Xác định động năng của hạt $\alpha $

Bài toán
Hạt proton có động năng 3,5MeV bắn hạt nhân ${Na_{11}}^{23}$ đứng yên tạo ra hạt nhân X. Hạt $\alpha $ có độ lớn vân tốc bằng 1,0005 lần độ lớn vận tốc của X. Biết tổng năng lượng nghĩ của các hạt trước phản ứng nhiều hơn tổng năng lượng nghĩ của các hạt sau phản ứng là $\Delta E=2,374\left(MeV\right)$, khối lượng của hạt $m_{X}=5m_{\alpha }$. Xác định động năng của hạt $\alpha $
A. 4,4 (MeV)
B. 4,5(MeV)
C. 4,8(MeV)
D. 4,9(MeV)
 
Bài toán
Hạt proton có động năng 3,5MeV bắn hạt nhân ${Na_{11}}^{23}$ đứng yên tạo ra hạt nhân X. Hạt $\alpha $ có độ lớn vân tốc bằng 1,0005 lần độ lớn vận tốc của X. Biết tổng năng lượng nghĩ của các hạt trước phản ứng nhiều hơn tổng năng lượng nghĩ của các hạt sau phản ứng là $\Delta E=2,374\left(MeV\right)$, khối lượng của hạt $m_{X}=5m_{\alpha }$. Xác định động năng của hạt $\alpha $
A. 4,4 (MeV)
B. 4,5(MeV)
C. 4,8(MeV)
D. 4,9(MeV)
Lời giải :
$$_{1}^1p +^{23}_{11}Na \to X +^4_2 \alpha$$
Xét động năng hai hạt $\alpha$ và $X$ :
$$\dfrac{K_{\alpha}}{K_X}=\dfrac{m_{\alpha}.K_{\alpha}}{m_X kX}=\left(\dfrac{1,005}{1}\right)^2.\dfrac{1}{5}=0,2$$
$$K_X=0,2K_{\alpha}$$
Bảo toàn năng lượng thì :
$$\Delta E=K_{\alpha}+K_X-K_p$$
Hay :
$$0,2K_{\alpha}+K_{\alpha}-3,5=2,374$$
$$\Rightarrow K_{\alpha}=4,9 \,\, MeV$$
Đáp án D.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
lethisao Xác định năng lượng của phản ứng tỏa ra hay thu vào Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
hoankuty Hãy xác định tính chất góc giữa hai hạt nhân con $A$và $B$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Xác định số hạt $\alpha$ phóng ra trong 1 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
P Xác định chu kì bán rã của ${}^{234}U$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Xác định chu kì bán rã của X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Xác định chu kì bán rã của chất đó. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
chinhanh9 Nhận định nào đúng về $E_1$ và $E_2$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
V Tính góc tạo bởi hướng của 2 hạt nhân bay ra cùng động năng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ahehe Góc giữa các hướng chuyển động của hạt p và hạy Li có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Hải Quân Động năng của hạt α bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Hải Quân Động năng của hạt α bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
C Động năng hạt proton Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
please help Năm xảy ra động đất là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
please help Động năng hạt $\alpha$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
G Động năng hạt $\alpha$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
T Hai hạt có cùng động năng là hai hạt nào? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
T Tính động năng hạt? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Thanh Lam Động năng mỗi hạt X là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
X Góc tạo bởi phương chuyển động của 2 hạt X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu phản ứng tỏa ra năng lượng \Delta E thì động năng của hạt B là. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
cuonghp96 Động năng của hạt proton sinh ra có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
cuonghp96 Động năng của Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
highhigh Bỏ qua động năng của các hạt sinh ra, năng lượng tối thiểu hạt $\alpha $ để phản ứng xảy ra : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Động năng của hạt nhân C là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
highhigh Hạt đó đang chuyển động với tốc độ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Huy Nguyễn Động năng của hạt anpha xấp xỉ bằng ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Bo Valenca Động năng của hạt nhân X có tốc độ nhỏ hơn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
datanhlg Động năng hạt $\alpha$ chiếm tỉ lệ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
H Động năng của hạt $\alpha$ bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
Oneyearofhope Động năng của hạt $\alpha $ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
luxubuhl Tính động năng của hạt nhân X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
D Tính động năng của hạt $\alpha$ và hạt nhân Rn Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Tìm động năng hạt $\alpha$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
hao.baobinh10 Tỷ số động năng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
San Bằng Tất Cả Động năng của hạt $\alpha $ thu được sau phản ứng là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
superstar Động năng của hạt n là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Heavenpostman Động năng tối thiểu của hạt $\alpha $ để phản ứng xảy ra ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 12
G Góc x giữa chuyển động cáo hạt $\alpha$ có thể bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
H Động năng hạt nhân $\alpha $ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
I Hạt $\alpha $ có động năng 5 MeV bắn phá hạt nhân $_{7}^{14}\textrm{N}$ đứng yên sinh ra hạt p với Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
sooley Động năng của hạt $\alpha$ là $E_{\alpha }=4Mev$. Tính khối lượng hạt $_{92}^{234}\textrm{U}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
K Động năng của hạt $\alpha$ khi đó là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
hongmieu Động năng của hạt notron là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
H Tìm góc giữa hướng chuyển động của các hạt sau phản ứng. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
tramyvodoi Động năng của hạt X: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
ShiroPin Một vật có khối lượng nghỉ là m, có động năng la W thì vận tốc của vật là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
H Một hạt có năng lượng nghỉ gấp $4$ lần động năng của nó, thì hạt chuyển động với tốc độ: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
dtdt95 Nếu bỏ qua động năng của các hạt sinh ra thì động năng tối thiểu của hạt $\alpha$ để phản ứng xảy ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
canhbao Tỷ số động năng của hạt proton và hạt $\alpha $ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 17
B Tính góc giữa phương chuyển động của hai hạt X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top