Trong thí nghiệm tia hồng ngoại và tử ngoại dụng cụ được sử dụng

Câu hỏi
Trong thí nghiệm tia hồng ngoại và tử ngoại dụng cụ được sử dụng:
A. Quang trở
B. Tế bào quang điện
C. pin nhiệt điện
D. pin quang điện
 
Câu hỏi
Trong thí nghiệm tia hồng ngoại và tử ngoại dụng cụ được sử dụng:
A. Quang trở
B. Tế bào quang điện
C. pin nhiệt điện
D. pin quang điện
C. , D. thì tớ cũng không pít còn B. thì phụ thuộc vào chất liệu của tế bào quang điện thì $\lambda_o$ khác nhau nên không thể kết luận được. Vậy nên tớ nghĩ đáp án A.
 

Quảng cáo

Top