Số vạch quang phổ mà nguyên tử H có thể phát ra

Bài toán
Một đám nguyên tử H đang ở trạng thái cơ bản thì bị kích thích và các nguyên tử chuyển lên trạng thái kích thích thứ 4. Số vạch quang phổ nhiều nhất trong đám quang phổ của H mà nó có thể phát ra là
A. 3.
B. 10.
C. 5.
D. 6.
 
Bài giải :
Số vạch $=\dfrac{n\left(n-1\right)}{2}=6$
Đáp án D :D
Ta có n = 5 bạn nhé (mức kích thích số 4 mà).
Ý mình chủ yếu là hỏi về chữ vạch quang phổ. Nếu mà bức xạ phát ra là bức xạ tử ngoại thì nó có cho vạch quang phổ hay không! Vì mình tia tử ngoại không thể nhìn bằng mắt thường, nên mình nghĩ nó không cho vạch quang phổ. Nhưng sách giáo khoa có cụm từ "các vạch nằm trong miền tử ngoại" làm mình rất rối trí, đề này lại không có đáp án nữa :(
 
Last edited:
Ta có n = 5 bạn nhé (mức kích thích số 4 mà).
Ý mình chủ yếu là hỏi về chữ vạch quang phổ. Nếu mà bức xạ phát ra là bức xạ tử ngoại thì nó có cho vạch quang phổ hay không! Vì mình tia tử ngoại không thể nhìn bằng mắt thường, nên mình nghĩ nó không cho vạch quang phổ. Nhưng sách giáo khoa có cụm từ "các vạch nằm trong miền tử ngoại" làm mình rất rối trí, đề này lại không có đáp án nữa :(
Uh nhầm to quá :D
Nhưng mà VD dãy Lai man(nằm hoàn toàn trong vùng tử ngoại) vẫn được gọi là vạch quang phổ cơ mà.
Tiện thể mình hỏi luôn, có gì khác nhau giữa một nguyên tử Hidro và một đám nhỉ?
 
Last edited:
Uh nhầm to quá :D
Nhưng mà VD dãy Lai man(nằm hoàn toàn trong vùng tử ngoại) vẫn được gọi là vạch quang phổ cơ mà.
Tiện thể mình hỏi luôn, có gì khác nhau giữa một nguyên tử Hidro và một đám nhỉ?
"Ngoài ra, trong vùng tử ngoại người ta còn quan sát thấy (nhờ chất phát quang) các vạch quang phổ thuộc dãy Lai - man; trong vùng hồng ngoại ta còn quan sát thấy (nhờ máy ảnh hồng ngoại) các vạch thuộc dãy Pasen, . .. .. ."

Còn về vấn đề nguyên tử với đám nguyên tử thì mình dám chắc là nó khác nhau :)) một cái là số ít còn một cái là số nhiều =)) =)) :big_smile:
 
"Ngoài ra, trong vùng tử ngoại người ta còn quan sát thấy (nhờ chất phát quang) các vạch quang phổ thuộc dãy Lai - man; trong vùng hồng ngoại ta còn quan sát thấy (nhờ máy ảnh hồng ngoại) các vạch thuộc dãy Pasen, . .. .. ."

Còn về vấn đề nguyên tử với đám nguyên tử thì mình dám chắc là nó khác nhau :)) một cái là số ít còn một cái là số nhiều =)) =)) :big_smile:
Ý trên t không hiểu lắm :D
Ý dưới chưa hăn thế, vì chỉ một nguyên tử thôi thì nó chỉ có một cách chuyển trạng thái duy nhất, tức là vị trí cuối cùng duy nhất.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Số vạch sáng thu được trên buồng ảnh của máy quang phổ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Mến Số vạch sáng đơn sắc Bài tập Sóng ánh sáng 16
L Số vạch sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 9
V Trên màn có số vạch mà cường độ sáng triệt tiêu là Bài tập Sóng ánh sáng 2
H Trừ 2 vạch sáng tại 2 điểm M,N thì trong đoạn MN có số vạch sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
tkvatliphothong Số vạch sáng tối đa quan sát được trên màn là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 13
phamngocchieulinh Tìm số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 2
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ahehe Số vân sáng quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 10
V Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tai Tran Khoảng vân và số vân sáng thu được Bài tập Sóng ánh sáng 1
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
shochia Số vân sáng của 2 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
judyhuyen17498 Tìm số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím Bài tập Sóng ánh sáng 0
VAN SI LUC Xác định số vân sáng trên miền giao thoa và $\frac{i_1}{i_2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Số vân sáng trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Số vân sáng quan sát được tối đa là Bài tập Sóng ánh sáng 0
vatly97 Tính số vân sáng khác màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
Hải Quân Số vị trí trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn AB là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
seiji asakawa Tính số vân sáng trên đoạn AB Bài tập Sóng ánh sáng 3
khanhtrinh97 Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là Bài tập Sóng ánh sáng 7
khanhtrinh97 Số vân sáng cuả $\lambda $1 Bài tập Sóng ánh sáng 2
A Số vân quan sát đc trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Q Tổng số vân sáng và tối quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 4
Q Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 0
apple13197 Trên bề rộng L= 2,34 mm của màn ảnh, số vân sáng màu có $\lambda _{2} =0,585 \mu m$ quan sát thấy là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp Bài tập Sóng ánh sáng 8
K Số vân sáng quan sát được là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
Hải Quân Số vân sáng và số màu vân quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hải Quân Tìm số các vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 10
Hải Quân Tìm số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 0
Hải Quân Số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Tìm số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
N Số vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu ? Bài tập Sóng ánh sáng 8
N Số vân sáng trong khoảng giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 9 của bức xạ $\lambda _{1}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Số vân sáng quan sát được trên MN là Bài tập Sóng ánh sáng 2
lovesweetback Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh Bài tập Sóng ánh sáng 0
0 Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
vinh7aa Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hoàng Phong Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là Bài tập Sóng ánh sáng 2
superstar Tính hệ số hấp thụ của tầng điện li Bài tập Sóng ánh sáng 2
cuonghp96 Ta quan sát được số vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
H Sai số tương đối của phép đo là ? Bài tập Sóng ánh sáng 11
tam01235 Quan sát được số vân sáng đơn sắc bằng Bài tập Sóng ánh sáng 13
datanhlg Số vân sáng trùng nhau quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
K Tổng số vân sáng trong trường giao thoa Bài tập Sóng ánh sáng 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tổng số vân sáng quan sát được trong khoảng $MN$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Xuân Thành Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top