Thanh thước có thực sự co lại?

Câu hỏi
Theo lý thuyết trong sách giáo khoa thì nếu cây thước chuyển động với vận tốc đủ lớn sao với vận tốc ánh sáng thì chiều của nó là $l=l_{o}\sqrt{1-\dfrac{v^{2}}{c^{2}}}$. Như vậy, độ dài của thanh đã bị co lại theo phương chuyển động. Nhưng sách giáo khoa có nói thêm ở phần chữ nhỏ " dĩ nhiên sự co độ dài của vật chỉ là một hiện tượng thuần túy động học, xảy ra với người quan sát ở trong hệ quy chiếu mà thanh chuyển động". Nhưng giáo viên của mình khẳng định chiều dài của thanh thước thực sự là co lại(? ). MÌNh có thắc mắc là tại sao như vậy bởi nếu đứng trong kệ quy chiếu K' cùng với cây thước thì thước vẫn có chiều dài nguyên thủy và không hề bị co lại? Ai có thể trả lời giúp mình không?
 
Bạn hiểu đúng rồi đó, vì ví dụ đơn giản bạn ở mặt đất nhìn thấy máy bay bị thu nhỏ lại (tuy nhiên, theo einstein thì chỉ xét theo 1 phương chuyển động) còn nếu bạn ở trên máy bay thì bạn thấy mọi thứ vẫn bình thường mà
 

Quảng cáo

Top