Điểm M trên AB dao động với biên độ cực đại gần trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng

Bài toán
Trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng dao động với phương trình $u_A=a\cos\left(wt\right)$ cm và $u_B=a \cos\left( wt+\dfrac{\pi }{4}\right)$, Biết AB=12 cm, bước sóng là 0,8 cm. Điểm M trên AB dao động với biên độ cực đại gần trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng:
A. 0,05cm
B. 0,15cm
C. 0,75cm
D. 0,25cm
 
Bài toán
Trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng dao động với phương trình $u_A=a\cos\left(wt\right)$ cm và $u_B=a \cos\left( wt+\dfrac{\pi }{4}\right)$, Biết AB=12 cm, bước sóng là 0,8 cm. Điểm M trên AB dao động với biên độ cực đại gần trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng:
A. 0,05cm
B. 0,15cm
C. 0,75cm
D. 0,25cm
Lời giải :
Để tại M dao động max thì :
$$d_2-d_1=k \lambda + \dfrac{\varphi_2-\varphi_1}{2 \pi } \lambda$$
hay
$$d_2-d_1=\left(k+\dfrac{1}{8}\right) \lambda$$
M gần trung điểm nhất nên k=0 hay :
$$d_2-d_1=\dfrac{0,8}{8}=0,1$$
Khi đó ta có :
$\begin{cases}d_2+d_1=12\\d_2-d_1=0,1\\\end{cases}$
$\Rightarrow d_1=5,95$ và $d_2=6,05$
Vậy đáp án A.
 
Lời giải :
Để tại M dao động max thì :
$$d_2-d_1=k \lambda + \dfrac{\varphi_2-\varphi_1}{2 \pi } \lambda$$
hay
$$d_2-d_1=\left(k+\dfrac{1}{8}\right) \lambda$$
M gần trung điểm nhất nên k=0 hay :
$$d_2-d_1=\dfrac{0,8}{8}=0,1$$
Khi đó ta có :
$\begin{cases}d_2+d_1=12\\d_2-d_1=0,1\\\end{cases}$
$\Rightarrow d_1=5,95$ và $d_2=6,05$
Vậy đáp án A.
D2+d1 phải lớn hơn 12 chứ bạn !
 
Lời giải :
Để tại M dao động max thì :
$$d_2-d_1=k \lambda + \dfrac{\varphi_2-\varphi_1}{2 \pi } \lambda$$
hay
$$d_2-d_1=\left(k+\dfrac{1}{8}\right) \lambda$$
M gần trung điểm nhất nên k=0 hay :
$$d_2-d_1=\dfrac{0,8}{8}=0,1$$
Khi đó ta có :
$\begin{cases}d_2+d_1=12\\d_2-d_1=0,1\\\end{cases}$
$\Rightarrow d_1=5,95$ và $d_2=6,05$
Vậy đáp án A.
Tại sao $d_2+d_2=12$ bạn nhỉ, nó phải lớn hơn 12 chứ :3
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
N Trên chu vi hình chữ nhật $ABCD$, số điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
T Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 3
T Số điểm M trên xx ' dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 2
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
C Số điểm dao động với biên độ cực đại trên chu vi hình vuông là? Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BC là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 5
N Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AM cách A 1 khoảng xa nhất là ? Bài tập Sóng cơ 5
N Số điểm dao động vuông pha với hai nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 7
N Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và ngược pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 3
anhhudson Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A trên đường tròn là? Bài tập Sóng cơ 2
Nguyễn Hương Ly Trên đoạn $O_1O_2$, điểm dao động cực đại gần nguồn nhất thì cách nguồn bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
N Xác định số điểm trên đoạn CI dao động cùng pha I Bài tập Sóng cơ 8
L Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD là Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Hương Ly Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn CO là? Bài tập Sóng cơ 6
Tinh Hoang Tìm số điểm dao động cực đại trên CD Bài tập Sóng cơ 4
Tinh Hoang Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 9
phanha11a1 Điểm dao động với biên độ cực đại trên AM Bài tập Sóng cơ 12
minhtangv Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB? Bài tập Sóng cơ 11
apple13197 Trên đường cực đại ấy trong đoạn từ M đến N (kể cả hai điểm M, N) sô điểm dao động cùng pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Để trên đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang là Bài tập Sóng cơ 2
T Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất; cách A là: Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng lớn nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 15
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 6
T Điểm M gần nhất trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ dao động cùng pha hai nguồn cách nguồn $S_1$ Bài tập Sóng cơ 2
T Trên đoạn MN , số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O Bài tập Sóng cơ 0
T Số điểm dao động với biên đọ cực đại trên đoạn $O_{1}O_{2}$ Bài tập Sóng cơ 6
tiendatptbt Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại, cùng pha với trung điểm I Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Số điểm dao động biên độ 2 cm trên đoạn MN là ? Bài tập Sóng cơ 3
T Điểm dao động cực đại trên đường tròn gần trung trực đoạn nối hai nguồn nhất? Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động với biên độ cực đai trên BM xa B nhất là Bài tập Sóng cơ 2
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
N Trên đường nối $S_{1}S_{2}$ số điểm dao động với biên độ 3mm là: Bài tập Sóng cơ 1
loveparadise1510 Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AM. Bài tập Sóng cơ 12
Quyết Tâm Học Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là ? Bài tập Sóng cơ 6
Thanh Lam Số điểm trên Ab dao động với biên độ $\sqrt{3} mm $ là? Bài tập Sóng cơ 4
GS.Xoăn Điểm M trên đoạn CO( O là trung điểm AB) cách O một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu thì nó dao động vớ Bài tập Sóng cơ 3
C Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại l Bài tập Sóng cơ 1
C Xét các điểm M trên mặt nước thuộc đường thẳng đi qua A vuông góc với A mà dao động với biên độ cực Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động với biên độ cực đại trên AM cách A một khoảng xa nhất bằng : Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top