Tính suất điện động trung bình

Bài toán
Một khung dây hình chữ nhật có diện tích là 200cm. Gồm 50 vòng dây quay đều trong một từ trường đều có cảm ứng từ B=0,5T. Trục quay của khung nằm vuông góc với đường sức từ. Lúc đầu mặt phẳng khung vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Khung quay với tốc độ góc $\omega =100\pi \left(\text{rad}/\text{s}\right)$ Tính suất điện động trung bình trong khung dây trong thời gian nó quay được 15 độ kể từ vị trí ban đầu.
 
Bài toán
Một khung dây hình chữ nhật có diện tích là 200cm. Gồm 50 vòng dây quay đều trong một từ trường đều có cảm ứng từ B=0,5T. Trục quay của khung nằm vuông góc với đường sức từ. Lúc đầu mặt phẳng khung vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Khung quay với tốc độ góc $\omega =100\pi \left(\text{rad}/\text{s}\right)$ Tính suất điện động trung bình trong khung dây trong thời gian nó quay được 15 độ kể từ vị trí ban đầu.
Dạng này khá lạ rồi, mấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dị thế này thì dùng tích phân:
Phương trình suất điện động xuất hiện :
$$e=0,5 \pi \cos \left(100 \pi t-\dfrac{\pi }{2}\right).$$
Tính ra giá trị cực đại là 1,57(V).
Tuy nhiên đầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 yêu cầu giá trị trung bình:
Tính ra:
$$e_{tb} =\dfrac{\int\limits_{0}^{\dfrac{T}{24}} e dt}{\dfrac{T}{24}}.$$
Tính ra:
$$e_{tb} \approx 0,02 \left(V\right).$$
 
Dạng này khá lạ rồi, mấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dị thế này thì dùng tích phân:
Phương trình suất điện động xuất hiện :
$$e=0,5 \pi \cos \left(100 \pi t-\dfrac{\pi }{2}\right).$$
Tính ra giá trị cực đại là 1,57(V).
Tuy nhiên đầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 yêu cầu giá trị trung bình:
Tính ra:
$$e_{tb} =\dfrac{\int\limits_{0}^{\dfrac{T}{24}} e dt}{\dfrac{T}{24}}.$$
Tính ra:
$$e_{tb} \approx 0,02 \left(V\right).$$
Còn cách nào khác không ạ. E chưa học đến tích phân :((
 

Quảng cáo

Top