Tính khoảng thời gian để độ lớn vận tốc của vật dao động không nhỏ hơn $2\pi cm/s$

Bài toán :
Một vật dao động điều hòa với biên độ $4 cm$ , chu kì $T=2s$ . Trong một chu kì , khoảng thời gian để độ lớn vận tốc của vật dao động không nhỏ hơn $2\pi cm/s$ là :

A. $\dfrac{2}{3}s$

B. $\dfrac{1}{3}s$

C. $1s$

D. $\dfrac{1}{6}s$
 
dtdt95 đã viết:
Bài toán :
Một vật dao động điều hòa với biên độ $4 cm$ , chu kì $T=2s$ . Trong một chu kì , khoảng thời gian để độ lớn vận tốc của vật dao động không nhỏ hơn $2\pi cm/s$ là :

A. $\dfrac{2}{3}s$
B. $\dfrac{1}{3}s$
C. $1s$
D. $\dfrac{1}{6}s$

TBài làm
Trước tiên ta có: $\mid x\mid= \sqrt{A^2- \left(\dfrac{v}{\omega } \right)^2}$​
Mặt khác theo giả thiết Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán : $v\geq 2\pi $ suy ra $ \mid x\mid \leq 2\sqrt{3}$​
Như vậy vật chuyển động lân cận VTCB​
Vẽ đường tròn ta suy ra trong một chu kì , thời gian đề vật dao động thoả mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là: $t= \dfrac{120T}{360}= \dfrac{T}{3} = \dfrac{2}{3} s $​
Chọn A.
 
Passion đã viết:
dtdt95 đã viết:
Bài toán :
Một vật dao động điều hòa với biên độ $4 cm$ , chu kì $T=2s$ . Trong một chu kì , khoảng thời gian để độ lớn vận tốc của vật dao động không nhỏ hơn $2\pi cm/s$ là :

A. $\dfrac{2}{3}s$
B. $\dfrac{1}{3}s$
C. $1s$
D. $\dfrac{1}{6}s$

TBài làm
Trước tiên ta có: $x= \sqrt{A^2- \left(\dfrac{v}{\omega } \right)^2}$​
Mặt khác theo giả thiết Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán : $v\geq 2\pi $ suy ra $x \geq 2\sqrt{3}$​
Như vậy vật chuyển động lân cận biên.​
Vẽ đường tròn ta suy ra trong một chu kì , thời gian đề vật dao động thoả mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là: $t= \dfrac{120T}{360}= \dfrac{T}{3} = \dfrac{2}{3} s $​
Chọn A.
Giải
Một hướng khác ( dùng trục vận tốc )
$$v_{max} =4\pi.cm/s$$
Trong một chu kì thời gian mà độ lớn vận tốc không bé hơn $\dfrac{v_{max}}{2}$ là
$$t=4.\dfrac{T}{12} =\dfrac{2}{3} s$$
Chọn A
 
Passion đã viết:
TBài làm
Trước tiên ta có: $x= \sqrt{A^2- \left(\dfrac{v}{\omega } \right)^2}$
Mặt khác theo giả thiết Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán : $v\geq 2\pi $ suy ra $x \geq 2\sqrt{3}$
Như vậy vật chuyển động lân cận biên.​
Vẽ đường tròn ta suy ra trong một chu kì , thời gian đề vật dao động thoả mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là: $t= \dfrac{120T}{360}= \dfrac{T}{3} = \dfrac{2}{3} s $​
Chọn A.
Đoạn màu đỏ là lvat đã suy luận sai đó .Một lỗi nhỏ thôi mà :grin: .Đoạn màu xạnh phải nhỏ hơn hoặc bằng
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ghjcghj Tính từ lúc $t=0$, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất vào thời điểm nào Bài tập Dao động cơ 4
K Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi động năng bằng thế năng đến khi động năng đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Khoảng thời gian lò xo bị dãn sau khi dao động được 1s tính từ lúc t=0 là: Bài tập Dao động cơ 3
Bo Valenca Tính khoảng thời gian từ lúc dao động đến khi lò xo nén 1cm lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 3
Louis_lawnrence Tính khoảng thời gian từ lần đầu tiên đến lần thứ $2$ hai vật va chạm với nhau Bài tập Dao động cơ 1
San Bằng Tất Cả Tính khoảng thời gian (theo đồng hồ chạy đúng) chuyển động của thang máy từ mặt đất xuống đáy giếng. Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Tính khoảng thời gian từ lần thứ 3, hai chất điểm gặp nhau đến lần gặp nhau thứ 4 của hai chất điểm Bài tập Dao động cơ 2
adamdj Tính khoảng cách giữa hai vật khi vật $m_1$ đổi chiều gia tốc lần thứ hai tính từ thời điểm ban đầu Bài tập Dao động cơ 3
kingkoong Tính tốc độ trung bình bé nhất mà vật có thể đạt được trong khoảng thời gian dao động bằng 1,6s Bài tập Dao động cơ 5
thẳng tiến tớ FTU Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m Bài tập Dao động cơ 8
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
minhlamdc Tính khoảng cách từ O đến vị trí vật dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không? Bài tập Dao động cơ 9
phaidodaihoc1996 Xác định khoảng cách giữa vị trí cân bằng mới và vị trí cân bằng cũ. Tính biên độ mới Bài tập Dao động cơ 6
Mai NTM Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai giao động Bài tập Dao động cơ 12
sooley Tính khoảng cách giữa hai vật khi $m_{1}$ đổi chiều vận tốc lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Xác định biên độ và chu kỳ dao động của vật còn lại sau đó tính khoảng cách giữa 2 vật khi vật Bài tập Dao động cơ 2
S Hai chất điểm dao động điều hòa...tính khoảng cách lớn nhất giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 2
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tính Vo ? Bài tập Dao động cơ 5
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
truhiki Tính khối lượng m của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
M Tính I trong mạch RLC thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
SFW02.8 Tính tiêu cự của thấu kính Bài tập Dao động cơ 0
Đông Hoa Đế Quân Tính vận tốc $v_0$ Bài tập Dao động cơ 2
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
honganle99 Tính biên độ góc $\alpha _0$? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
T Tính thời gian trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 1
H Tính công suất trên mạch LC Bài tập Dao động cơ 1
giolanh Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất Bài tập Dao động cơ 1
V Tính thời gian t kể từ lúc vật bắt đầu trượt đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
Bibubo225 Tính chu kì dao động của con lắc 2 Bài tập Dao động cơ 0
H Tại thời điểm vật cách vị trí cân bằng 6cm, sau đó 0,5s vật có tốc độ 16π. Tính A Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Hương Ly Tính quãng đường vật $m_2$ đi được từ khi thả đế khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 5
caybutbixanh Tính quãng đường mà $m_1$ đi được sau $\frac{41}{60}$ giây kể từ khi thả Bài tập Dao động cơ 4
iori198 Tính hiệu số pha của 2 dao động Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top