Để quan sát được các vân giao thoa thì phải đặt dây tóc bóng đèn cách hai khe một khoảng tối thiểu ?

Bài toán
Trong thi nghiệm I-Âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S là một bóng đèn điện có dây tóc thẳng đứng, đường kính d= 0,05 mm đặt song song với hai khe hẹp $F_1$ và $F_2$, cách hai khe một khoảng bằng L. Khoảng cách hai khen là 3 mm và cách màn quan sát vân một khoảng D=90 cm. Đặt trước hai khe $F_1$, $F_2$ một kính lọc sắc chỉ để lọt bức xạ có bước sóng 500 nm. Để quan sát được các vân giao thoa thì phải đặt dây tóc bóng đèn điện cách hai khe một khoảng L tối thiểu bằng bao nhiêu?
A. 20 cm
B. 50 cm
C. 40 cm
D. 50 cm.
 
Bài toán
Trong thi nghiệm I-Âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S là một bóng đèn điện có dây tóc thẳng đứng, đường kính d= 0,05 mm đặt song song với hai khe hẹp $F_1$ và $F_2$, cách hai khe một khoảng bằng L. Khoảng cách hai khen là 3 mm và cách màn quan sát vân một khoảng D=90 cm. Đặt trước hai khe $F_1$, $F_2$ một kính lọc sắc chỉ để lọt bức xạ có bước sóng 500 nm. Để quan sát được các vân giao thoa thì phải đặt dây tóc bóng đèn điện cách hai khe một khoảng L tối thiểu bằng bao nhiêu ?
A. 20 cm
B. 50 cm
C. 40 cm
D. 50 cm.
Mấy anh chị ơi em mới tham gia em không biết làm thế nào để đánh số có màu đen cả. Lần đầu em đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có gì sai sót ở cách trình bày anh chị giúp em với ạ! ^^
 
Bài toán
Trong thi nghiệm I-Âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S là một bóng đèn điện có dây tóc thẳng đứng, đường kính d= 0,05 mm đặt song song với hai khe hẹp $F_1$ và $F_2$, cách hai khe một khoảng bằng L. Khoảng cách hai khen là 3 mm và cách màn quan sát vân một khoảng D=90 cm. Đặt trước hai khe $F_1$, $F_2$ một kính lọc sắc chỉ để lọt bức xạ có bước sóng 500 nm. Để quan sát được các vân giao thoa thì phải đặt dây tóc bóng đèn điện cách hai khe một khoảng L tối thiểu bằng bao nhiêu ?
A. 20 cm
B. 50 cm
C. 40 cm
D. 50 cm.
Ra 30cm. Đáp án? ??
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Phải đặt màn E cách thấu kính 1 đoạn nhỏ nhất bằng bao nhiêu để có thể quan sát được vân giao thoa. Bài tập Sóng ánh sáng 2
Hassan_pro Để cường độ sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu thì S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
hankhue Để vân sáng trung tâm trở thành vân tối thứ 2 thì phải dịch chuyển khe S theo phương song song: Bài tập Sóng ánh sáng 0
apple13197 Khoảng cách giữa hai vị trí của màn để H là cực đại giao thoa lần đầu và cực tiểu giao thoa lần cuối Bài tập Sóng ánh sáng 4
apple13197 Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vết sáng ở đấy bể có một vạch màu trắng là Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Bề rộng nhỏ nhất của khe nguồn S để không nhìn thấy hệ vân nữa là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Change Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng dưới đáy bể có một vạch sáng màu trắng là Bài tập Sóng ánh sáng 8
O Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng của chùm tới có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
0 Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng chùm tia tới có giá trị lớn nhất bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Bề dày e tối thiểu bằng bao nhiêu để khoảng vân dịch chuyển sao cho vân sáng chiếm chỗ vân tối? Bài tập Sóng ánh sáng 1
chinhanh9 Để chùm tia ló song song thì góc A' phải có giá trị là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Để có tán sắc của tia sáng trắng khi qua lăng kính thì góc tới i phải thỏa điều kiện Bài tập Sóng ánh sáng 1
xuongrongnt Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng của chùm tia tới có giá trị lớn nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 3
hang49 Điều kiện để tia sáng không ló ra được mặt bên thứ 2 là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
T Điều kiện để không có tia sáng lọt ra khỏi lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 1
hang49 Tính độ rộng tối thiểu của khe S để hệ vân biến mất Bài tập Sóng ánh sáng 4
L Xác định $\lambda _{1}$ để vân sáng bậc 2 của $\lambda _{2}=0,4\mu m$ trùng với một vân tối của $\la Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng ở đấy bể có một vạch sáng màu trắng Bài tập Sóng ánh sáng 0
lvcat Điều kiện để có giao thoa trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 5
Sao Mơ Hỏi phải quay lăng kính một góc bằng bao nhiêu để tia ló màu đỏ truyền đối xứng qua lăng kính? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Đoạn $O_{1}M$ có giá trị lớn nhất là bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại: Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Để cho 2 chùm tia ló màu khác nhau, sau tấm thủy tinh tách rời nhau thì bề rộng chùm tia tới Bài tập Sóng ánh sáng 2
adamdj Tính thời gian ngắn nhất để vân sáng trung tâm O đi từ vị trí ban đầu đến M Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Nếu nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước để khoảng vân không đổi thì a là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
•One-HicF Tính thời gian ngắn nhất để vân sáng trung tâm $O$ đi từ vị trí ban đầu đến $M$? Bài tập Sóng ánh sáng 1
adamdj Bề dày $e$ của bản mặt song song phải nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây để cường độ sáng t Bài tập Sóng ánh sáng 2
crazyfish2008 Bán kính r nhỏ nhất của quả cầu để sau khi đặt người ta thấy được vân tối tại O? Bài tập Sóng ánh sáng 0
crazyfish2008 Tìm độ dày của bản mặt song song để hai chùm bức xạ tách rời nhau Bài tập Sóng ánh sáng 0
_hieen_ Tìm vị trí của S mà người quan sát thấy. Bài tập Sóng ánh sáng 0
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ahehe Số vân sáng quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 10
T Màn quan sát cách mặt phẳng 2 khe một đoạn Bài tập Sóng ánh sáng 2
T Số vân sáng quan sát được tối đa là Bài tập Sóng ánh sáng 0
K Trên màn quan sát thấy trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 4 vân Bài tập Sóng ánh sáng 1
A Số vân quan sát đc trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Q Tổng số vân sáng và tối quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 4
Q Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 0
apple13197 Trên bề rộng L= 2,34 mm của màn ảnh, số vân sáng màu có $\lambda _{2} =0,585 \mu m$ quan sát thấy là Bài tập Sóng ánh sáng 5
K Số vân sáng quan sát được là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
Hải Quân Số vân sáng và số màu vân quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Số vân sáng quan sát được trên MN là Bài tập Sóng ánh sáng 2
0 Giả sử bề rộng trường giao thoa đủ lớn, quan sát trên màn sẽ Bài tập Sóng ánh sáng 0
inconsolable Vạch đen đầu tiên quan sát được cách vân trung tâm: Bài tập Sóng ánh sáng 4
datanhlg Ta quan sát được các vân sáng đỏ và lục là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
cuonghp96 Ta quan sát được số vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
tam01235 Quan sát được số vân sáng đơn sắc bằng Bài tập Sóng ánh sáng 13
datanhlg Số vân sáng trùng nhau quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tổng số vân sáng quan sát được trong khoảng $MN$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Xuân Thành Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 5
haninso Trên MN quan sát thấy bao nhiều vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top