Xác định chiết suất n

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, khoảng cách hai khe là 0.8mm, khoảng cách hai khe đến màn là 1.6m. Giao thoa thực hiện với ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda $. Nếu giảm bước sóng đi 0.2$\mu $m thì khoảng vân giảm 1.5 lần. Nếu thực hiện trong môi trường có chiết suất n thì khoảng vân là 0.9mm. Xác định chiết suất n.
A. 1.25
B. 1.5
C. 1.33
D. 1.6
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, khoảng cách hai khe là 0.8mm, khoảng cách hai khe đến màn là 1.6m. Giao thoa thực hiện với ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda $. Nếu giảm bước sóng đi 0.2$\mu $m thì khoảng vân giảm 1.5 lần. Nếu thực hiện trong môi trường có chiết suất n thì khoảng vân là 0.9mm. Xác định chiết suất n.
A. 1.25
B. 1.5
C. 1.33
D. 1.6
Lời giải

$$\dfrac{i_{1}}{i_{2}}=\dfrac{\lambda }{\lambda '}\leftrightarrow 1,5=\dfrac{\lambda }{\lambda -0,2}\Rightarrow \lambda =0,6\left(\mu m\right)$$
Khoảng vân ban đầu:
$$i=\dfrac{\lambda D}{a}=1,2\left(mm\right)$$
Khi đặt trong môi trường chiết suất n:
$$i'=\dfrac{i}{n}\Rightarrow n=\dfrac{i}{i'}=\dfrac{1,2}{0,9}=\dfrac{4}{3}\approx 1,33$$
Đáp án C. :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
Bibubo225 Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 7
Tai Tran Xác định góc hợp bởi 2 tia sáng ló ra khỏi lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 0
VAN SI LUC Xác định số vân sáng trên miền giao thoa và $\frac{i_1}{i_2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Kirito Xác định vị trí hai vân sóng của 2 bức xạ $\lambda _{1}$ và $\lambda _{2}$ trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Xác định $\lambda _1$ Bài tập Sóng ánh sáng 5
N Xác định số vân trùng của 3 ánh sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
San Bằng Tất Cả Xác định khoảng cách giữa $2$ vết sáng đó. Bài tập Sóng ánh sáng 2
T Xác định bước sóng trong giao thoa ánh sáng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Xác định $\lambda_3$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Xác định $\lambda _{1}$ để vân sáng bậc 2 của $\lambda _{2}=0,4\mu m$ trùng với một vân tối của $\la Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Xác định số bức xạ đơn sắc có thể ló ra khỏi lăng kính là Bài tập Sóng ánh sáng 1
triminhdovip137 Xác định bề rộng dải phổ thu được trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 0
__Black_Cat____! Xác định góc quay bàn lăng kính tới vị trí vạch màu tím đỏi chiều chuyển động Bài tập Sóng ánh sáng 0
N Xác định số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 0
T [Hsg Thanh Hóa 2012] Xác định khoảng vân trong giao thoa ánh sáng. Bài tập Sóng ánh sáng 2
Tú Zô Tìm chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 2
H Tìm chiết suất của lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 3
T Tìm chiết suất của lăng kính. Bài tập Sóng ánh sáng 3
Oneyearofhope Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên có giá trị nào? Bài tập Sóng ánh sáng 1
xuongrongnt Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên là Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ xấp xỉ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
inconsolable Tính chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 1
Iukk Thấu kính phân kỳ có chiết suất đối với tia đỏ ($n_{d}^{'}$) và tia tím ($n_{t}^{'}$) liên hệ Bài tập Sóng ánh sáng 1
BackSpace Hệ thức liên hệ giữa chiết suất của thấu kính phân kỳ đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ là Bài tập Sóng ánh sáng 2
BackSpace Tính chiết suất n' của L'. Bài tập Sóng ánh sáng 4
Cador.Halley Phân biệt góc khúc xạ và độ lệch của các tia sáng theo chiết suất Bài tập Sóng ánh sáng 2
Cherry Tìm các chiết suất $n_1$ và $n_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Chiết suất tuyệt đối n của môi trường này bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Trong một chất lỏng có chiết suất đối với ánh sáng này là 1,5 thì bước sóng của ánh sáng này bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
M Tính chiết suất của chất rắn trong suốt đó đối với ánh sáng màu vàng. Bài tập Sóng ánh sáng 3
triminhdovip137 Chiết suất n của chất làm bản mỏng Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Chiết suất của lăng kính đối với tia vàng ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
dreamhigh315 Chiết suất của lăng kính đối với tia sáng màu lam Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím Bài tập Sóng ánh sáng 0
HuyGooner Tính góc tạo bởi tia ló đỏ và tím biết chiết suất của nước đối với đỏ, tím lần lượt là 1,32 và 1,35 Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Cho chiết suất của thủy tinh đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là $\sqrt{3}$ và $\sqrt{2}$ thì tỉ s Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Góc chiết quang bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
P Chiết suất đối với tia đỏ ($n_đ'$) và tia tím ($n_t'$) liên hệ với nhau bởi hệ thức nào? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top