Quoảng đường mà vật đi được là:

$$S=\dfrac{n(2{A}_{1}+(n-1)d)}{2}=\dfrac{25(2.10-24.0,4)}{2}=130(cm)$$
Mình áp dụng công thức thầy mình dạy để tình vận tốc lớn nhất:
Vị trí vận tốc đạt giá trị lớn nhất là:
$$x=\dfrac{\mu mg}{k}=0.2(cm)$$
$${{v}_{max}}^{2}=\dfrac{k}{m}({A}^{2}-{x}^{2})-2\mu g(A-x)=\dfrac{249802}{5}\Rightarrow {v}_{max}=\sqrt{\dfrac{249802}{5}}$$
:)
Không biết có đúng không?
Không bạn ấy ghi thiếu đó đó là một nửa chu kì chứ bạn không đọc lời dẫn phía dưới à "Số nửa chu kì mà con lắc di chuyển được là"
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
isala Tìm quãng đường đi được trong giây thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm thời gian dài nhất để vật đi hết quãng đường $x=2x_{2}-3x_{1}$ ? Bài tập Dao động cơ 4
Yami Tìm quãng đường vật đi được từ lúc thả đến thời điểm động năng bằng $16,875mJ$ lần thứ $100$ Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm quãng đường vật đi được cho tới khi dừng hẳn? Bài tập Dao động cơ 3
S Tìm vận tốc sau khi vật đi được quãng đường 74,5 cm là ? Bài tập Dao động cơ 3
D Tìm vị trí vật $m$ dừng lại và quãng đường vật đi được từ lúc thả cho đến lúc ngừng. Bài tập Dao động cơ 5
LeLinh Tìm quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tìm quãng đường và $W_t$ tại VT có vận tốc cực đại. Bài tập Dao động cơ 5
Đá Tảng Tìm quãng đường,thời gian vật đi được & vị trí Vmax Bài tập Dao động cơ 4
cuongk46t1 Tìm quãng đưởng tổng cộng mà vật đi được tới lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 1
Bé ss minki Tìm A max Bài tập Dao động cơ 2
Đạt QH Tìm cơ năng của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm góc nhọn a Bài tập Dao động cơ 0
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm Tìm $v_{0}$ Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Tìm $\varphi, k$ Bài tập Dao động cơ 6
T Tìm biên độ A Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
N Tìm chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 0
C Tìm tỉ số $\dfrac{\triangle l}{l}$ Bài tập Dao động cơ 1
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
O Tìm lực nén cực đại của lò xo Bài tập Dao động cơ 4
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
Tú Zô Tìm biên độ A ? Bài tập Dao động cơ 1
Rosemary Pham Tìm li độ của N tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 11
S Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7cm Bài tập Dao động cơ 3
Như Trang Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega$ Bài tập Dao động cơ 4
trương vĩnh long Tìm thời điểm đầu tiên hai điểm sáng ở xa nhau nhất và khoảng cách xa nhất đó Bài tập Dao động cơ 3
My sky Nếu lực căng dây tối đa của dây chịu được Tmax=2N. Tìm điều kiện của $v_0$ để dây không bị đứt Bài tập Dao động cơ 0
Nguyenthpthh Tìm li độ ban đầu của dao động Bài tập Dao động cơ 3
My sky Tìm chu kì dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top