Tia X

Những tia X có bước sóng từ $0,01$ nm đến $0,1$ nm có tính đâm xuyên mạnh hơn nên gọi là tia X cứng.- Những tia X có bước sóng từ $0,1$ nm đến khoảng $1$ nm có tính đâm xuyên yếu hơn được gọi là tia X mềm
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tích Chu Trong các tia sau tia nào có khả năng ion hóa chất khí tốt nhất? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
apple13197 Tia tử ngoại Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
apple13197 Chọn phát biểu sai về tia X Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
GS.Xoăn Tia cực tím và tia tử ngoại khác nhau ở chỗ nào? Lí thuyết Sóng ánh sáng 9
H Nhiệt độ - Tia hồng ngoại, tia tử ngoại ! Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
O Hệ số hấp thụ tia tử ngoại Lí thuyết Sóng ánh sáng 0
Huy Nguyễn Khi đó chùm tia khúc xạ Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
T Chiếu chùm tia laze vào khe F của ống chuẩn trực thì trên buồng ảnh của máy quang phổ ta thu được Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
T Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X là sai? Lí thuyết Sóng ánh sáng 8
Nhật Tia ló ra khỏi lăng kính ở mặt bên thứ hai là Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
huynhcashin Chọn phương án sai khi nói về tia X Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
huynhcashin Trong thí nghiệm tia hồng ngoại và tử ngoại dụng cụ được sử dụng Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
chinhanh9 Chọn phát biểu sai khi tia sáng đơn sắc đi từ thủy tinh ra không khí? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
To_Be_The_Best Sự phân tích chùm as trắng đi qua lk thành các tia sáng màu là do ? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
tkvatliphothong Tia ló ra khỏi mặt nước như thế nào Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
lkshooting Tia tử ngoại Lí thuyết Sóng ánh sáng 3

Quảng cáo

Top