f biến thiên Giá trị cực đại của hiệu điện thế hai đầu tụ điện là?

Bài toán
Đặt điện áp $u = 120\sqrt{2}\cos {2\pi ft} \left(V\right)$ (trong đó $f$ thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L$, điện trở $R$ và tụ điện có điện dung $C$ (với $CR^2 < L$). Khi $f = f_1 = 25 Hz$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện cực đại. Khi $f = f_2 = 50 Hz$ thì điện áp hai đầu điện trở cực đại. Giá trị cực đại của hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. 145 V.
B. 124 V.
C. 104 V.
D. 173 V.
Mình tính ra kết quả là gần bẳng $257 V$, nhưng sợ kết quả và cách làm chưa chuẩn. Các bạn giúp mình nhé!
 
Last edited:
Lời giải
$U_{0L_{max}}=\dfrac{U_0}{\sqrt{\dfrac{R^2C}{L} - \dfrac{R^4C^2}{4L^2}} }$
$\omega ^2_1=\dfrac{1}{LC} - \dfrac{R^2 }{2L^2} = 50^2\pi ^2$
$\omega ^2_2=\dfrac{1}{LC} = 100^2\pi ^2$
$ \Rightarrow \dfrac{R^2C}{L}= 1,5$
$ \Rightarrow U_0= 175 $
D.
 
Last edited:
Bài toán
Đặt điện áp $u = 120\sqrt{2}\cos _2\pi ft \left(V\right)$ (trong đó $f$ thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L$, điện trở $R$ và tụ điện có điện dung $C$ (với $CR^2 < L$). Khi $f = f_1 = 25 Hz$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện cực đại. Khi $f = f_2 = 50 Hz$ thì điện áp hai đầu điện trở cực đại. Giá trị cực đại của hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. 145 V.
B. 124 V.
C. 104 V.
D. 173 V.
Mình tính ra kết quả là gần bẳng $257 V$, nhưng sợ kết quả và cách làm chưa chuẩn. Các bạn giúp mình nhé!
Mình tính ra $U_{L}^{max}=123,94\left(V \right)$
 
Bài toán
Đặt điện áp $u = 120\sqrt{2}\cos _2\pi ft \left(V\right)$ (trong đó $f$ thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L$, điện trở $R$ và tụ điện có điện dung $C$ (với $CR^2 < L$). Khi $f = f_1 = 25 Hz$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện cực đại. Khi $f = f_2 = 50 Hz$ thì điện áp hai đầu điện trở cực đại. Giá trị cực đại của hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. 145 V.
B. 124 V.
C. 104 V.
D. 173 V.
Mình tính ra kết quả là gần bẳng $257 V$, nhưng sợ kết quả và cách làm chưa chuẩn. Các bạn giúp mình nhé!
Lời giải

$$\dfrac{\omega _{c}}{\omega _{L}}=1-\dfrac{CR^{2}}{2L}$$
Với $\omega _{c};\omega _{L}$ là các giá trị làm Uc max; UL max.
$$U_{c_{max}}=U_{l_{max}}=\dfrac{2UL}{R\sqrt{4LC-R^{2}C^{2}}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-\left(\dfrac{\omega _{c}}{\omega _{L}} \right)^{2}}}$$
Bạn áp dụng CT thì kết quả ra gần đáp án B. nhất đó :)
 
Mình giải thế này, không biết sai sót chỗ nào không.
$U_{R}^{\max} \Leftrightarrow \omega _1 =\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$
$U_C^{\max} \Leftrightarrow \omega _2 =\dfrac{1}{L}\sqrt{\dfrac{\dfrac{2L}{C}-R^2}{2}}$
Theo đề ra ta có $\omega _2=\dfrac{1}{2}\omega _1\Rightarrow \dfrac{1}{L}\sqrt{\dfrac{\dfrac{2L}{C}-R^2}{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\Leftrightarrow 2R^2C=3L$
$U_C^{\max}=U_L^{\max}=\dfrac{2UL}{\sqrt{4R^2CL-R^4C^2}}=\dfrac{2UL}{\sqrt{6L^2-\left( \dfrac{3L}{2} \right)^2}} \approx 123,94 \left(V\right)$
Cũng gần với đáp án B nhất.
 
Last edited:
Mình giải thế này, không biết sai sót chỗ nào không.
$U_{R}^{\max} \Leftrightarrow \omega _1 =\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$
$U_C^{\max} \Leftrightarrow \omega _2 =\dfrac{1}{L}\sqrt{\dfrac{\dfrac{2L}{C}-R^2}{2}}$
Theo đề ra ta có $\omega _2=\dfrac{1}{2}\omega _1\Rightarrow \dfrac{1}{L}\sqrt{\dfrac{\dfrac{2L}{C}-R^2}{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\Leftrightarrow 2R^2C=3L$
$U_C^{\max}=U_L^{\max}=\dfrac{2UL}{\sqrt{4R^2CL-R^4C^2}}=\dfrac{2UL}{\sqrt{6L^2-\left( \dfrac{3L}{2} \right)^2}} \approx 123,94 \left(V\right)$
Cũng gần với đáp án B nhất.
Mình tính toán thế nào không biết ra $CR^2=0,5L$, nhìn đi nhìn lại vẫn vậy :(
Mà Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này hỏi giá trị cực đại nên mình nghĩ ta phải lấy cực đại của cực đại :D tức là lấy max $U_{0L}$ cơ!
 
Mình tính toán thế nào không biết ra $CR^2=0,5L$, nhìn đi nhìn lại vẫn vậy :(
Mà Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này hỏi giá trị cực đại nên mình nghĩ ta phải lấy cực đại của cực đại :D tức là lấy max $U_{0L}$ cơ!
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hỏi là giá trị cực đại, nên chỉ cần lấy giá trị hiệu dụng cực đại nhân với $\sqrt{2}$ là được. Kết quả đúng là $175$ $V$. Còn đã là cực đại thì làm gì còn giá trị nào lớn hơn nữa bạn.
 
Mình tính toán thế nào không biết ra $CR^2=0,5L$, nhìn đi nhìn lại vẫn vậy :(
Mà Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này hỏi giá trị cực đại nên mình nghĩ ta phải lấy cực đại của cực đại :D tức là lấy max $U_{0L}$ cơ!
Trong các đề thi, người ta không bao giờ bảo mình tính $U_{0L}$ cả bạn à; người ta chỉ yêu cầu tính $U_{L}^{max}$ thôi, tức là tìm giá trị hiệu dụng cực đại.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
A C biến thiên Điều chỉnh C = $C_2$ thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB đạt cực đại, giá trị cực đại đó xấp xỉ b Bài tập Điện xoay chiều 2
H C biến thiên Giá trị cực đại đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 7
BoythichFAP f biến thiên Điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 11
P $U_{AN}$ cực đại thì f gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 3
xuanhoang281 R biến thiên Điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
xuanhoang281 f biến thiên Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn MB đạt cực đại, giá trị đó bằng? Bài tập Điện xoay chiều 10
xuanhoang281 f biến thiên Khi f có giá trị nào sau đây thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây có giá trị cực đại: Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 C biến thiên $U_{MB}$ cực tiểu có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suât tiêu thụ trên mạch cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suât tiêu thụ trên mạch cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 3
NTH 52 f biến thiên Khi điều chỉnh $\omega$ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao n Bài tập Điện xoay chiều 1
M Giá trị cực tiểu của $U_{MB}$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 3
isaacnewtontp C biến thiên Giá trị cực đại của tổng điện áp hiệu dụng $(U_{AM} + U_{MB})$ là Bài tập Điện xoay chiều 11
21653781 Hiệu điện thế cực đại Uo và hiệu điện thế tức thời uAB có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị cực đại đó? Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Công suất tỏa nhiệt cực đại, tính giá trị Pmax Bài tập Điện xoay chiều 1
S f biến thiên Giá trị cực đại của cuộn cảm gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn Tức thời Điện áp cực đại hai đầu AB gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn C biến thiên Với giá trị nào của C thì vôn kế chỉ giá trị cực tiểu, số chỉ vôn kế lúc đó là : Bài tập Điện xoay chiều 6
Khám phá vũ trụ. Tính giá trị cực đại của điện tích trên các bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 4
tam01235 Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là Bài tập Điện xoay chiều 4
inconsolable R biến thiên Tính giá trị công suất cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
datanhlg f biến thiên Dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng cực đại là $I_{M}$ và có dạng? Bài tập Điện xoay chiều 1
Muộn L biến thiên Để điện áp hai đầu cuộn cảm cực đại thì giá trị của $Z_{L}$ gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 f biến thiên Giữa 2 đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, giá trị cực đại gần giá trị nhất nào sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 4
phatthientai f biến thiên Giá trị cực đại giữa hai đầu cuộn cảm trên là Bài tập Điện xoay chiều 4
T Công suất tức thời của đoạn mạch có giá trị cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 0
D f biến thiên Hỏi giá trị cực đại đó gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 9
thiên ân Giá trị cực đại của UR+UL là Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tính tỉ số các giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng trong hai trường hợp trên Bài tập Điện xoay chiều 2
D MPĐ Suất điện động xuất hiện trong cuộn dây của máy phát điện có giá trị cực đại khi ? Bài tập Điện xoay chiều 1
JDieen XNguyeen Giá trị cực đại đó là Bài tập Điện xoay chiều 1
P MPĐ Khi rôto quay với tốc độ bằng bao nhiêu thì cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 7
chinhanh9 C biến thiên Giá trị cực đại đó là? Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong f biến thiên Điện áp cực đại hai đầu tụ điện gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 14
inconsolable C biến thiên Hỏi với giá trị nào của C thì công suất trong mạch cực đại: Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tức thời Giá trị cực đại của dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin C biến thiên Điều chỉnh C để hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuôn dây cực đại thì giá trị của R là Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top