Tìm lực căng dây T tại thời điểm dây nghiêng góc lớn nhất.

Bài toán
Quả cầu tích điện có q=8,66*10^-6(C), khối lượng m=1,5(g) được treo bàng 1 dây nhẹ cách điện trong 1 điện trường đều nằm ngang, độ lớn $E=\dfrac{1000V}{m}$, dây treo hợp với phương thẳng đứng 1 góc $\alpha=30^0$. Bây giờ đổi hướng điện trường theo chiều ngược lại, đồng thời độ lớn cũng giảm xuống chỉ còn 1/3 so với ban đầu 1 cách tức thời. Tìm lực căng dây T tại thời điểm dây nghiêng góc lớn nhất.
Mong mọi người làm nhanh giùm e kai. . . Thanks mọi người trk. :! !
 
Bài toán
Quả cầu tích điện có q=8,66*10^-6(C), khối lượng m=1,5(g) được treo bàng 1 dây nhẹ cách điện trong 1 điện trường đều nằm ngang, độ lớn $E=\dfrac{1000V}{m}$, dây treo hợp với phương thẳng đứng 1 góc $\alpha=30^0$. Bây giờ đổi hướng điện trường theo chiều ngược lại, đồng thời độ lớn cũng giảm xuống chỉ còn 1/3 so với ban đầu 1 cách tức thời. Tìm lực căng dây T tại thời điểm dây nghiêng góc lớn nhất.
Mong mọi người làm nhanh giùm e kai. . . Thanks mọi người trk. :! !
Lời giải

capture1.GIF
Ta có hình vẽ :D :D
Ban đầu vật ở vị trí $O_{1}$
$$\tan \alpha _{1}=\dfrac{F_{d}}{P}=\dfrac{qE}{mg}\approx \dfrac{1}{\sqrt{3}}\leftrightarrow \alpha _{1}=30^{0}$$
Khi đảo chiều điện trường; vị trí cân bằng mới của vật ở $O_{2}$
$$\tan \alpha _{2}=\dfrac{1}{2}\dfrac{qE}{mg}\approx \dfrac{1}{2\sqrt{3}}\leftrightarrow \alpha _{2}\approx 16^{0}$$
Gia tốc hiệu dụng lúc này:
$$g'=\dfrac{g}{\cos \alpha _{2}}$$
Vật dao động với biên độ góc:
$$\alpha _{0}=\alpha _{1}+\alpha _{2}=46^{0}$$
Vậy lực căng dây khi vật ở vị trí biên:
$$T=mg'\cos \alpha _{0}=0,0015.\dfrac{10}{\cos 16^{0}}\cos 46^{0}\approx 0,011\left(N\right)$$
 
Lời giải

Ta có hình vẽ :D :D
Ban đầu vật ở vị trí $O_{1}$
$$\tan \alpha _{1}=\dfrac{F_{d}}{P}=\dfrac{qE}{mg}\approx \dfrac{1}{\sqrt{3}}\leftrightarrow \alpha _{1}=30^{0}$$
Khi đảo chiều điện trường; vị trí cân bằng mới của vật ở $O_{2}$
$$\tan \alpha _{2}=\dfrac{1}{2}\dfrac{qE}{mg}\approx \dfrac{1}{2\sqrt{3}}\leftrightarrow \alpha _{2}\approx 16^{0}$$
Gia tốc hiệu dụng lúc này:
$$g'=\dfrac{g}{\cos \alpha _{2}}$$
Vật dao động với biên độ góc:
$$\alpha _{0}=\alpha _{1}+\alpha _{2}=46^{0}$$
Vậy lực căng dây khi vật ở vị trí biên:
$$T=mg'\cos \alpha _{0}=0,0015.\dfrac{10}{\cos 16^{0}}\cos 46^{0}\approx 0,011\left(N\right)$$
Bài này không dùng được công thức $T=mg\left(3\cos \alpha -2\cos \alpha o\right)$ à ban
 
$ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này không dùng được công thức T=mg\left(3\cos \alpha -2\cos \alpha o\right) à ban $
CT đấy chỉ dùng cho vật có VTVB thẳng đứng hay nói cách khác là vật chỉ chịu tác dụng của ngoại lức duy nhất là trọng lực thì phải bạn ạ
 

Quảng cáo

Top