Trung điểm M của A và B có tốc độ cực đại là?

Bài toán
Cho 2 chất điểm A và B dao động với phương trình tương ứng là $x_{A}=12\cos \left(2\pi t-\dfrac{\pi }{6} \right)$ (cm ; s) và $x_{B}=16 \sin \left(2\pi t+\dfrac{5\pi }{6} \right)$ (cm ; s). Trung điểm M của A và B có tốc độ cực đại là:
A. $20\pi \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
B. $0,2\pi \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
C. $14\pi \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
D. $40\pi \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
 
Bài toán
Cho 2 chất điểm A và B dao động với phương trình tương ứng là $x_{A}=12\cos \left(2\pi t-\dfrac{\pi }{6} \right)$ (cm ; s) và $x_{B}=16 \ \text{s}in\left(2\pi t+\dfrac{5\pi }{6} \right)$ (cm ; s). Trung điểm M của A và B có tốc độ cực đại là:
A. $20\pi \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
B. $0,2\pi \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
C. $14\pi \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
D. $40\pi \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
Lời giải

Gọi trung điêm của AB là M
$x_{M}=\dfrac{x_{A}+x_{B}}{2}\Rightarrow A_{M}=10$
A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò x Bài tập Dao động cơ 0
C Tốc độ trung bình của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Tính tốc độ dao động trung bình của hệ từ thời điểm ban đầu đến thời điểm mà lực đàn hồi của lò xo c Bài tập Dao động cơ 3
missyou1946 Những điểm nằm trên trung trực của $S_1S_2$ cách O 1 khoảng nhỏ nhất Bài tập Dao động cơ 8
levietnghials Tốc độ trung bình của vật nặng kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò xo không biến dạn Bài tập Dao động cơ 4
Học Lý Vận tốc trung bình tính từ thời điểm ban đầu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2 là Bài tập Dao động cơ 9
dhdhn Tốc độ trung bình trên quãng đường từ thời điểm ban đầu Bài tập Dao động cơ 2
H Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tốc độ trung bình của vật nhỏ Bài tập Dao động cơ 5
thaoqn99 Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Tốc độ trung bình lớn nhất của ${{m}_{A}}$trong khoảng thời gian $\dfrac{2}{15}\left( s \right)$? Bài tập Dao động cơ 8
kienduc_2000 Tốc độ trung bình từ lúc thả đến vt lò xo ko biến dạng lần 1 Bài tập Dao động cơ 0
V Tốc độ trung bình của vật trọng một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 1
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Hình chiếu của $K$ xuống một đường kính đường tròn có tốc độ trung bình trong một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 12
ghjcghj Vận tốc trung bình của M Bài tập Dao động cơ 2
K Tính công suất trung bình của lực đàn hồi. Bài tập Dao động cơ 4
BoythichFAP Tốc độ trung bình trong một chu kỳ? Bài tập Dao động cơ 1
A Tốc độ trung bình của hệ vật kể từ lúc vật ở M đến khi hệ vật dừng lại là Bài tập Dao động cơ 0
N Độ lớn vận tốc tức thời bằng tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 1
dhdhn Tốc độ trung bình của vật từ khi ngắt đệm từ trường đến khi dừng hẳn? Bài tập Dao động cơ 2
kyubi0310 Công suất trung bình lực phục hồi Bài tập Dao động cơ 1
Q Tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 1
H Tốc độ trung bình của vật dđđh Bài tập Dao động cơ 1
0 Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình là Bài tập Dao động cơ 3
R Tìm vân tốc trung bình Bài tập Dao động cơ 3
Del Enter Vận tốc trung bình của vật Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Thị Khánh Hà Tốc độ trung bình của ảnh S' trong quá trình dao động là: Bài tập Dao động cơ 1
N Tốc độ trung bình của con lắc lò xo giữa hai lần va chạm Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ trung bình của vật khi đi theo 1 chiều giữa 2 vị trí có cùng tốc độ là vo là 20cm/s. Tìm v0 Bài tập Dao động cơ 1
H Xác định độ hụt cơ năng trung bình trong một chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 3
tien dung Tỉ số vận tốc trung bình và tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Vận tốc trung bình của vật M khi đi từ lần va chạm đầu tiên đến lần va chạm tiếp theo gần giá trị nà Bài tập Dao động cơ 1
Mai NTM Độ hao hụt cơ năng trung bình sau 1 chu kì là ? Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Trên mặt nước quan sát được số đường cực đại mỗi bên của đường trung trực AB là Bài tập Dao động cơ 1
N Tốc độ trung bình của vật trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 3
thichhocvatli Tính $V$ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
nhok_ctqh Thời gian và vận tốc trung bình Bài tập Dao động cơ 3
sooley Tính tốc độ trung bình của hệ Bài tập Dao động cơ 5
S Xác định độ hao hụt cơ năng trung bình sau 1 chu kì? Bài tập Dao động cơ 5
Đá Tảng Để con lắc dao động duy trì thì phải bổ xung năng lượng có ccoong suất trung bình là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 0
Heavenpostman Tính tốc độ trung bình ... ? Bài tập Dao động cơ 1
tisdadu Xác định phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng trung bình trong mỗi chu kì Bài tập Dao động cơ 1
N Tính tốc độ trung bình của hệ Bài tập Dao động cơ 2
D Chu kì dao động mới và tốc độ trung bình trong một dao động toàn phần là? Bài tập Dao động cơ 5
HuyGooner Tính tốc độ trung bình của hệ Bài tập Dao động cơ 1
pipi Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình Bài tập Dao động cơ 1
N Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian Bài tập Dao động cơ 2
S Tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong khoảng thời gian $\dfrac{\pi }{30}$ là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
N Tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong thời gian $\dfrac{1}{6}$s là: Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top