Công suất tiêu thụ trên đoạn AB gần với giá trị nào nhất?

Bài toán
Một đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, đoạn MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu mạch AB. Khi đó đoạn AB tiêu thụ công suất bằng 120 W và có hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau $\dfrac{\pi }{4}$, công suất tiêu thụ trên đoạn AB trong trường hợp này gần với giá trị nào nhất trong các giá trị dưới đây?

A. 98 W.
B. 103 W.
C. 108 W.
D. 118 W.
 
Bài toán
Một đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, đoạn MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu mạch AB. Khi đó đoạn AB tiêu thụ công suất bằng 120 W và có hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau $\dfrac{\pi }{4}$, công suất tiêu thụ trên đoạn AB trong trường hợp này gần với giá trị nào nhất trong các giá trị dưới đây?
A. 98 W.
B. 103 W.
C. 108 W.
D. 118 W.
Lời giải

Ban đầu mạch xảy ra cộng hưởng:
$$P_{1}=\dfrac{U^{2}}{R_{1}+R_{2}}$$
Sau khi nối tắt tụ; mạch còn $R_{1}; R_{2}; L$
Khi đó độ lệch pha giữa điện áp 2 đầu đoan AM và MB chính là độ lệch pha giữa U MB và dòng điện.
$$\leftrightarrow \varphi_{MB}=\dfrac{\pi }{4}\Rightarrow \tan \varphi _{MB}=\dfrac{Z_{L}}{R_{2}}=1\left(1\right)$$
$$U_{AM}=U_{MB}\leftrightarrow \sqrt{R_{2}^{2}+Z_{L}^{2}}=R_{1}\left(2\right)$$
Từ (1) và (2):
$$\Rightarrow R_{2}=Z_{L}=\dfrac{R_{1}}{\sqrt{2}}$$
Chọn $R_{2}=Z_{L}=\sqrt{2}; R_{1}=2$ .
$$
\left\{\begin{matrix}
P_{1}=\dfrac{U^{2}}{2+\sqrt{2}} & & \\
P_{2}=\dfrac{U^{2}}{Z^{2}}\left(R+r\right)=\dfrac{U^{2}}{4} & &
\end{matrix}\right.$$
$$\Rightarrow \dfrac{P_{2}}{P_{1}}=\dfrac{2+\sqrt{2}}{4}\Rightarrow P_{2}=P_{1}\dfrac{2+\sqrt{2}}{4}\approx 102,43\left(W\right)$$
Vậy gần đáp án B. nhất :)
 
Em làm như thế này,
$\dfrac{P2}{P1}=\dfrac{\cos ^2\left(@2\right)}{\cos ^2\left(@1\right)}$
Mà có $\cos @2=22,5^{o}$
$\cos @1=1$
$\dfrac{P2}{120}=\dfrac{0,92}{1}$
Đáp án gần nhất là đáp án B được không anh.
 
Lời giải

Ban đầu mạch xảy ra cộng hưởng:
$$P_{1}=\dfrac{U^{2}}{R_{1}+R_{2}}$$
Sau khi nối tắt tụ; mạch còn $R_{1};R_{2};L$
Khi đó độ lệch pha giữa điện áp 2 đầu đoan AM và MB chính là độ lệch pha giữa U MB và dòng điện.
$$\leftrightarrow \varphi_{MB}=\dfrac{\pi }{4}\Rightarrow \tan \varphi _{MB}=\dfrac{Z_{L}}{R_{2}}=1\left(1\right)$$
$$U_{AM}=U_{MB}\leftrightarrow \sqrt{R_{2}^{2}+Z_{L}^{2}}=R_{1}\left(2\right)$$
Từ (1) và (2):
$$\Rightarrow R_{2}=Z_{L}=\dfrac{R_{1}}{\sqrt{2}}$$
Chọn $R_{2}=Z_{L}=\sqrt{2};R_{1}=2$ .
$$
\left\{\begin{matrix}
P_{1}=\dfrac{U^{2}}{2+\sqrt{2}} & & \\
P_{2}=\dfrac{U^{2}}{Z^{2}}\left(R+r\right)=\dfrac{U^{2}}{4} & &
\end{matrix}\right.$$
$$\Rightarrow \dfrac{P_{2}}{P_{1}}=\dfrac{2+\sqrt{2}}{4}\Rightarrow P_{2}=P_{1}\dfrac{2+\sqrt{2}}{4}\approx 102,43\left(W\right)$$
Vậy gần đáp án B. nhất :)
Nếu góc lệch pha là pi/3 thì sao ạ?????
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng Tức thời Công suất tiêu thụ của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 2
T Công suất tiêu thụ của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
phạm thị thúy quỳnh Công suất tiêu thụ trung bình của mạch trong khoảng thời gian từ t=1/300s đến t'=1/150s Bài tập Điện xoay chiều 0
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Bty L biến thiên Điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 8
T Công suất tiêu thụ toàn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
lethisao R biến thiên Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 11
F R biến thiên Điều chỉnh R biến thiên để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất. Giá trị của R bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tiêu thụ trên R là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 5
Tinh Hoang Công suất tiêu thụ trên mạch AB là: Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
shochia Công suất tiêu thụ của mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 7
shochia Công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tìm công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 10
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi khi điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng bao nh Bài tập Điện xoay chiều 2
xuanhoang281 R biến thiên Điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân Công suất tiêu thụ của toàn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là Bài tập Điện xoay chiều 1
Choi Bear Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tiêu thụ điện trung bình của đoạn mạch là. Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân C biến thiên Khi đó, công suất tiêu thụ trên mạch có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
Hải Quân R biến thiên Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất? Bài tập Điện xoay chiều 9
T Quạt tiêu thụ công suất Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Khi điều chỉnh R để cho công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó hệ số công suất của mạch c Bài tập Điện xoay chiều 1
caubamcc01 Điều chỉnh $\omega $ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại Bài tập Điện xoay chiều 0
please help Công suất tiêu thụ của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 8
NTH 52 f biến thiên Khi điều chỉnh $\omega$ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao n Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Hệ thức nào sau đây không đúng về công suất tiêu thụ của đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 R biến thiên Thay đổi $R$ để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại, khi đó hệ số công suất bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
NTH 52 Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là? Bài tập Điện xoay chiều 1
C Công suất tiêu thụ trên mạch cực đại Bài tập Điện xoay chiều 3
C Công suất tiêu thụ của mạch điện là Bài tập Điện xoay chiều 7
P Công suất tiêu thụ của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
P Công suất tiêu thụ trên mạch khi chưa mắc thêm tụ? Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tính công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 1
A Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 3
A Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 7
21653781 Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
21653781 Công suất tiêu thụ của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 8
C Tính công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X? Bài tập Điện xoay chiều 5
zkdcxoan L biến thiên Hỏi công suất tiêu thụ cực đại của mạch là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 4
Trà My HVCS Tính công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 3
little_cry96 Nếu không có cuộn dây thì công suất tiêu thụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
0 Công suất tiêu thụ của mạch điện là Bài tập Điện xoay chiều 4
X Công suất tiêu thụ của động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Minh Tuấn Tìm công suất tiêu thụ AB Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top