Tìm suất điện động hiệu dụng!

Bài toán
Bài toán
Trong một máy phát điện xoay chiều một pha, nếu tốc độ quay của rôt tăng thêm 60 $\dfrac{vòng}{phút}$ thì tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát ra tăng từ 50Hz lên 60Hz và suất điện động hiệu dụng của máy thay đổi 30V so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay thêm 60 $\dfrac{vòng}{phút}$ nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là
A. A.280V
B. B.210V
C. C.220V
D. D.240V
đáp án là B nha! Giải giúp mềnh!
 
Gọi $f_1$, $n_1$ và $E_1$ lần lượt là tần số, vận tốc quay và suất điện động hiệu dụng ban đầu của roto.
Ta có :
$$\dfrac{f_1}{f_2}=\dfrac{n_1}{n_1+1}=\dfrac{50}{60}\Rightarrow n_1=5 $$
Như vậy :
$$\dfrac{f_1}{f_3}=\dfrac{n_1}{n_1+2}=\dfrac{5}{7} \Rightarrow f_3 = 70 Hz$$
Mặt khác
$$E_2-E_1=\sqrt{2}\pi \left(f_2-f_1 \right) NBS = 30 \Rightarrow \sqrt{2}\pi 10NBS=30 V$$
Lại có
$$E_3=\sqrt{2}\pi f_3 NBS = \sqrt{2}\pi 70NBS\Rightarrow E_3=30.7=210 V$$
Vậy đáp án đúng là $B$.
 
Bài toán
Bài toán
Trong một máy phát điện xoay chiều một pha, nếu tốc độ quay của rôt tăng thêm 60 $\dfrac{vòng}{phút}$ thì tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát ra tăng từ 50Hz lên 60Hz và suất điện động hiệu dụng của máy thay đổi 30V so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay thêm 60 $\dfrac{vòng}{phút}$ nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là
A. A.280V
B. B.210V
C. C.220V
D. D.240V
đáp án là B nha! Giải giúp mềnh!
Ló nằm ở đây nhe :D http://vatliphothong.vn/t/1210/
Hơi đổi số liệu tí nhưng cơ bản chắng khác j :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
please help f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
lvcat Lệch pha Tìm hệ số công suất của mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 9
T Công suất tiêu thụ của cuộn dây là $40W$. Tìm tổng điện trở? Bài tập Điện xoay chiều 4
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
G Tìm công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 10
H Tìm hệ số công suất Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tìm hệ số công suất toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Minh Tuấn Tìm công suất tiêu thụ AB Bài tập Điện xoay chiều 3
ngocnhat95 Tìm hệ số công suất của mạch. Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty Tìm hệ số công suất của đoạn mạch khi $f=f_{c}$? Bài tập Điện xoay chiều 12
Muộn f biến thiên Tìm giá trị của $f_{1}$ để hệ số công suất của đoạn mạch khi $U_{C_{max}}$ đạt giá trị lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 9
ĐỗĐạiHọc2015 Tìm công suất Bài tập Điện xoay chiều 4
L MPĐ Tìm hệ số công suất đoạn mạch khi roto quay đều với tốc độ $n_{3}$ Bài tập Điện xoay chiều 9
Hamy96 Tìm hệ số công suất Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tìm công suất của tải khi dây pha bị đứt! Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tìm tỉ số công suất! Bài tập Điện xoay chiều 2
Xiwang Hệ số công suất của mạch là 0,6. Tìm R và Uo Bài tập Điện xoay chiều 1
lam_vuong C biến thiên Tìm hệ số công suất Bài tập Điện xoay chiều 2
C f biến thiên Tìm công suất tiêu thụ cực đai khi tần số f thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm giá trị lớn nhất của công suất tiêu thụ trong mạch AB ? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên Tìm $R_2$ để công suất trên đoạn AN là cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 7
tramyvodoi Tức thời Tìm công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 8
Snow_flower_9x Tức thời Tìm công suất mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
triminhdovip137 f biến thiên Tìm hệ số công suất của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 5
anhthich274 f biến thiên Tìm hệ số công suất Bài tập Điện xoay chiều 3
H f biến thiên Tìm tần số của đoạn mạch AMNB khi biết hệ số công suất của AM,NB Bài tập Điện xoay chiều 2
lvcat R biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
hà trang Tìm CĐDĐ qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điều kiện của dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Tú Zô Tìm r và $Z_{c}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoa Vũ C biến thiên Tìm L và C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hoa Vũ f biến thiên Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm cường độ hiệu dụng cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 3
5 Tìm C Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty L biến thiên Tìm L Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm $R;r;Z_l;Z_c$ Bài tập Điện xoay chiều 3
shochia Tìm $cos\varphi _{1} ,cos\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top