Điểm dao động với biên độ 1cm cách trung điểm đoạn đường nối 2 nguồn là

Bài toán
Trên mặt nước tại 2 điểm$S_1$,$S_2$ người ta đặt 2 nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình $U_A=6\cos 40\pi t$ $U_B=8\cos 40\pi t$ ( trong đó $U_A , U_B$ tính bằng mm, t tính bằng s ) biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi, trên đoạn thẳng $S_1S_2$ , điểm dao động với biên độ 1 cm và cách trung điểm của đoạn $S_1S_2$ 1 đoạn lớn nhất là:
A. 0,25cm
B. 0,5cm
C. 0,75cm
D. 1cm
 
Bài toán
Trên mặt nước tại 2 điểm$S_1$,$S_2$ người ta đặt 2 nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình $U_A=6\cos 40\pi t$ $U_B=8\cos 40\pi t$ ( trong đó $U_A , U_B$ tính bằng mm, t tính bằng s ) biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi, trên đoạn thẳng $S_1S_2$ , điểm dao động với biên độ 1 cm và cách trung điểm của đoạn $S_1S_2$ 1 đoạn lớn nhất là:
A. 0,25cm
B. 0,5cm
C. 0,75cm
D. 1cm
Biên độ của dao động tổng hợp thỏa mãn:
$$\left|A_{1}-A_{2} \right|\leq A\leq A_{1}+A_{2}$$
Chắc đề bị lỗi :)
 
Bài toán
Trên mặt nước tại 2 điểm$S_1$,$S_2$ người ta đặt 2 nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình $U_A=6\cos 40\pi t$ $U_B=8\cos 40\pi t$ ( trong đó $U_A , U_B$ tính bằng mm, t tính bằng s ) biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi, trên đoạn thẳng $S_1S_2$ , điểm dao động với biên độ 1 cm và cách trung điểm của đoạn $S_1S_2$ 1 đoạn lớn nhất là:
A. 0,25cm
B. 0,5cm
C. 0,75cm
D. 1cm
Đề này không lỗi đâu, li độ sóng tính theo mm mà, :D , biên độ $1cm=10mm=\sqrt{6^2+8^2}$
 
Bài làm:
  • Biên độ của điểm M bất kì:

    $A_{M}^2=6^2+8^2+2.6.8.\cos \dfrac{2\pi \left(d_2-d_1\right)}{\lambda }=10^2$

  • $\Rightarrow \cos \dfrac{2\pi \left(d_2-d_1\right)}{\lambda }=0\Rightarrow d_2-d_1=\left(0,25+0,5k\right)\lambda=0,5+k$

  • Mà đề cho là tính lớn nhất thì chịu, còn nhỏ nhất thì $d=0,25$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
D Số điểm dao động cực đại và ngược pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 2
lethaopdf Số điểm nhiều nhất không dao động Bài tập Sóng cơ 0
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
N Trên chu vi hình chữ nhật $ABCD$, số điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
T Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 3
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
lethisao Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là Bài tập Sóng cơ 1
manhktnd98 Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
DanHien Tại thời điểm t=0, đầu O của sợi dây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu dao động Bài tập Sóng cơ 1
V Số điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 9
H Điểm M cách A 25cm, cách B 5 cm dao động với biên độ bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 8
T Số điểm M trên xx ' dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 2
P Điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 0
UyenUK Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm Bài tập Sóng cơ 0
Tuyển 52LQ Trong khoảng O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha $\dfrac{\pi }{6}$ với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
C Số điểm dao động với biên độ cực đại trên chu vi hình vuông là? Bài tập Sóng cơ 1
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
shochia Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực Bài tập Sóng cơ 1
V Tính giá trị nhỏ nhất của x để điểm M dao động cùng pha với các nguồn A và B. Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BC là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 5
P Li độ dao động của phần tử tại M ở thời điểm t+T/8 là Bài tập Sóng cơ 1
H Li độ dao động của M vào thời điểm $t_2=\left(t_1+2,01\right)$ s bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
L Biên độ dao động của 1 điểm Bài tập Sóng cơ 5
F Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với dao động tại O ? Bài tập Sóng cơ 3
N Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AM cách A 1 khoảng xa nhất là ? Bài tập Sóng cơ 5
N Điểm mà tại đó phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
N Li độ dao động tại điểm M vào thời điểm $t_2 = (t_1 + 2.01)s$ bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 6
N Số điểm dao động vuông pha với hai nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 7
N Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và ngược pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 3
anhhudson Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A trên đường tròn là? Bài tập Sóng cơ 2
N Điểm B gần M nhất dao động cùng pha với S và có biên độ 2mm thì BM là ? Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top