Tính lực ms để thang đứng yên.

Bài toán
Dặt cái thang tựa vào mặt tường nghiêng, có góc nghiêng so với phương thẳng đứng 1 góc $\alpha$ (coi sàn nhà k có lưc ms, biết trọng tâm nằm giữa tháng, thang co chiều dài L).
A) Tính lực ms để thang đứng yên.
B) Xét xem nếu một người trèo lên thì ở nhung vị trí nào của thang để thang giữ được cân băng
 

Quảng cáo

Top