Con lắc đơn treo trong thang máy.

ĐỀ BÀI
Con lắc đơn treo ở trần 1 thang máy , đang dao động điều hoà. Khi con lắc về đúng tới VTCB thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều nên trên thì.​
A. Biên độ dao động giảm.​
B. Biên độ không thay đổi.​
C. Lực căng dây giảm.​
D. Biên độ dao động tăng.​
 
Passion đã viết:
ĐỀ BÀI
Con lắc đơn treo ở trần 1 thang máy , đang dao động điều hoà. Khi con lắc về đúng tới VTCB thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều nên trên thì.​
A. Biên độ dao động giảm.​
B. Biên độ không thay đổi.​
C. Lực căng dây giảm.​
D. Biên độ dao động tăng.​
Con lắc đơn đặt trong lực lại, xuất hiện $g'$. Khi đó T, f,w thay đổi, nhưng A không đổi.
Chọn $B$.
Ps: chém láo.
 
Passion đã viết:
ĐỀ BÀI
Con lắc đơn treo ở trần 1 thang máy , đang dao động điều hoà. Khi con lắc về đúng tới VTCB thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều nên trên thì.​
A. Biên độ dao động giảm.​
B. Biên độ không thay đổi.​
C. Lực căng dây giảm.​
D. Biên độ dao động tăng.​

Bài làm:
Tại vị trí cân bằng , chất điểm đang chuyển động với vận tốc cực đại $V_{max}$.​
Do vậy khi thang máy chuyển động nhanh dần đều nên trên, năng luợng không bị mất đi, do vậy cơ năng sẽ được bảo toàn. Suy ra:​
$\omega.A= \omega'.A'$. .​
*Mặt khác: $g'= g+a$ và $\omega'= \sqrt{\dfrac{g'}{l}}$ hay $\omega'$ tăng.Như vậy $A$ giảm.​
Ta chọn A
Đây đều là suy nghĩ của mình, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này là Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập không có đáp án. :D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Khi con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ Lí thuyết Dao động cơ 2
Fel Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 0
Hải Quân Chọn phát biểu sai về sự tương tự giữa dao động với góc lệch nhỏ của con lắc đơn với dao động điện Lí thuyết Dao động cơ 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Chu kì dao động của con lắc đơn sẽ: Lí thuyết Dao động cơ 3
A Dao động tự do của một con lắc đơn được xem là một dao động điều hòa khi và chỉ khi Lí thuyết Dao động cơ 4
K Lực phục hồi để tạo ra dao động của con lắc đơn là Lí thuyết Dao động cơ 5
E Con lắc đơn chịu tác dụng ngoại lực Lí thuyết Dao động cơ 3
T Phân tích trọng lực của con lắc đơn thành 2 lực Lí thuyết Dao động cơ 1
hao.baobinh10 Khi thang máy rơi tự do thì chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là Lí thuyết Dao động cơ 4
Oneyearofhope Phát biểu nào dưới đây với con lắc đơn dao động điều hòa là không đúng. Lí thuyết Dao động cơ 2
huynhcashin Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 5
NTH 52 Tìm kết luận sai về chu kì của con lắc đơn? Lí thuyết Dao động cơ 1
lvcat Con lắc đơn gắn với Trái Đát là dao động gì Lí thuyết Dao động cơ 2
NTH 52 Chọn câu trả lời đúng nhất về con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 1
kiemro721119 Bài toán: Chọn đáp án đùng về dao động điều hòa của con lắc đơn: A. Khi đưa từ chân không vào không Lí thuyết Dao động cơ 2
thehiep Con lắc đơn treo trong lực lạ Lí thuyết Dao động cơ 1
V Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nghiêng góc a thì chu kì dao động riêng của con lắc phụ thuộc vào Lí thuyết Dao động cơ 0
kienduc_2000 Một con lắc lò xo dao động tắt dần theo phương ngang có lực ma sát nhỏ. Khi vật dao động dừng lại th Lí thuyết Dao động cơ 0
Nguyễn Minh Cảnh Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Lí thuyết Dao động cơ 4
C Biên Độ dao động của con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 1
V Sự biến động của chu kì khi cho con lắc đổi phương chuyển động! Lí thuyết Dao động cơ 4
M Thắc mắc về con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 2
Long Stoner Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau về các con lắc trong quá trình các thang máy được gia tốc Lí thuyết Dao động cơ 1
hoàidien Lí thuyết con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 8
C Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 3
Hinta Vũ Ngọc Anh Con lắc lò xo trong thang máy Lí thuyết Dao động cơ 4
C Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo phát biểu nào sau đây là không đúng Lí thuyết Dao động cơ 2
P Tại sao con lắc lò xo không phụ thuộc vào khối lượng của vật Lí thuyết Dao động cơ 8
Mai Bò Dao động của hai con lắc bằng sắt và bằng gỗ Lí thuyết Dao động cơ 1
huynhcashin Chọn đáp án Sai khi nói về dao động của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 2
NTH 52 Giải quyết thắc mắc về một vấn đề trong hiệu chỉnh chu kì con lắc: con lắc đặt ở độ sâu Lí thuyết Dao động cơ 0
To_Be_The_Best Giá trị con lắc thay đổi như thế nào ? Lí thuyết Dao động cơ 6
K Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, lực phục hồi tác dụng lên vật Lí thuyết Dao động cơ 9
titan Thời gian mà con lắc dao động Lí thuyết Dao động cơ 4
P VTCB của con lắc lò xo treo trong thang máy chuyển động Lí thuyết Dao động cơ 1
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng về chu kì của con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 3
K Xác định biên độ con lắc lò xo trong thang máy Lí thuyết Dao động cơ 2
H Năng lượng dao động điều hòa của một con lắc lò xo thay đổi như thế nào khi... Lí thuyết Dao động cơ 2
lvcat Sự thay đổi của chu kì con lắc Lí thuyết Dao động cơ 1
J Sự thay đổi của biên độ con lắc lò xo trong thang máy Lí thuyết Dao động cơ 1
thehiep Quả cầu của con lắc được tích một lượng điện tích $q$, treo con lắc vào trong một điện trường biến t Lí thuyết Dao động cơ 2
thehiep Con lắc lò xo treo ở trần một xe lăn xuống dốc nghiêng. Lí thuyết Dao động cơ 3
triminhdovip137 Sau đó con lắc lò xo như thế nào Lí thuyết Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top