Tổng hợp 1 số câu trong đề thi thử

Bài toán
1
Trong mạch dao động LC lí tưởng. Thời gian ngắn nhất để năng lượng giảm từ cực đại còn 1 nửa của cực đâị là $t=1,5.10^{-6}s$. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm còn 1 nửa là
 
Bài toán
2
Hai nguồn sóng kết hợp. Điểm M có vị trí $MS_{1}=14cm,MS_{2}=8cm$ . Điểm N có vị trí $NS_{1}=7cm,NS_{2}=13cm$. Giữa MN có 6 cưc đại , N là cực tiểu . Tính bước sóng ,2 nguồn cùng pha hay ngược pha
 
Bài toán
3
Con lắc lò xo có k=40 và vật nặng m có khối lượng 400g. Từ VTCB kéo ra 1 đoạn A=4cm. Sau khi thả $\dfrac{7\pi }{30}s$ thì giữ đột ngột điểm chính giưa lò xo . Tính A'
 
Bài toán
4
Trong dàn hợp ca đang biểu diễn hát . Đến đoạn điệp khúc mọi ca sĩ đều cùng cường độ âm và tần số . Gỉa xử 1 ng hát có L=68dB . Muốn khán giả nge với L=80dB thì cần bao nhiêu người?
 
Bài toán
5
Mạch RLC. Ở thời điểm $t_{1}$ thì $u_{L}=-20\sqrt{3}. u_{C}=60\sqrt{3},u_{R}=30$ . Ơ thời điểm $t_{2}$ thì $u_{L}=40. u_{C}=-120,u_{R}=0$. Tính U
 
Trong thí nghiệm y-âng nguồn sang S có $\lambda ,D$ không đổi, khoảng cách 2 khen là a có thể thay đổi nhưng S luôn cách đều 2 nguồn. Xét điểm M trên màn , lúc đầu là vân sáng bậc 4. Khi giảm hoặc tăng a 1 khoảng $\Delta _{a}$ thì tại M là vân sáng bậc k hoặc 3k. Nếu tăng khoảng cách $2\Delta _{a}$ thì tại M là vân sáng bậc ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
GS.Xoăn Tổng hợp lời giải một số câu khó trong đề thi thử THPT Quốc gia 2015 lần 2- Bamabel Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
JDieen XNguyeen Tổng hợp đề thi của thầy Nguyễn Bá Linh Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
JDieen XNguyeen Tổng hợp đề thi thử vật lý phổ thông Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
datanhlg Tuyển tập đề thi thử vật lí của các trường phía Bắc đã tổng hợp Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 1
rocklee213 1 số đề thi thử của của trường THPT 2015 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
San Bằng Tất Cả 17 đề thi thử Đại học năm 2011 - THPT Lạng Giang số 1 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
anhthich274 Đề thi thử số 4 vật lí VLTT số 116 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2
NTH 52 Đề thi môn vật lí lần 7/2013 trường học số Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
anhthich274 Đề thi thử tháng 3 Vật lý tuổi trẻ 2013 số 115 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 6
NTH 52 Đề thi thử DH môn vật lí lần 6 năm 2013 của trường học số Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 6
anhthich274 Đề thi thử tháng 2 Vật lý tuổi trẻ 2013 số 114 Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
T Đề kiểm tra $15^'$ số $3$ Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0
T Đề kiểm tra $15^'$ số $2$ Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2
crazyfish2008 Đề thi thử số 1 năm 2011 Đại Học môn Vật Lý của boxmath.vn Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 0

Quảng cáo

Top