Hỏi sau đó trong qua trình dđ của clđ so vs khi không có điện trường, đại lượng nào k đổi?

Bài toán
1 con lắc đơn đang dđ đh. Biết vật nặng của clđ đc tích điện q>0. Vào thời điểm vật nặng qua VTCB thì một điện trờng có cường độ E hướng xuống đc thiết lập. Hỏi sau đó trong qua trình dđ của clđ so với khi không có điện trường, đại lượng nào k đổi?
A. Lực căng dây cực đại
B. Li độ CĐ dao động
C. Chu kì dđ của clđ
D. Tốc độ CĐ của vật nặng

(Đáp án là D ạ. Nhưng em vẫn chưa hiểu lắm sao mấy câu kia sai và câu D đúng. Cám ơn vì đã giải thích cho em)
 
Bài toán
1 con lắc đơn đang dđ đh. Biết vật nặng của clđ đc tích điện q>0. Vào thời điểm vật nặng qua VTCB thì một điện trờng có cường độ E hướng xuống đc thiết lập. Hỏi sau đó trong qua trình dđ của clđ so với khi không có điện trường, đại lượng nào k đổi?
A. Lực căng dây cực đại
B. Li độ CĐ dao động
C. Chu kì dđ của clđ
D. Tốc độ CĐ của vật nặng

(Đáp án là D ạ. Nhưng em vẫn chưa hiểu lắm sao mấy câu kia sai và câu D đúng. Cám ơn vì đã giải thích cho em)
Đ. Á A.
$T_{max}=mg\left(3-2\cos \alpha _{0}\right)$ Khi con lắc dao động trong điện trường thì g thay đổi dẫn đến T thay đổi.
Đ. Á B.
Năng lượng dao động được bảo toàn nên:
$$\dfrac{1}{2}mgl\alpha _{1}^{2}=\dfrac{1}{2}mg'l \alpha _{2}^{2}\leftrightarrow \dfrac{\alpha _{1}^{2}}{\alpha _{2}^{2}}=\dfrac{g'}{g}$$
g thay đổi dẫn đến li độ CĐ thay đổi.
Đ. Á C.
Cái này thì viết biểu thức tính chu kì ra là thấy ngay :)
Đ. Á D.
Năng lượng dao động của con lắc bằng động năng cực đại.
$$W_{d}max=\dfrac{mv_{max}^{2}}{2}$$
Do năng lượng không thay đổi dẫn đến tốc độ cực đại không đổi.
 
Theo minh nghi la giai thế này g thay đổi nên $\dfrac{1}{2}mgl\alpha o^{2} = \dfrac{1}{2}mg'l\alpha o'^{2}$ hay $g\alpha o^{2}=\alpha o'^{2}g$ . Lại có $v=\sqrt{g'l\dfrac{\alpha o'^{2}}{2}}=\sqrt{gl\dfrac{\alpha o^{2}}{2}}= v$ ban đầu
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoankuty Hỏi loại dao động của chiếc đu là loại dao động gì? Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Khi thay đổi cách kích thích ban đầu thì đại lượng nào sau đây thay đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
Nguyễn Minh Cảnh Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Lí thuyết Dao động cơ 4
tritanngo99 Trong trường hợp nào sau đây dao động của 1 vật có thể có tần số khác tần số riêng của vật Lí thuyết Dao động cơ 1
D Sau 2s gia tốc toàn phần của chất điểm có giá trị nào? Lí thuyết Dao động cơ 2
Long Stoner Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau về các con lắc trong quá trình các thang máy được gia tốc Lí thuyết Dao động cơ 1
L Trong chuyển động dđ điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo t Lí thuyết Dao động cơ 2
hau dau Phát biểu nào sau đây đúng Lí thuyết Dao động cơ 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Phát biểu nào sau đây sai? Lí thuyết Dao động cơ 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Nhận xét nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động cơ 2
C Biểu thức nào sau đây không đúng? Lí thuyết Dao động cơ 2
C Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo phát biểu nào sau đây là không đúng Lí thuyết Dao động cơ 2
A Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hòa của một vật? Lí thuyết Dao động cơ 1
A Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian Lí thuyết Dao động cơ 1
A Phát biểu nào sau đây là đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
A Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính gia tốc của một vật dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
hoankuty Nhận xét nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
K Chọn kết luận đúng về sau va chạm hai vật Lí thuyết Dao động cơ 4
tam01235 Khi nói về dao động điều hòa phát biểu nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động cơ 4
hao.baobinh10 Nhận xét nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 3
huynhcashin Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 5
thanh thương Nhận xét nào sau đây là đúng nếu các điều kiện môi trường là ổn định Lí thuyết Dao động cơ 5
San Bằng Tất Cả Khi so sánh sự tương quan giữa DĐ điện từ tự do với DĐ cơ điều hòa của CLLX, điều nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
D Nhận xét nào sau đây không đúng? Lí thuyết Dao động cơ 5
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng về dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 4
triminhdovip137 Sau đó con lắc lò xo như thế nào Lí thuyết Dao động cơ 2
Đá Tảng Sau khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng nếu: Lí thuyết Dao động cơ 1
L Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm trên đoạn thẳng nào đó? giải thích? Lí thuyết Dao động cơ 1
C Vật dao động điều hòa, tại thời điểm t mà tích giữa li độ và vận tốc của vật âm ( xv<0), khi đó Lí thuyết Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top