Chọn phát biểu sai?

Câu hỏi
Chọn phát biểu sai
A. Trong cùng môi trường ánh sáng truyền đi với vận tốc bằng vận tốc của sóng điện từ
B. Giả thuyết sóng ánh sáng không giải thích được hiện tượng quang điện
C. Ánh sáng có tính chất hạt, mỗi hạt ánh sáng được gọi là 1 phô tôn
D. Thuyết lượng tử ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có bản chất sóng
 
A. Trong cùng môi trường ánh sáng truyền đi với vận tốc bằng vận tốc của sóng điện từ
B. Giả thuyết sóng ánh sáng không giải thích được hiện tượng quang điện
C. Ánh sáng có tính chất hạt, mỗi hạt ánh sáng được gọi là 1 phô tôn
D. Thuyết lượng tử ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có bản chất sóng
D. Thuyết lượng tử ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt.
A. Trong chân không.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
apple13197 Chọn phát biểu sai về tia X Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
N Chọn phát biểu đúng về hiện tượng tán sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 4
magic Chọn câu phát biểu đúng Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
Oneyearofhope Chọn phát biểu sai. Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
chinhanh9 Chọn phát biểu sai khi tia sáng đơn sắc đi từ thủy tinh ra không khí? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
To_Be_The_Best Chọn phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
shochia Chọn phương án đúng Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Chọn câu trả lời sai Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
huynhcashin Chọn phương án sai khi nói về tia X Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
tkvatliphothong Chọn phương án đúng về năng lượng của ánh sáng Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
M Phát biểu nào dưới đây là sai Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
M Tìm phát biểu sai Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
T Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X là sai? Lí thuyết Sóng ánh sáng 8
Oneyearofhope Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về máy quang phổ Lí thuyết Sóng ánh sáng 6
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ánh sáng trắng Lí thuyết Sóng ánh sáng 11
NTH 52 Quang phổ của ánh sáng do ngọn đèn điện dây tóc phát ra Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
NTH 52 Số phát biểu đúng? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
lvcat Tìm phát biểu đúng Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
NTH 52 Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3

Quảng cáo

Top