Với giá trị nào của C thì chu kỳ dao động riêng của mạch nhỏ nhất

Câu hỏi
Mạch dao động lí tưởng có hệ số tự cảm cuộn dây không đổi còn điện dung của tụ thay đổi. Với giá trị nào của C thì chu kỳ dao động riêng của mạch nhỏ nhất
A. $C=\dfrac{L}{2}$
B. $C=\dfrac{2L}{3}$
C. $C=L$
D. $C=2L$
Đ. A C
 
Câu hỏi
Mạch dao động lí tưởng có hệ số tự cảm cuộn dây không đổi còn điện dung của tụ thay đổi. Với giá trị nào của C thì chu kỳ dao động riêng của mạch nhỏ nhất
A. $C=\dfrac{L}{2}$
B. $C=\dfrac{2L}{3}$
C. $C=L$
D. $C=2L$
Đ. A C
Tớ thực sự cũng không rõ đáp án là j nữa tớ thử áp dụng CT của mạch $LC$ để làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nè nếu có sai thì lại thêm gạch xây biệt thư :D
Ta có: $\omega =\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$(CT nè chắc ai cũng pít trừ những người không pít)
+Xét đáp án A. trước đi:
$\omega _1=\sqrt{2}.\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$(1)
+Cứ tuần tự ta đến với đáp án B. :
$\omega _2=\sqrt{\dfrac{3}{2}}.\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$(2)
+Thịt lun thằng đáp án C. :
$\omega _3=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$(3)
+Còn đáp án D. thôi có làm nốt:
$\omega _4=\dfrac{1}{\sqrt{2}}.\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$(4)
Ok cuối cùng cũng xong 4 cái bây h cậu xem cái nào trong 1,2,3,4 là lớn nhất. Thì chu kì dao động riêng của mạch $LC$ đó sẽ là nhỏ nhất.
Đừng quá quan tâm đến đáp án vì tờ nghĩ đáp án cậu tính được là chính xác zùi.
Chúc cậu may mắn lần sau :D
 
Last edited:
Tớ thực sự cũng không rõ đáp án là j nữa tớ thử áp dụng CT của mạch $LC$ để làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nè nếu có sai thì lại thêm gạch xây biệt thư :D
Ta có: $\omega =dfrac{1}{\sqrt{LC}}$(CT nè chắc ai cũng pít trừ những người không pít)
+Xét đáp án A. trước đi:
$\omega _1=\sqrt{2}.\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$(1)
+Cứ tuần tự ta đến với đáp án B. :
$\omega _2=\sqrt{\dfrac{3}{2}}.\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$(2)
+Thịt lun thằng đáp án C. :
$\omega _3=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$(3)
+Còn đáp án D. thôi có làm nốt:
$\omega _4=\dfrac{1}{\sqrt{2}}.\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$(4)
Ok cuối cùng cũng xong 4 cái bây h cậu xem cái nào trong 1,2,3,4 là lớn nhất. Thì chu kì dao động riêng của mạch $LC$ đó sẽ là nhỏ nhất.
Đừng quá quan tâm đến đáp án vì tờ nghĩ đáp án cậu tính được là chính xác zùi.
Chúc cậu may mắn lần sau :D
Đề đâu có hỏi trong một đ. A cái nào lớn nhất đâu bạn !
 

Quảng cáo

Top