Tìm quy luật biến thiên điện tích của tụ

Bài toán
Cho mạch dao động gồm tụ điện C và cuộn dây thuần cảm $L_1 = L$. Tại thời điểm khi điện tích của tụ là Q và cường độ dòng điện qua cuộn dây là I thì người ta mắc thêm cuộn dây thuần cảm $L_2 = 2L$ song song với cuộn $L_1$.
A) Tìm quy luật biến thiên điện tích của tụ.
B) khi Qmax thì dòng điện qua 2 cuộn cảm có chiều như thế nào và có giá trị bao nhiêu?
 
Q' là điện tích của tụ tại thời điểm bất kì . I1 , i2 là cường độ dòng điện qua cuộn cảm L1 , L2 tại thời điểm đó
Ta có $\dfrac{Q^{2}}{2C} + \dfrac{LI^{2}}{2}= \dfrac{q^{2}}{2C}+\dfrac{Li1^{2}}{2}+Li2^{2}$Trong đó $i_1 + i_2 = I$ .
Áp dụng bất đt bu nhi a ta có $i_1^{2} + 2i_2^{2}\geq I^{2}\dfrac{2}{3}$ Thay vào suy ra $qmax=\sqrt{Q^{2}+\dfrac{LI^{2}C}{3}}$ xảy ra khi $i_1=2i_2$ . Chiều thì mình chịu . Không biết cách này có đúng không nưa
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
shochia Tìm giá trị $C_{1}$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
EnzoCriska Tìm cường độ dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
minhtangv Tìm khoảng cách BC Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Dinhquangd41 Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần nguồn điện trong mạch bằng nhau Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
K Tìm chu kì Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Tìm độ cao min Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
chinhanh9 Tìm giới hạn biến thiên của độ tự cảm trong mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
A Tìm điện áp cực đại giữa 2 đầu cuộn dây! Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
HuyGooner Tìm tần số riêng của mạch mắc L với C1 ghép nối tiếp C2 Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
P Tìm giá trị của điện dung C? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
lam_vuong Mạch thực hiện dao động điện từ với biểu thức năng lượng từ trường $W_t$. Tìm C Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
lam_vuong TÌm $L$ trong các khung thời gian trên? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
lam_vuong TÌm $L$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
tkvatliphothong Tìm khoảng ngắn nhất từ lúc điện tích trên tụ đạt giá trị cực đại đến lúc còn nửa giá trị cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
lvcat Tìm bước sóng khi nhúng tụ vào điện môi có hằng số điện môi băng 2 Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
nguyenthiepww Sau đó đóng K, tìm cường độ dòng điện cực đại trong mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 11
lvcat [ĐH 2012] Tìm góc quay của tụ xoay để mạch $LC$ có $f=1,5 MHz$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
lvcat Tìm tỉ số thời gian dao động và chu kì dao động trong mạch tắt dần Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
lvcat Tìm điện áp trên tụ $C_2$ khi nối tắt tụ $C_1$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
levietnghials Tìm giá trị lớn nhất của $t$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Snow_flower_9x Hình chiếu của P trên 1 đường tròn đường kính của quỹ đạo có tốc độ lớn nhất bằng ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top