Nếu rô to quay với tốc độ 3n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là:

Bài toán
Cho mạch điện RC với $R=15\Omega $. . Đạt vào hai đầu đoạn mạch một máy phát điện xoay chiều 1 pha. Khi rô to quay với tốc độ n vòng/ phút thì $I= 1\left(A\right)$. Khi rô to quay với tốc độ 2n vòng/ phút thì cường độ I=$\sqrt{6}A$. Nếu rô to quay với tốc độ 3n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là:
A. $2\sqrt{5}\Omega $ .
B. $18\sqrt{5}\Omega $ .
C. 3.
D. $\sqrt{5}\Omega $ .
 
Bài toán: Cho mạch điện RC với $R=15\Omega $. . Đạt vào hai đầu đoạn mạch một máy phát điện xoay chiều 1 pha. Khi rô to quay với tốc độ n vòng/ phút thì $I= 1\left(A\right)$. Khi rô to quay với tốc độ 2n vòng/ phút thì cường độ I=$\sqrt{6}A$. Nếu rô to quay với tốc độ 3n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là:
A. : $2\sqrt{5}\Omega $ .
B. :$18\sqrt{5}\Omega $ .
C. : 3.
D. :$\sqrt{5}\Omega $ .
Trả lời: Bài đã được thảo luận tại:
http://vatliphothong.vn/t/2095/
 
Bài toán: Cho mạch điện RC với $R=15\Omega $. . Đạt vào hai đầu đoạn mạch một máy phát điện xoay chiều 1 pha. Khi rô to quay với tốc độ n vòng/ phút thì $I= 1\left(A\right)$. Khi rô to quay với tốc độ 2n vòng/ phút thì cường độ I=$\sqrt{6}A$. Nếu rô to quay với tốc độ 3n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là:
A. : $2\sqrt{5}\Omega $ .
B. :$18\sqrt{5}\Omega $ .
C. : 3.
D. :$\sqrt{5}\Omega $ .
$$I=\dfrac{nE}{\sqrt{R^2+\dfrac{1}{n^2C^2}}}$$
$$2\sqrt{R^2+\dfrac{1}{C^2}}=\sqrt{6R^2+\dfrac{6}{4C^2}}$$
$$\dfrac{1}{C}=6\sqrt{5}$$
$$Z_{C_3}=2\sqrt{5}$$
Đáp án A.
 

Quảng cáo

Top