Vận tốc truyền sóng trên dây

Bài toán
Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số 20Hz theo phương vuông góc với sợi dây. Tại M trên dây và cách A một đoạn 50cm luôn dao động lêch pha $\left(k+\dfrac{1}{3} \right)\pi $ (k=0, 1,2,3. . . ) . Biết rằng thời gian sóng truyền từ A đến M lớn hơn 3 chu kỳ và nhỏ hơn 4 chu kỳ. Vận tốc truyền sóng trên dây là:
A. 7,5 m/s
B. 2,8 m/s
C. 4,3 m/s
D. 3,0 m/s

 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài này em tính ra B.
$d=\left(k+\dfrac{1}{3}\right)\dfrac{\lambda }{2}$, rồi cho thời gian trong khoảng 3T đến 4T, thì được hai giá trị , theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thì lấy 2.8 m/s. Mọi người xem đúng không! !! !! !
 
Bài toán
Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số 20Hz theo phương vuông góc với sợi dây. Tại M trên dây và cách A một đoạn 50cm luôn dao động lêch pha $\left(k+\dfrac{1}{3} \right)\pi $ (k=0, 1,2,3. . . ) . Biết rằng thời gian sóng truyền từ A đến M lớn hơn 3 chu kỳ và nhỏ hơn 4 chu kỳ. Vận tốc truyền sóng trên dây là:
A. 7,5 m/s
B. 2,8 m/s
C. 4,3 m/s
D. 3,0 m/s

Lời giải :
Ta có :
$$\dfrac{2 \pi }{\lambda}d=\left(k+\dfrac{1}{3}\right)\pi $$
$$\Rightarrow \dfrac{1}{\lambda}=\left(k+\dfrac{1}{3}\right)$$
$$\Rightarrow \dfrac{20}{v}=k +\dfrac{1}{3}$$
$$\Rightarrow k=\dfrac{20}{v}-\dfrac{1}{3}$$
Khi đó :
$$3 < \dfrac{20}{v}-\dfrac{1}{3} < 4$$
$$4,6 < v<6$$
T nghĩ chắc đề hoặc đáp án sai :(
 
Lời giải :
Ta có :
$$\dfrac{2 \pi }{\lambda}d=\left(k+\dfrac{1}{3}\right)\pi $$
$$\Rightarrow \dfrac{1}{\lambda}=\left(k+\dfrac{1}{3}\right)$$
$$\Rightarrow \dfrac{20}{v}=k +\dfrac{1}{3}$$
$$\Rightarrow k=\dfrac{20}{v}-\dfrac{1}{3}$$
Khi đó :
$$3 < \dfrac{20}{v}-\dfrac{1}{3} < 4$$
$$4,6 < v<6$$
T nghĩ chắc đề hoặc đáp án sai :(
Bạn ơi , giải thích hộ mình chỗ này $$3 < \dfrac{20}{v}-\dfrac{1}{3} < 4$$
 
Bài này em tính ra B.
$d=\left(k+\dfrac{1}{3}\right)\dfrac{\lambda }{2}$, rồi cho thời gian trong khoảng 3T đến 4T, thì được hai giá trị , theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thì lấy 2.8 m/s. Mọi người xem đúng không! !! !! !
Vì $k=\dfrac{20}{v}-\dfrac{1}{3}$ mà :D
Mà số chu kì lớn hơn 3 nhõ hơn 4.
Chắc đề sai
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
doanannguyen Vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
N Xác định vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 4
Quan_Tham Tính vận tốc truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 3
Hải Quân Vận tốc truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
0 Tính vận tốc truyền sóng trên lò xo? Bài tập Sóng cơ 1
0 Tính vận tốc truyền sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
A Tỉ số giữa vận tốc cực đại của M và vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
N Tính vận tốc truyền sóng, biết rằng vận tốc đó chỉ vào khoảng từ 0,8 m/s đến 1 m/s. Bài tập Sóng cơ 1
T Giữa $S_{1}S_{2}$ có 12 Hyperbol . Tìm vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
21653781 Vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
H Vận tốc truyền sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 2
A Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Tìm vận tốc truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 8
091031103 Hãy tìm khoảng AB nếu biết rằng cứ nhiệt độ tăng thêm 1K thì vận tốc truyền âm tăng thêm 0,5m/s Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Giá trị của v và vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
inconsolable Trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng.Tính vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
jeremy turner Tính vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 1
H Vận tốc truyền sóng có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 0
H Tìm vận tốc truyền sóng : Bài tập Sóng cơ 4
huynhcashin Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Vận tốc truyền sóng có thể là Bài tập Sóng cơ 1
little_bobanh Vận tốc truyền sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 3
Đá Tảng Tìm giá trị của vận tốc truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 2
Đá Tảng Tìm vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng. Bài tập Sóng cơ 1
H Tìm vận tốc sóng truyền trên dây là Bài tập Sóng cơ 5
T Tìm vận tốc của sóng truyền từ N đến M . Bài tập Sóng cơ 1
dreamhigh315 Bước sóng $\lambda$ và vận tốc truyền sóng có thể nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 4
M Khi P qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc tương đối của P so với Q là ? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
Tích Chu Tìm vận tốc cực đại của điểm A. Bài tập Sóng cơ 1
Q Vận tốc của sóng tại thời điểm t Bài tập Sóng cơ 5
DaNoTuKy Tìm vận tốc trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 9
doanannguyen Vận tốc của N là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 20
A Thì vận tốc dao động tại điểm B là Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số vận tốc của điểm P và Q Bài tập Sóng cơ 5
M Khi điểm N có gia tốc $30cm/s^2$ và đang chuyển động nhanh dần thì điểm M có vận tốc Bài tập Sóng cơ 1
A Vận tốc dao động cực đại của một bụng sóng bằng Bài tập Sóng cơ 3
LittlePrince97 Tốc độ với vận tốc Bài tập Sóng cơ 1
Mai Bò Vận tốc sóng tại N ở thời điểm.... Bài tập Sóng cơ 0
T Vận tốc dao động tại điểm B trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 8
thanh thương Tìm vận tốc sóng : Bài tập Sóng cơ 7
C Tại thời điểm t, vận tốc dao động phần tử tại A là 12cm/s thì vận tốc dao động phần tử tại B là Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là 12$\sqrt{3}$ cm/s thì vận tốc tại B là Bài tập Sóng cơ 1
raudiep Vận tốc của điểm N tại thời điểm (t-1,1125) Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Vận tốc dao động của phần tử tại N Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Vận tốc của N là Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là $12\sqrt{3} cm/s$ thì vận tốc tại B là: Bài tập Sóng cơ 3
Đ Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu khi Bài tập Sóng cơ 4
D Khi độ cao của vật bằng $\dfrac{3}{4}$ độ cao cực đại tính từ vị trí thấp nhất thì vận tốc là? Bài tập Sóng cơ 2
V Vận tốc của điểm N là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
liked Tại thời điểm vận tốc tại M là $-3\sqrt 3 \ cm/s$ thì vận tốc tại N là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top