Phản ứng toả hay thu bao nhiêu năng lượng?

Bài toán
Nơtron có động năng $K_n=1,1 MeV$ bắn vào hạt nhân Liti đứng yên gây ra phản ứng: $_0^1n+_3^6Li \rightarrow _1^3X+_2^4He$. Cho $m_{Li}=6,0081u; \ m_n=1,0087u; \ m_X=3,0016u; \ m_{He}=4,0016u; \ 1u=931\dfrac{MeV}{c^2}$. Hãy cho biết phản ứng này thu hay toả bao nhiêu năng lượng?
A. thu 8,23 MeV
B. toả 11,56 MeV
C. thu 2,8 MeV
D. toả 6,8 MeV
 
Bài toán
Nơtron có động năng $K_n=1,1 MeV$ bắn vào hạt nhân Liti đứng yên gây ra phản ứng: $_0^1n+_3^6Li \rightarrow _1^3X+_2^4He$. Cho $m_{Li}=6,0081u; \ m_n=1,0087u; \ m_X=3,0016u; \ m_{He}=4,0016u; \ 1u=931\dfrac{MeV}{c^2}$. Hãy cho biết phản ứng này thu hay toả bao nhiêu năng lượng?
A. thu 8,23 MeV
B. toả 11,56 MeV
C. thu 2,8 MeV
D. toả 6,8 MeV
Lời giải :
Bảo toàn NL toàn phần ta có :
$$K_n+K_{Li} +m_nc^2 +m_Kc^2 =K_X +K_{He}+m_Xc^2 +m_{He}c^2$$
Với $K_{Li}=0$ nên :
$$K_X+K_{He}=K_n+\left(m_n+mK-m_X-m_{He}\right).c^2=13,76$$
Sai đâu nhỉ? ?? :Sad:
 
Lời giải :
Bảo toàn NL toàn phần ta có :
$$K_n+K_{Li} +m_nc^2 +m_Kc^2 =K_X +K_{He}+m_Xc^2 +m_{He}c^2$$
Với $K_{Li}=0$ nên :
$$K_X+K_{He}=K_n+\left(m_n+mK-m_X-m_{He}\right).c^2=13,76$$
Sai đâu nhỉ? ?? :Sad:
Lấy $K_{\alpha}+K_X-K_n=12,66>0$ nên toả năng lượng là 12,66 nhưng không có đáp án nên post lên hỏi mọi người đây!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Ruichuchoe Năng lượng toả ra trong một phản ứng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
C Năng lượng toả ra từ phản ứng trên là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Năng lượng toả ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 89,5$cm^{3}$ khí heli ở điều kiện tiêu chuẩn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Để phản ứng toả năng lượng thì giá tị tối thiểu của góc $\alpha$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
lethisao Xác định năng lượng của phản ứng tỏa ra hay thu vào Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Văn Long Tính năng lượng mà phản ứng đó tỏa ra hay thu vào Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
ghjcghj Trong khoảng thời gian lò phản ứng giảm công suất, tổng năng lượng sinh ra từ các phản ứng phân hạch Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
V Tính năng lượng phản ứng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
apple13197 Phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
S Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu phản ứng tỏa ra năng lượng \Delta E thì động năng của hạt B là. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
highhigh Bỏ qua động năng của các hạt sinh ra, năng lượng tối thiểu hạt $\alpha $ để phản ứng xảy ra : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Huy Nguyễn Để phản ứng xảy ra , tia $\gamma$ có tần số tối thiểu bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
N Khối lượng U235 mà lò phản ứng tiêu thụ trong 3 năm là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thảo Bùi Phản ứng hạt nhân dây chuyền. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Thảo Bùi Phản ứng thu năng lượng là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
San Bằng Tất Cả Động năng của hạt $\alpha $ thu được sau phản ứng là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Heavenpostman Động năng tối thiểu của hạt $\alpha $ để phản ứng xảy ra ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 12
ashin_xman Để phản ứng xảy ra tia $\gamma $ có tần số tối thiểu là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
Annapham95 Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng vì: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
Annapham95 Phản ứng nào không phải là phản ứng nhân tạo? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Đ Chọn câu đúng về phản ứng nhiệt hạch Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
duylonghg95 Phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
cựL nễyugN Phản ứng tỏa hay thu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
triminhdovip137 Tìm năng lượng của phản ứng hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
H Tìm góc giữa hướng chuyển động của các hạt sau phản ứng. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dreamhigh315 Thể tích (đktc) của lượng khí hiđrô được tạo ra nhờ phản ứng $(1)$ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
thehiep Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến phản ứng thứ $100$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Năng lượng cần cung cấp cho phản ứng xảy ra là . Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
dtdt95 Nếu bỏ qua động năng của các hạt sinh ra thì động năng tối thiểu của hạt $\alpha$ để phản ứng xảy ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
kyubi0310 Tia phóng xạ và chiều vectơ cảm ứng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
datanhlg Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g Heli bằng bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top