Nếu chỉ treo vật có khối lượng $m_{2}$ thì tần số dao động của con lắc là

Bài toán
Treo hai vật nhỏ có khối lượng $m_{1}$ và $m_{2}$ và một lò xo nhẹ, ta được một con lắc lò xo dao động với tần số f. Nếu chỉ treo vật có khối lượng $m_{1}$ thì tần số dao động của con lăc là $\dfrac{5}{3}f$. Nếu chỉ treo vật có khối lượng $m_{2}$ thì tần số dao động của con lắc là
A. 0,75f
B. $\dfrac{2}{3}f$
C. 1,6f
D. 1,25f
 
Bài toán
Treo hai vật nhỏ có khối lượng $m_{1}$ và $m_{2}$ và một lò xo nhẹ, ta được một con lắc lò xo dao động với tần số f. Nếu chỉ treo vật có khối lượng $m_{1}$ thì tần số dao động của con lăc là $\dfrac{5}{3}f$. Nếu chỉ treo vật có khối lượng $m_{2}$ thì tần số dao động của con lắc là
A. 0,75f
B. $\dfrac{2}{3}f$
C. 1,6f
D. 1,25f
$$
\left\{\begin{matrix}
f=\dfrac{1}{2\pi }\sqrt{\dfrac{k}{m_{1}+m_{2}}}\left(1\right) & & & \\
f_{1}=\dfrac{5}{3}f=\dfrac{1}{2\pi }\sqrt{\dfrac{k}{m_{1}}}\left(2\right) & & & \\
f_{2}=\dfrac{1}{2\pi }\sqrt{\dfrac{k}{m_{2}}}\left(3\right) & & &
\end{matrix}\right.$$
(1):(2) ta được:
$$\dfrac{3}{5}=\sqrt{\dfrac{m_{1}}{m_{1}+m_{2}}}\leftrightarrow \dfrac{m_{2}}{m_{1}}=\dfrac{16}{9}$$
(2):(3) ta được:
$$\dfrac{\dfrac{5}{3}f}{f_{2}}=\sqrt{\dfrac{m_{2}}{m_{1}}}=\sqrt{\dfrac{16}{9}}=\dfrac{4}{3}$$
$$\rightarrow f_{2}=\dfrac{5}{4}f=1,25f$$
Đáp án D.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
anzaiii Nếu giảm khối lượng 20% thì số lần dao động của con lắc trong 1 đơn vị thời gian Bài tập Dao động cơ 10
A Gốc thế năng đàn hồi tại VTCB của CLLX treo thằng đứng Bài tập Dao động cơ 0
Ngọc Nhi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
Hữu Lợi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
Trang Simon Chiều dài dây treo con lắc đơn là? Bài tập Dao động cơ 3
Q Xác định khoảng cách từ hình chiếu của điểm treo con lắc lên mặt sàn đến điểm mà vật rơi trên sàn? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khoảng cách cực đại từ điểm treo con lắc đến điểm mà vật nặng rơi trên mặt nước là? Bài tập Dao động cơ 4
T Chiều dài dây treo của mỗi con lắc là Bài tập Dao động cơ 2
CrapWolf Tính từ lúc t=0, thời điểm mà hai dây treo song song với nhau lần thứ 3 xấp xỉ là Bài tập Dao động cơ 16
CrapWolf Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 lần thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
L Tìm lực căng dây treo khi gia tốc cực tiểu Bài tập Dao động cơ 4
blackberry9320 Tính suất điện động cực đại xuất hiện trên thanh treo con lắc Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 7
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
c87777 Độ lớn cường độ điện trường và lực căng dây treo của con lắc tại VTCB đó có giá trị là Bài tập Dao động cơ 2
K Lực căng dây treo con lắc khi vật nhỏ qua vị trí thế năng bằng một nửa động năng là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 lần thế năng là? Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Tính vận tốc và gia tốc của vật khi dây treo có góc lệch $\alpha =\dfrac{\alpha _0}{\sqrt{3}} rad.$ Bài tập Dao động cơ 2
BoythichFAP Góc nhỏ nhất giữa dây treo và phương thẳng đứng trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Đinh cách điểm treo một đoạn Bài tập Dao động cơ 1
Gly1Ala2Gly Biểu thức của lực tác dụng lên điểm treo Bài tập Dao động cơ 1
T Chứng tỏ vật treo vào lò xo sẽ dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 4
Huyen171 Hãy tính lực căng cực đại và cực tiểu của dây treo Bài tập Dao động cơ 3
P Thời điểm lần thứ 2 (kể từ lúc thôi không tác dụng F) độ lớn lực tác dụng lên giá treo là 1,5N là Bài tập Dao động cơ 14
Huy Nguyễn Vận tốc cực đại của vật treo bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Lực căng của dây treo khi vật nặng qua vị trí $s=\frac{S_{o}}{2}$ $S_o$ là biên độ dài. Bài tập Dao động cơ 1
Orics Lực căng cực đại của dây treo Bài tập Dao động cơ 3
Thảo Bùi Tìm lực căng dây treo khi gia tốc vật nặng cực tiểu? Bài tập Dao động cơ 5
Alitutu Tỉ số lực căng dây treo con lắc đơn ngay trước và sau khi vướng vào đinh là Bài tập Dao động cơ 1
BackSpace Tính lực tác dụng lên điểm treo LX khi động năng = 3 lần thế năng. Bài tập Dao động cơ 1
minhdoan Dây treo con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc $90^{0}$ Bài tập Dao động cơ 2
H Tại vị trí dây treo hợp đưng phương thẳng đứng góc b' = 0,01 rad thì gia tốc của con lắc có độ lớn Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Thời điểm ban đầu để cả 4 sợi dây treo trở thành 4 cạnh của 1 hình hộp chữ nhật là? Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Hỏi phải treo vật $m_3$ ở vị trí lò xo 3 có khối lượng bao nhiêu theo $m$ và nâng lên độ cao $A_3$ Bài tập Dao động cơ 7
H Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp điểm treo không chịu tác dụng Bài tập Dao động cơ 2
H Tính lực căng dây cực đại của dây treo con lắc trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
hao.baobinh10 Vận tốc cực đại của vật treo bằng Bài tập Dao động cơ 2
hao.baobinh10 Thời gian ngắn nhất để 2 dây treo song song Bài tập Dao động cơ 4
vinh7aa Tính góc nghiêng dây treo, lực căng và vận tốc dài Bài tập Dao động cơ 1
N Lực tác dụng vào điểm treo vào thời điểm 0.5(s) là? Bài tập Dao động cơ 3
LeLinh Sức căng dây treo khi vật qua O là: Bài tập Dao động cơ 1
Annapham95 Chọn kết luận sai: Khi giữ điểm chính giữa của dây treo con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 3
D Xác định khoảng cách từ hình chiếu của điểm treo con lắc Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Góc nghiêng của dây treo quả lắc so với phương thẳng đứng là Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Lực căng của dây treo quả nặng khi nó ở biên là bao nhiêu khi vật có m= 200g. Bài tập Dao động cơ 1
L Xác định chu kì của con lắc và lực căng cực đại của dây treo Bài tập Dao động cơ 0
lam_vuong Lực đàn hội cực đại và cực tiểu tác dụng lên dây treo là Bài tập Dao động cơ 1
Q Suất điện động suất hiện trên thanh treo con lắc Bài tập Dao động cơ 6
banana257 Lực căng của dây treo có độ lớn bằng trọng lực vật treo thì Bài tập Dao động cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top